Wyszukiwarka

Kategoria: Aktualności

14 października 2022

ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarza radiologa i technika elektroradiologa -nowoczesna  pracownia TK,RTG,MG.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

2 października 2022

ZOZ SP ZOZ w Brodnicy poszukuje okulistów do przeprowadzenia operacji zaćmy.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

13 września 2022


ZOZ Brodnica zatrudni lekarzy o następujących specjalnościach:

  • otolaryngologicznej,
  • rehabilitacji medycznej,
  •  anestezjologii i intensywnej terapii,
  •  ortopedii,
  • chirurgii ogólnej,
  • chorób wewnętrznych,
  • medycyny ratunkowej,
  • radiologii i diagnostyki obrazowej oraz lekarza do POZ

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

8 września 2022

Podczas Jarmarku Ekologicznego w Brodnicy oraz na Dożynkach Powiatowych w Osieku w specjalnych namiotach Szpital Powiatowy w Brodnicy wykonywał podstawowe badania profilaktyczne. Chętnym osobom robiona była analiza składu ciała, pomiar glikemii i ciśnienia tętniczego. Udzielaliśmy także informacji o dietach żywieniowych stosowanych w różnych jednostkach chorobowych. W sumie z naszych badań skorzystało prawie 280 osób.

Posted in Aktualności
25 sierpnia 2022

Zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez Związek Powiatów Polskich, obrazującego praprzyczynę problemów w podmiotach leczniczych.

Wycena świadczeń medycznych w podmiotach leczniczych – czas na zmiany.

Posted in Aktualności
18 sierpnia 2022

ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarza na SOR w Szpitalu Powiatowym.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

11 sierpnia 2022

Nasz szpital cieszy się coraz większym zainteresowaniem jako miejsce do odbywania praktyk medycznych. W ubiegłym roku takie praktyki w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy odbyło 155 studentów różnych kierunków medycznych. W tym roku będzie ich jeszcze więcej.

Posted in Aktualności
28 lipca 2022

W lipcu br. w naszym szpitalu przebywała na obozie medycznym grupa studentów SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii WUM. Co robili w szpitalu i z jakimi doświadczeniami oraz wrażeniami wyjeżdżali, w materiale filmowym:

A tak studenci relacjonowali swój pobyt w naszym szpitalu na swoim profili facebook www.facebook.com/kardiowum:

15 lipca 2022 r.

Kolejny obóz naukowy w Brodnicy rozpoczęty!

W poniedziałek dwudziestoosobowa grupa najaktywniejszych członków naszego SKN rozpoczęła wakacyjny obóz naukowy w Brodnicy. Wykład pt. „Stymulatory, defibrylatory- co nowego?” przedstawił Kierownik Kliniki Pan Prof. Marcin Grabowski, a w ramach wieczornego spotkania online Pani Docent Aleksandra Gąsecka omówiła nowości w leczeniu przeciwpłytkowym w 2022 roku. Przez dwa tygodnie nasi studenci zdobywać będą doświadczenie kliniczne pod pilnym okiem lekarzy Szpital Powiatowy w Brodnicy. “

16 lipca 2022 r.

Kolejne dni studenckiego obozu naukowego w Brodnicy! W ramach zajęć w Szpital Powiatowy w Brodnicy studenci naszego SKN angażują się w pracę oddziałów oraz zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu USG i echokardiografii. Każdego dnia Pracownicy Kliniki przybliżają uczestnikom zagadnienia dotyczące kardiologii. We wtorek Pan Docent Mariusz Tomaniak omówił temat koronarografii i angioplastyki wieńcowej. W środę na pytanie „Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową- czy BNP jest kluczowe do rozpoznania?” odpowiedziała Pani Docent Agnieszka Kapłon- Cieślicka. Jednak nie samą nauka człowiek żyje- obóz to również okazja do studenckiej integracji!😊

22 lipca 2022 r.

Obóz w Brodnicy❤️Pierwszy tydzień obozu naukowego w Brodnicy upłynął naszym studentom na doskonaleniu praktycznych umiejętności klinicznych, pracy w gabinetach USG i echokardiografii. Uczestnicy obozu mieli także szansę uczestniczyć w wyjazdach zespołów ratownictwa medycznego🚑W czwartek w Brodnicy Pan Docent Andrzej Cacko przedstawił wykład na temat stymulacji serca, a wieczorem Pan Doktor Jakub Kosma Rokicki opowiedział o telemedycynie w kardiologii. Na zakończenie tygodnia studentów w Szpitalu odwiedzili Opiekun Koła Pan Profesor Paweł Balsam oraz Pan Docent Piotr Scisło, który przybliżył zagadnienie echokardiograficznej strony zabiegów w terapii strukturalnych chorób serca.

24 lipca 2022 r.

Podczas obozu w Brodnicy uczestnicy mieli również szansę przetestować system wirtualnej rzeczywistości🤩. Wykorzystując okulary VR mogli obejrzeć z perspektywy operatora zabiegi kardiologiczne takie jak ablacja, biopsja mięśnia sercowego, procedura wszczepiania stymulatora oraz koronarografia😎. Nasi studenci mogli korzystać ze sprzętu dzięki uprzejmości Pana Doktora Piotra Lodzińskiego. Dziękujemy!❤️Wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami zachęcamy do śledzenia nas na Facebooku- już wkrótce więcej informacji!

Posted in Aktualności
8 lipca 2022

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami odwiedzin w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy

Posted in Aktualności
23 czerwca 2022

Podczas podawania posiłków, szczególnie w naszym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w ZOZ w Brodnicy szczególną uwagę zwracamy na sposób przygotowania posiłków i ich kolorystykę. Dlaczego? Ponieważ wielu naszym pacjentom ze względu na stan zdrowia brakuje apetytu.

Kolorowe jedzenie wpływa korzystnie ma apetyt. Im więcej kolorów na talerzu, tym bardziej potrawa zachęca do zjedzenia posiłku. Zróżnicowanie barw oznacza zazwyczaj także obecność różnych warzyw lub owoców. Te z kolei dostarczają niezbędnych składników odżywczych, są cennym źródłem błonnika.

– przy doborze posiłków dla pacjentów najważniejszy jest jego stan zdrowia i odpowiedni dobór składników odżywczych, tak aby pomóc pacjentowi wrócić do zdrowia, ale też zwracamy uwagę właśnie na kolorystykę, która dodaje apetytu – mówi dietetyk brodnickiego szpitala mgr. inż. Barbara Ostrowska – w zależności też od chorób pacjencie mają różne diety np. lekkostrawną, wysokobiałkową, niskotłuszczową, czy cukrzycową. Często więc nawet na jednej sali pacjenci otrzymują różne posiłki. Diety mają także dzieci np. ze względu na alergię na laktozę lub gluten. Mamy także potrawy wegetariańskie.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar