Wyszukiwarka

Aktualności

4 czerwca 2024

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w 2024 roku jest realizatorem programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych
z województwa kujawsko-pomorskiego” dla mieszkańców miasta Brodnica.

Program zakłada darmowe szczepienie dla 70 osób – mieszkańców Brodnicy szczepionką
20- walentną Apexxnar.

Adresatem programu są pacjenci spełniający następujące warunki:

  • pacjenci powyżej 65 lat ( w dniu szczepienia muszą mieć skończone 65 lat)
  • mieszkańcy Gminy Miasta Brodnicy
  • nigdy nie biorący udziału w programie szczepień (lata wcześniejsze szczepienie Prevenarem 13).

Rejestracja na szczepienie odbywa się osobiście w Powiatowej Przychodni Rodzinnej
ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica oraz telefonicznie pod numerami telefonów: 56 66 89 196 lub
56 66 89 197.

Program sfinansowano z budżetu  Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 50% oraz z budżetu Gminy Miasta Brodnicy w 50%


Pneumokoki (Streptococcus pneumoniae) to bakterie, które mogą być przyczyną bardzo groźnych chorób. Szczególnie narażone są małe dzieci do 5 r.ż. i osoby dorosłe powyżej 50 r.ż. Drobnoustroje te osiedlają się w gardle lub nosie, często nie wywołując objawów choroby. Zakażenie przenosi się drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorym lub nosicielem.

Wyróżniamy pneumokokowe zakażenia nieinwazyjne (np. zapalenie płuc, zatok, ucha środkowego, spojówek) oraz inwazyjne, skutkujące poważnymi powikłaniami lub nawet śmiercią (np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica, zapalenie wsierdzia, osierdzia, otrzewnej). Do zakażeń pneumokokowych dochodzi najczęściej w okresie jesienno-zimowym w związku z występowaniem grypy, która uszkadza nabłonek dróg oddechowych i ułatwia pneumokokom wnikanie w śluzówkę.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), zakażenia pneumokokowe powodują każdego roku na całym świecie ponad 1,5 mln zgonów dzieci poniżej 5 r.ż. 

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, współczynnik zapadalności na inwazyjną chorobę pneumokokową w Polsce w 2018 r., w porównaniu z 2007 r., zwiększył się prawie 5-krotnie (z 0,71 na 100 tys. do 3,42 na 100 tys.). Najwyższy współczynnik zapadalności dotyczy najmłodszych grup wiekowych (0–4 lata). W ostatnich latach liczba przypadków zachorowań na IChP w Polsce przedstawia się następująco: 2015 r. – 979; 2016 r. – 966; 2017 r. – 1182.; 2018 r. – 1315. Natomiast w woj. łódzkim liczba ta wzrosła z 15 w 2015 r. do 40 w 2018 r. W 2018 r. odnotowano w woj. łódzkim 8 zgonów osób w wieku 31–90 lat z powodu tej choroby.

Najlepszą ochroną przed pneumokokami są szczepienia. Szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae jest obowiązkowe dla dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. (w populacji ogólnej) oraz dla dzieci z grup ryzyka. W Programie Szczepień Ochronnych na rok 2019 szczepienie przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae figuruje również jako zalecane.

(źródło: https://www.gov.pl/web/psse-radomsko/uwaga-pneumokoki )

Posted in Aktualności
3 czerwca 2024

Z końcem miesiąca maja 2024 roku funkcję dyrektora ZOZ w Brodnicy przestał pełnić Dariusz Szczepański. Funkcję p.o. dyrektora ZOZ w Brodnicy uchwałą Zarządu Powiatu Brodnickiego objęła dr Beata Pesta. Dariusz Szczepański objął funkcję dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

Posted in Aktualności
24 maja 2024

W związku z ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy wdrożone zostały nowe działania w celu dostosowania się do wymogów ustawy i ciągłego podnoszenia jakości leczenia. Szczegóły w materiale filmowym:

Posted in Aktualności
14 maja 2024

Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, 6 maja w Restauracji “Omega” w Brodnicy, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu wyróżniła odznaczeniem ,,Za zasługi w zawodzie” następujące Panie:
Renata Wieczorek
Katarzyna Fudała
Ewa Cybulska
Bożena Barbara Karwat

Starostowo Powiatowe w Brodnicy nagrodziło medalami i listami gratulacyjnymi.

Medal Pamiątkowy Ubi Concordia, Ibi Victoria dla:

Pani Danuty Kucińskiej  -Pielęgniarki w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Pani Mirosławy Rutkowskiej – Położnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Pani Jadwigi Gąsowskiej – Nowakowskiej  – Położnej

Pani Wery Pokojskiej – Pielęgniarki


List gratulacyjny dla:

Pani Joanny Wiśniewskiej   – Pielęgniarki

Pana Tomasz Krzysztyniak  – Przewodniczącego Okręgowej Rady  Pielęgniarek i Położnych  w Toruniu  

(fot. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu )

Posted in Aktualności
10 maja 2024
Posted in Aktualności
25 kwietnia 2024

W ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” w nowy sprzęt doposażony został także Odział Rehabilitacji.  Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

Zakupiono m.in: wyciąg lędźwiowy, poręcze do nauki chodzenia z torem przeszkód, szynę do stawu łokciowego, podnośnik pacjenta, aparat do pola magnetycznego, rehabilitacyjne rękawice robotyczne, kolumnę naścienną do treningu funkcjonalnego, urządzenie do krioterapii.

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności
28 marca 2024

Naszym pacjentom, przyjaciołom i kontrahentom składamy Życzenia Wielkanocne

Dziękujemy także, za nadesłane do nas życzenia m.in:

Posted in Aktualności
21 marca 2024

17 marca 2024 roku nasz personel medyczny wziął udział w wydarzeniu zorganizowanym w hali OSiR przez Burmistrza Brodnicy z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Wykonaliśmy bezpłatnie badania takie jak: spirometria – 60 osób, poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego – 70 osób. Udzielaliśmy także porad dietetycznych.

Światowy Dzień Zdrowia powstał z inicjatywy WHO. Od ponad 70 lat Światowa Organizacja Zdrowia organizuje wydarzenia zwracające uwagę na ważne tematy dotyczące zdrowia. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2024 jest “Moje zdrowie, moje prawo”, który został wybrany, aby bronić prawa wszystkich i wszędzie do dostępu do usług zdrowotnych, edukacji i informacji, czystego powietrza i zdrowego stylu życia.

Film z wydarzenia

Posted in Aktualności
8 marca 2024

W ostatnim czasie zakupiliśmy najnowszy sprzęt medyczny o łącznej wartości pond 10 mln zł. Nowa aparatura w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” trafiła na wszystkie oddziały naszego szpitala.

Szczegóły w filmie:

oraz na naszej stronie: https://zozbrodnica.pl/ogloszenia/projekty-unijne/

Posted in Aktualności
26 lutego 2024

Trwa doposażanie szpitala w nowy sprzęt medyczny w ramach projektu “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” Zespół Opieki Zdrowotnej otrzyma na ten cel dofinansowanie w wysokości 8 141 300,44 zł. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 854 374,56 zł z budżetu państwa. Wkład własny ZOZ w Brodnicy w ten projekt to ok.  1 077 843,42 zł.

W tej informacji prezentujemy zakupiony nowy sprzęt na Oddział Chorób Wewnętrznych.

Zakupiono: laparoskopy -flagowe modele firmy STRYKER, aparaty do znieczulenia Drager, histeroskop, mobilny RTG

Projekt pn.  “Podniesienie jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” nr RPKP.06.01.01-04-0023/23 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w Infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów ZOZ w Brodnicy. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar