Wyszukiwarka

Kategoria: Aktualności

8 marca 2024

W ostatnim czasie zakupiliśmy najnowszy sprzęt medyczny o łącznej wartości pond 10 mln zł. Nowa aparatura w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” trafiła na wszystkie oddziały naszego szpitala.

Szczegóły w filmie:

oraz na naszej stronie: https://zozbrodnica.pl/ogloszenia/projekty-unijne/

Posted in Aktualności
26 lutego 2024

Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt na Oddział Chorób Wewnętrznych.

Zakupiono: laparoskopy -flagowe modele firmy STRYKER, aparaty do znieczulenia Drager, histeroskop, mobilny RTG

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności
21 lutego 2024

Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt na Oddział Chorób Wewnętrznych.

Zakupiono: ultrasonograf – echo serca z głowicą do wykonywania badania metodą przezprzełykową, bieżnia do wykonywania prób wysiłkowych, ergospirometr, urządzenia do telemetrii kardiologicznej plus urządzenia wi-fi, scentralizowany nadzór kadriologiczny – 4 łóżka stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego, defibrylatorów Lifepak, mechaniczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lukas 3.

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów

Posted in Aktualności
19 lutego 2024

We wtorek 20 lutego od godziny 6.00 do środy do godziny 12.00 rolnicy zapowiedzieli protest, który ma się kumulować na trzech brodnickich rondach: Warszawskim, Toruńskim i Olsztyńskim, co będzie się łączyło z utrudnieniami komunikacyjnymi w Brodnicy i dotarciem mieszkańców m. im. do swoich zakładów pracy.

Strajk rolników, nie może jednak zakłócić funkcjonowania naszego szpitala, co wiązałoby się z zagrożeniem życia pacjentów. Dlatego 16 lutego b.r. na spotkaniu z rolnikami poświęconemu planowanemu protestowi, obecny był m.in. dyrektor Szpitala Powiatowego w Brodnicy Dariusz Szczepański. Ustalono przede wszystkim, iż pracownicy szpitala za okazaniem identyfikatorów będą przepuszczani przez blokady, tak aby mogli swobodnie dotrzeć do szpitala.

W związku z możliwymi utrudnieniami prosimy także naszych pacjentów, którzy mają zaplanowane wizyty w poradniach naszego szpitala, aby brali pod uwagę dłuższy czas dojazdu do naszej placówki.

Posted in Aktualności
1 lutego 2024


Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt, który został zakupiony na Oddział Urazowo-Ortopedyczny.

Zakupiono: 17 łóżek ortopedycznych z automatyczną możliwością ustawiania położenia pacjenta oraz wyciągami ortopedycznymi, 2 wielofunkcyjne kardiomonitory umożliwiające monitorowanie oraz nadzór istotnych dla życia parametrów biologicznych pacjenta

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności
30 stycznia 2024

Rak szyjki macicy to nowotwór najczęściej kojarzony z wirusem HPV. Odpowiada za ok. 99% jego przypadków. Szczepienia przeciw HPV rekomendowane są jako profilaktyka pierwotna tego nowotworu. Szczepienie przed inicjacją seksualną sprawia, że w momencie zetknięcia się z onkogennym typem wirusa organizm już go „zna” i wie, jak go zwalczyć. Dzięki temu zakażenie nie ma szans przejść w postać przetrwałą, co z czasem może doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy.

O Programie bezpłatnych szczepień przeciw HPV

Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. Uzupełnia bezpłatny program szczepień ochronnych dla dzieci i młodzieży o szczepienie, które chroni przed chorobami wywołanymi przez HPV.

HPV (Human Papilloma Virus) to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka. HPV odpowiada za zachorowania na raka szyjki macicy, a także inne choroby nowotworowe.

Przed zakażeniem HPV może uchronić szczepionka. Szczepienie jest najskuteczniejsze, jeśli nastąpi przed potencjalnym narażeniem na zakażenie HPV, do którego dochodzi głównie drogą kontaktów seksualnych. Dlatego powszechne programy szczepień przeciw HPV najczęściej wskazują na dziewczynki i chłopców w wieku 12-13 lat.

W Polsce w powszechnym programie szczepień przeciw HPV bezpłatnie dostępne są 2 szczepionki: 2-walentana szczepionka Cervarix i 9-walentna szczepionka Gardasil 9.

Do kogo kierowany jest Program

Powszechny program bezpłatnych szczepień przeciw HPV jest skierowany do dziewcząt i chłopców po ukończeniu 11. roku życia do ukończenia 14. roku życia.

