Wyszukiwarka

Historia

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy, działający w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej, ma bardzo bogatą, sięgającą XIV wieku, historię. Początek lecznicy dali Krzyżacy, zakładając nad Drwęcą szpital Św. Ducha, którego statut istniał jeszcze w 1863 roku. Nawiedzające miasto epidemie cholery (1831-1873) wymusiły zorganizowanie prowizorycznego szpitala w obiektach klasztornych oo. Reformatów. Pod koniec XIX wieku otwarto w Brodnicy Szpital Miejski na 70 łóżek przy ul. Niskie Brodno, określany od 1920 roku Lecznicą Powiatową lub Szpitalem Powiatowym. Pierwszym jego dyrektorem był dr med. Marian Karwat. W okresie międzywojennym funkcjonowały w nim oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny i zakaźny, a także poradnia przeciwgruźlicza. Nieopodal szpitala swój zakonny dom utworzyło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, skąd – w przeważającej mierze – wywodziły się pielęgniarki, sprawujące bardzo oddanie opiekę nad pacjentami. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Brodnicy (styczeń 1945 r.), wybuchł w szpitalu pożar, który strawił całe wyposażenie, sprzęt, środki lecznicze oraz pościel i bieliznę. Po odbudowie, w 1950 roku otwarto szpital z pięcioma oddziałami: chirurgicznym, wewnętrznym, dziecięcym, zakaźnym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego w Brodnicy, działający w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej, ma bardzo bogatą, sięgającą XIV wieku, historię. Początek lecznicy dali Krzyżacy, zakładając nad Drwęcą szpital Św. Ducha, którego statut istniał jeszcze w 1863 roku. Nawiedzające miasto epidemie cholery (1831-1873) wymusiły zorganizowanie prowizorycznego szpitala w obiektach klasztornych oo. Reformatów. Pod koniec XIX wieku otwarto w Brodnicy Szpital Miejski na 70 łóżek przy ul. Niskie Brodno, określany od 1920 roku Lecznicą Powiatową lub Szpitalem Powiatowym. Pierwszym jego dyrektorem był dr med. Marian Karwat. W okresie międzywojennym funkcjonowały w nim oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny i zakaźny, a także poradnia przeciwgruźlicza. Nieopodal szpitala swój zakonny dom utworzyło Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP, skąd – w przeważającej mierze – wywodziły się pielęgniarki, sprawujące bardzo oddanie opiekę nad pacjentami. Po wkroczeniu wojsk radzieckich do Brodnicy (styczeń 1945 r.), wybuchł w szpitalu pożar, który strawił całe wyposażenie, sprzęt, środki lecznicze oraz pościel i bieliznę. Po odbudowie, w 1950 roku otwarto szpital z pięcioma oddziałami: chirurgicznym, wewnętrznym, dziecięcym, zakaźnym Golden Book of polish medicine polish medicine indystry leaders 19 Angielski Angielski Angielski Angielski i położniczo-ginekologicznym. Wielokrotnie podejmowano później próby rozbudowy lecznicy (planowano uruchomienie wielu oddziałów – łącznie na 470 łóżek), ale bezskutecznie, mimo że od 1995 roku był to już „Szpital Rejonowy w Brodnicy”. Przez 7 lat (2006-2013) brodnicka lecznica podlegała Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. W tym czasie, przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybudowano lądowisko dla śmigłowców LPR. Obecnie służy ono samodzielnej lecznicy, podległej staroście brodnickiemu. W latach 2014-2016 przeprowadzona została największa inwestycja pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Szpital został dwukrotnie powiększony, a także wyposażony w nowoczesny sprzęt, co było możliwe dzięki unijnemu wsparciu z perspektywy RPO na lata 2007-2014. Obecnie, w siódmym stuleciu swego istnienia, szpital jest nowoczesną placówką, spełniającą wysokie standardy współczesnej medycyny. W jego strukturach znajdują się oddziały: ratunkowy, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczny, rehabilitacji ogólnoustrojowej, położniczo- -ginekologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, wewnętrzny z salą nadzoru kardiologicznego; blok operacyjny stanowią 3 dobrze wyposażone sale. Ponadto w szpitalu działają specjalistyczne poradnie, w tym: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, diabetologiczna, chorób płuc, psychologiczna, położniczo-ginekologiczna, zdrowia psychicznego, preluksacyjna, patologii noworodka, onkologiczna, urologiczna, rehabilitacji oraz zakład fizjoterapii, przychodnia rodzinna (nocna i świąteczna opieka zdrowotna), a w oddzielnym budynku zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Lecznica dysponuje 218 łóżkami, rozlokowanymi w 84 salach. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku z pomocy szpitalnej w niej, skorzystało blisko 7 tys. chorych (w całym 2015 roku – 6 800 pacjentów), których hospitalizowało 79 lekarzy-specjalistów, a troskliwą opieką otaczało 146 pielęgniarek i 21 położnych. i położniczo-ginekologicznym. Wielokrotnie podejmowano później próby rozbudowy lecznicy (planowano uruchomienie wielu oddziałów – łącznie na 470 łóżek), ale bezskutecznie, mimo że od 1995 roku był to już „Szpital Rejonowy w Brodnicy”. Przez 7 lat (2006-2013) brodnicka lecznica podlegała Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. W tym czasie, przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wybudowano lądowisko dla śmigłowców LPR. Obecnie służy ono samodzielnej lecznicy, podległej staroście brodnickiemu. W latach 2014-2016 przeprowadzona została największa inwestycja pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Szpital został dwukrotnie powiększony, a także wyposażony w nowoczesny sprzęt, co było możliwe dzięki unijnemu wsparciu z perspektywy RPO na lata 2007-2014. Obecnie, w siódmym stuleciu swego istnienia, szpital jest nowoczesną placówką, spełniającą wysokie standardy współczesnej medycyny. W jego strukturach znajdują się oddziały: ratunkowy, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczny, rehabilitacji ogólnoustrojowej, położniczo- -ginekologiczny, neonatologiczny, pediatryczny, wewnętrzny z salą nadzoru kardiologicznego; blok operacyjny stanowią 3 dobrze wyposażone sale. Ponadto w szpitalu działają specjalistyczne poradnie, w tym: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, diabetologiczna, chorób płuc, psychologiczna, położniczo-ginekologiczna, zdrowia psychicznego, preluksacyjna, patologii noworodka, onkologiczna, urologiczna, rehabilitacji oraz zakład fizjoterapii, przychodnia rodzinna (nocna i świąteczna opieka zdrowotna), a w oddzielnym budynku zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Lecznica dysponuje 218 łóżkami, rozlokowanymi w 84 salach. Tylko w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku z pomocy szpitalnej w niej, skorzystało blisko 7 tys. chorych (w całym 2015 roku – 6 800 pacjentów), których hospitalizowało 79 lekarzy-specjalistów, a troskliwą opieką otaczało 146 pielęgniarek i 21 położnych.

Na podstawie książki “100 lat Szpitala Rejonowego im. R Czerwiakowskiego w Brodnicy” Brodnica 1996, pod redakcją Andrzeja Koreckiego. Wydawca: Wydawnictwo “Petti-Graf”, współwydawca: ZOZ w Brodnicy i Urząd Miejski w Brodnicy.

 

 

 

 

 

Accessibility Toolbar