Wyszukiwarka

Kategoria: Aktualności

24 marca 2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, iż w związku z koniecznością udzielenia pracownikom wg art. 129 § 1 i art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, ZOZ Brodnica ustalił dzień 25.03.2022 r. dniem wolnym za dzień 01.01.2022 r. Świadczenia zdrowotne udzielane w ZOZ Brodnica w tym dniu będą udzielane tak jak w dniu wolnym od pracy z wyjątkiem świadczeń POZ i poradni specjalistycznych(zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń).

Posted in Aktualności
14 marca 2022


ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarzy o następujących specjalnościach:

lekarz do POZ Dziennej, Nocnej i Świątecznej
lekarz do SOR
lekarz chirurg
lekarz radiolog
lekarz chorób wewnętrznych

Atrakcyjne warunki pracy. Szpital nowy po rozbudowie.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

9 marca 2022

Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zmiany postaw i nawykówżywieniowych, a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków, udostępnia bezpłatny portalDiety NFZ, oraz prowadzi cotygodniową akcję „Środa z Profilaktyką” poświęconą profilaktycechorób i promocji zdrowia.


Portal Diety NFZ
Portal https://diety.nfz.gov.pl/ przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą zdrowo sięodżywiać, schudnąć lub zmienić nawyki żywieniowe. Przygotowany został, w szczególności, zmyślą o pacjentach z chorobami przewlekłymi, dla których dieta jest również jednym z zaleceńlekarskich.
Oferujemy aktualnie 11 planów żywieniowych w różnych kalorycznościach przygotowanych nazasadach diety DASH. Dieta DASH nie tylko pomaga w walce z nadwagą i otyłością, ale takżeprzyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego, zapobiega jego rozwojowi, sprzyja poprawie wprzypadku zaburzeń lipidowych, zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 oraz choróbsercowo-naczyniowych. Na portalu są również jadłospisy zapewniające zdrowe, zbilansowaneposiłki dla seniorów oraz rodzin z dziećmi i młodzieżą w wieku od 4 do 17 lat.
Na portalu zamieszczone są e-booki terapeutyczne oraz kulinarne z pomysłami na zdrowesezonowe posiłki, a także filmy edukacyjne zachęcające do świadomych zakupów produktówspożywczych i czytania etykiet tych produktów. Wszelkie udostępnione materiały są bezpłatne.


Środa z Profilaktyką
Celem akcji jest promowanie badań profilaktycznych, zdrowego stylu życia, prawidłowegożywienia oraz aktywności fizycznej. Każda środa poświęcona jest innym zagadnieniomzwiązanym ze zdrowiem. Szczegółowo omawiany jest problem zdrowotny, czynniki ryzykawystąpienia i najważniejsze zalecenia, które warto podjąć, aby ograniczyć ryzykozachorowania.
Materiały przygotowywane w ramach akcji dostępne są w Salach Obsługi pacjentów OW NFZ,
zamieszczane są na stronie Akademii NFZ https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/, nakanale YouTube Akadem

Posted in Aktualności
8 marca 2022

Starostwo Powiatowe w Brodnicy realizuje zadania związane z dostępem mieszkańców powiatu brodnickiego do nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej.

Poniżej publikujemy listę instytucji, w których można otrzymać darmową pomoc prawną.

Posted in Aktualności
3 marca 2022

Do naszego szpitala napłynął dramatyczny e-mail z prośbą ukraińskich medyków ze szpitala w Kijowie o przekazanie sprzętu medycznego do ratowania życia. Listę potrzeb wskazała obrona terytorialna Ukrainy. Poproszono m.in. o narzędzia chirurgiczne służące do zaciskania tętnic w celu tamowania krwi oraz o opatrunki medyczne “mogą być z kończącym się terminem ważności, a nawet po”. W odpowiedzi na prośbę, Szpital Powiatowy w Brodnicy postanowił przekazać m.in. sprawny zestaw 5 kardiomonitorów ze stacją bazową, które niedawno zostały wycofane w naszym szpitalu ze względu na zmieniające się krajowe normy, zestaw narzędzi chirurgicznych oraz sporą ilość opatrunków i środków medycznych – 12 300 kompresów jałowych. W sumie 22 pozycje.

Wykaz przekazanych materiałów medycznych:

Posted in Aktualności
1 marca 2022

W związku z sytuacją na Ukrainie – w Przychodni Rodzinnej POZ na terenie Szpitala Powiatowego w Brodnicy, zorganizowana została zbiórka rzeczy najbardziej potrzebnych, które zostaną w czwartek przekazane do Hufca ZHP Brodnica, a następnie przetransportowane do Lwowa. Najbardziej potrzeba: środków opatrunkowych, leków p/bólowych, środków dezynfekcyjnych, pieluch dla dzieci, chusteczek higienicznych i nawilżonych, podpasek, rękawiczek, maseczek, papieru toaletowego, koców termicznych i zwykłych, środków higienicznych osobistych: past i szczoteczek do zębów, mydła, ręczników.

Koce zostaną przekazane bezpośrednio na granicę.

Rzeczy można przynosić w godzinach 7.00 – 18.00 do Przychodni Rodzinnej POZ na terenie Szpitala Powiatowego w Brodnicy, ul. Wiejska 9 od strony parkingu. (prosimy nie wchodzić w tej sprawie wejściem głównym do szpitala).

Posted in Aktualności
25 lutego 2022

Od dnia 28.02.2022 Drive Thru będzie funkcjonowało w następujących godzinach:

Poniedziałek 7:00 – 10:00

Wtorek 7:00 – 10:00

Środa 7:00 – 10:00

Czwartek 7:00 – 10:00

Piątek 7:00 – 10:00

Sobota 7:00 – 10:00

Niedziela 7:00 – 10:00

W powyższych godzinach będą wykonywane testy PCR oraz testy Antygenowe.

Posted in Aktualności
2 lutego 2022


 Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, że od dnia 02.02.2022 r., punkt pobrań “Drive Thru” testy RT-PCR  i Testy antygenowe będzie funkcjonować w następujące dni:

– poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 10:00 oraz 13.00 do 15.00 – tylko testy PCR zlecone przez lekarza POZ, Sanepid.

– sobota i niedziela w godz. 7:00 – 10:00

Posted in Aktualności
29 stycznia 2022

Od 10 lutego b.r. na terenie naszego szpitala rozpocznie działalność Poradnia alergologiczna. Pacjenci będą przyjmowani raz w tygodniu (czwartek) w budynku F (zdjęcie) Rejestracja tel. 56 66 89 226.

Przypominamy także, że w brodnickim szpitalu prowadzony jest projekt profilaktyki raka jelita grubego z darmową kolonoskopią.

Przypominamy także, że w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki przyjmowani są pacjenci z nagłymi zachorowaniami. Poniżej szczegółowe informacje nt. realizacji świadczeń:
– ambulatoryjne porady lekarskie – pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej,
– porady lekarskie telefoniczne – udzielane przez lekarza dyżurującego,
– wizyty domowe – w sytuacji, w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka, a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego (o wykonaniu wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący, po rozmowie z pacjentem),
– zastrzyki w gabinecie zabiegowym – wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego jesteśmy zapisani.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
– recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
– skierowania do specjalisty,
Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Posted in Aktualności
27 stycznia 2022

“Alpiniści” w środę 26 stycznia umyli okna oddziału pediatrii w brodnickim szpitalu będąc jednocześnie spuszczonymi na linach i przebranymi w stroje superbohaterów. W akcji brali udział także strażacy OSP Jabłonowo Pom. Wszystko odbyło się w ramach akcji ALPINIŚCI DLA WOŚP 2022

Relacja filmowa:

WOŚP #WOŚP2022 #AlpiniściDlaWOŚP #OSP #AukcjeWOŚP

industrialclimbing #ropeaccesstechnican

Strony:
@WOŚP @AlpinisciDlaWOSP @Zwiazek.OSP.Rzeczypospolitej.Polskiej
https://www.facebook.com/AlpinisciDlaWOSP
e-Skarbonka:
https://eskarbonka.wosp.org.pl/xxyeq4

Posted in Aktualności