Rejestracji można dokonać przez internetowe konto pacjenta lub w naszej Powiatowej Przychodni Rodzinnej działającej w ZOZ w Brodnicy. Szczepić się przeciw HPV mogą się także dzieci starsze i dorośli – w tym wypadku szczepionka jest odpłatna

Akcję informacyjną na ten temat prowadziła w pasażu przy ul. Mostowej w Brodnicy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Uczestniczyła w niej także położna z ZOZ w Brodnicy Sandra Panter.

Szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego są stosowane już od 2006 roku, na świecie podano już ponad 270 milionów dawek szczepionek. Ich bezpieczeństwo było testowane w tysiącach badań klinicznych. W Australii nadzór nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi jest prowadzony już od 2007 roku (kiedy to wprowadzono państwowy program szczepień przeciw HPV) i udowodniono, że występowały one bardzo rzadko, były zwykle łagodne i miały często podłoże emocjonalne. Także w Polsce szczepienia przeciw HPV były z powodzeniem realizowane przez samorządy przez ostatnie 16 lat.

Szczepienie nastolatków przeciwko HPV w wielu krajach jest standardem oraz elementem strategii eradykacji nowotworów HPV-zależnych ze społeczeństwa. Teraz staje się dostępne bezpłatnie także dla wszystkich 12- i 13-latków w Polsce.

DLACZEGO POKUTUJE MIT, ŻE SZCZEPIENIA PRZECIW HPV SĄ TYLKO DLA DZIEWCZYNEK?

Wbrew pozorom – nie jest to bezpodstawne.
Jako pierwszy odkryto związek między wirusem brodawczaka ludzkiego, a rozwojem raka szyjki macicy. Dlatego też pierwsze szczepienia rekomendowano wyłącznie dziewczynkom, w ramach profilaktyki tego „kobiecego” nowotworu.

Z czasem jednak wiedza o HPV ewoluowała. Odkrywano, że wirus powoduje również inne rodzaje raka i że ryzyko zachorowania na nie dotyczy obu płci. W ślad za tym ewoluowały także szczepienia przeciw HPV, ponieważ zakres ich protekcji rozszerzył się na inne onkogenne warianty wirusa, które mogą doprowadzić do rozwoju nowotworu także u mężczyzn. W 2009 roku Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) wydał rekomendację, aby objęły one także chłopców2Obecnie we wszystkich krajach o zaawansowanym rozwoju dostępne są szczepienia przeciw HPV przeznaczone dla dziewczynek i chłopców oraz kobiet i mężczyzn.

Źródło i więcej informacji: https://hpv.pl/ , https://www.gov.pl/web/zdrowie/hpv

Posted in Aktualności
26 stycznia 2024

Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt, który został zakupiony na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Zakupiono: najbardziej zaawansowane w grupie defibrylatorów urządzenie Lifepak 15, kardiomonitor FX 3000MD- scentralizowany system nadzoru kardiologicznego wraz z pomiarem parametrów hemodynamicznych , łóżko intensywnej opieki medycznej z mechaniczną możliwością ustawiania przechyłów bocznych oraz położenia pacjenta i scentralizowanym systemem ważenia, aparat do pomiaru z krwi parametrów krytycznych, mechaniczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej Lukas 3

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności
22 stycznia 2024

Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt, który został zakupiony na Oddział Neonatologii: najnowocześniejszy system leczenia hiperbilirubinemii 360 stopni, dwa najwyższej klasy inkubatory.

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności
19 stycznia 2024

18 stycznia br. w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy odbyły się uroczystości z okazji 104. rocznicy powrotu Brodnicy w granice niepodległej Polski oraz 79. rocznicy wyzwolenia Brodnicy spod okupacji hitlerowskiej. Była to okazją do nagrodzenia osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju miasta Brodnicy oraz powiatu brodnickiego. Wśród tych osób znalazła się lekarka z naszego szpitala.

Medalem Pamiątkowym Ubi Concordia, Ibi Victoria Starosta Brodnicki uhonorował lek. med. Ilonę Horszczaruk, Ordynator Oddziału Pediatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, za długoletnią, pełną zaangażowania pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, w podziękowaniu za fachowy profesjonalizm, oddaną służbę, serce i wytrwałość w szlachetnej misji niesienia pomocy chorym dzieciom, za działania, które przyczyniają się do tworzenia nowoczesnej placówki zdrowia.

Posted in Aktualności
16 stycznia 2024

Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt, który został zakupiony na Odział Dziecięcy: wysokiej jakości USG z możliwością wykonania echa serca, najwyższej klasy inkubator z lampą do leczenia hiperbilirubinemii oraz z lampą zabiegową, łóżeczka dziecięce.

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar