Wyszukiwarka

Aktualności

29 września 2023

Dzięki środkom unijnym z RPO woj. kujawsko-pomorskiego, Szpital Powiatowy w Brodnicy zakupi nowy sprzęt medyczny za 9 900 000 zł

Posted in Aktualności
20 września 2023

Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Brodnicy na podstawie umowy prewencyjnej nr U/PR/BWK/14/2023 z dnia 15.06.2023r. z TUW PZU skorzystał z dofinansowania ze środków z funduszu prewencyjnego w kwocie 15.000,00 zł na naprawę wykładzin podłogowych w budynku głównym szpitala.

Posted in Aktualności
14 września 2023

ZOZ w Brodnicy zatrudnieni lekarzy chirurgów. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem. Atrakcyjne warunki pracy.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

7 września 2023


Dożynki powiatowo-gminne, które w tym roku odbyły się w Świedziebni, były kolejną okazją do przeprowadzenia podstawowych badań medycznych dla uczestników wydarzenia. Personel medycznego naszego szpitala, wykonywał m.in: analizę składu ciała, pomiar glikemii i ciśnienia oraz udzielał porad w zakresie żywienia i diety stosowanych w poszczególnych jednostkach chorobowych. . Z naszej diagnostyki skorzystało ok. 200 osób.

Posted in Aktualności
31 sierpnia 2023

30 maskotek zostało przekazanych od rypińskich seniorów dla zespołów ratownictwa medycznego w ZOZ w Brodnicy. “Misie-tulisie” zostały wykonane własnoręcznie przez uczestników zajęć w Dziennym Domu Pobytu Senior+ w Rypinie z myślą o tym, aby maskotki były pocieszeniem dla dzieci przewożonych w karetkach.

Posted in Aktualności
15 sierpnia 2023

Panujące obecnie wysokie temperatury powietrza mogą powodować przegrzanie organizmu i doprowadzić do udaru słonecznego lub cieplnego.

Wysokie temperatury powietrza mogą więc stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, osób w podeszłym wieku oraz cierpiących na przewlekłe schorzenia.

Przypomina o tym m.in. Ministerstwo Zdrowia podając szczegółowe informacje na ten temat:

Jak chronić organizm przed upałem

 • noś jasne, przewiewne ubrania wykonane z naturalnych tkanin, dobrze przepuszczających powietrze
 • pamiętaj o odpowiednim nakryciu głowy, które zabezpieczy przed przegrzaniem oraz o okularach
  przeciwsłonecznych z filtrem chroniącym nasze oczy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym
 • regularnie stosuj krem z filtrem
 • zadbaj o właściwą cyrkulację powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, używaj wentylatorów i klimatyzacji,
 • wietrz najlepiej rano lub wieczorem
 • pamiętaj o regularnych posiłkach, wybierając lekkie dania
 • żywność przechowuj w lodówce lub zamrażarce
 • pij systematycznie, najlepiej wodę i unikaj alkoholu
 • uważaj na przegrzanie i udar cieplny.

Udar słoneczny

Udar słoneczny (porażenie słoneczne) powstaje przy dużym, bezpośrednim nasłonecznieniu – przede wszystkim głowy oraz karku. Miejscowe działanie promieni słonecznych na skórę głowy prowadzi do przekrwienia opon mózgowych i mózgu.

Objawy:

 • bóle i zawroty głowy;
 • zaczerwienienie i poparzenia skóry;
 • ogólny niepokój.


Co robić, jeśli wystąpią objawy:

 • przenieś się do chłodnego miejsca;
 • rób zimne lub wilgotne okłady na głowę;
 • pij wodę;
 • weź chłodną kąpiel.

Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy bezzwłocznie wezwać pomoc!

Udar cieplny

Udar cieplny (porażenie cieplne) to reakcja organizmu, która występuje po dłuższym działaniu wysokiej temperatury na nasze ciało – często połączonej z wysoką wilgotnością i brakiem lub bardzo małym ruchem powietrza. Temperatura ciała staje się tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć.

Objawy:

 • wysoka temperatura ciała (powyżej 39°C);
 • gorąca, czerwona, sucha lub wilgotna skóra;
 • szybkie, dobrze wyczuwalne tętno;
 • możliwa utrata przytomności.

Co robić, jeśli wystąpią objawy:

 • zadzwoń pod numer 999 lub 112 i natychmiast wezwij pomoc;
 • przenieś się w chłodniejsze miejsce;
 • obniż temperaturę ciała zimnymi okładami lub nawet zimną kąpielą / zimnym prysznicem;
 • podawaj płyny.

Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy bezzwłocznie wezwać pomoc! Jeśli pomoc nie zostanie wezwana w odpowiednim czasie, może dojść do śpiączki, a nawet śmierci.

Wyczerpanie cieplne

Z wyczerpaniem cieplnym mamy do czynienia, gdy – z powodu długiego przebywania na słońcu – w organizmie następuje nadmierna utrata płynów i soli. Spada wówczas ciśnienie tętnicze krwi, co powoduje uczucie silnego zmęczenia.

Objawy:

 • zwiększone pocenie się;
 • brak sił;
 • zimna, blada i wilgotna skóra;
 • szybkie ale słabo wyczuwalne tętno;
 • nudności lub wymioty;
 • zasłabnięcia.

Co robić, jeśli wystąpią objawy:

 • przenieś się do chłodniejszego miejsca;
 • połóż się i rozluźnij ubranie;
 • rób zimne okłady na całym ciele;
 • pij wodę małymi łykami;
 • jeśli wymiotujesz, natychmiast udaj się do lekarza.

Jeśli osoba z objawami wyczerpania cieplnego wystarczająco szybko zostanie przeniesiona w chłodniejsze miejsce i napije się wody, powinna poczuć się lepiej. Jeśli jednak w ciągu pół godziny złe samopoczucie nie minie, istnieje podejrzenie udaru cieplnego.

Jeśli złe samopoczucie nie minie, należy bezzwłocznie wezwać pomoc!

(źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/udar-sloneczny-udar-cieplny-przegrzanie-cieplne)

Materiał do pobrania:

Posted in Aktualności
27 lipca 2023

Podczas XVI Jarmarku Ekologicznego, który odbył się w Brodnicy 23 lipca 2023 roku, powstało Miasteczko Zdrowia ze stoiskami prozdrowotnymi. Nie mogło w nim zabraknąć również naszego personelu medycznego, który odwiedzającym jarmark wykonywał m.in: analizę składu ciała, pomiar glikemii i ciśnienia oraz udzielał porad w zakresie żywienia i diety stosowanych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Udzielaliśmy także instruktażu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Z naszej diagnostyki skorzystało ok. 150 osób.

Posted in Aktualności
21 lipca 2023

W lipcu b.r. w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy odbywali praktyki studenci kierunku lekarskiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia prowadzone były w ramach obozu naukowego pod kierunkiem pochodzącego z Brodnicy kardiologa – prof. Pawła Balsama.

Przyszli lekarze brali udział w wykładach naukowych i zdobywali wiedzę praktyczną w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.

Posted in Aktualności
20 lipca 2023

Dziś (20.07.2023 r.) w godzinach porannych zespół ratownictwa medycznego naszego szpitala niósł pomoc kobiecie, która została poważnie poparzona w wyniku pożaru do jakiego doszło w restauracji Zacisze w Gorczenicy. Kobiecie z poparzeniami I i II stopnia twarzy, oraz górnych i dolnych kończyn, w pierwszych działaniach zostały nałożone hydrożelowe opatrunki stosowane przy oparzeniach. Zabezpieczona medycznie kobieta została następnie przekazana zespołowi śmigłowca LPR i przetransportowana do kliniki oparzeniowej w Gliwicach.

Więcej informacji oraz wypowiedź ratownika medycznego ZOZ w Brodnicy w materiale filmowym:

Posted in Aktualności
14 lipca 2023

W naszej placówce medycznej dbamy nie tylko o czystość i higienę w pomieszczeniach szpitalnych, ale także o wygląd zewnętrzny. Po modernizacji i rozbudowie szpitala, elewacja budynku w dużej części wykonana została ze szkła oraz tworzyw sztucznych co nadało architekturze placówki nowoczesnego wyglądu. Po kilku latach przyszedł czas na kompleksowe odświeżenie tych części elewacji oraz części północnej elewacji betonowej. Prace wykonuje specjalistyczna firma Gorilla Clean przy użyciu myjek na kijach teleskopowych zasilanych środkami czyszczącymi i wodą demineralizowaną.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar