Wyszukiwarka

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Koordynator :  dr n. med.   Sławomir Olszewski Specjalista Medycyny Ratunkowej

Pielęgniarka Oddziałowa : p.o. mgr Marzanna Bruzda Specjalistka Pielęgniarstwa Ratunkowego


Kontakt:

Punkty przyjęć  1 –  56 66 89 198

Punkt przyjęć 2  – 56 66 89  199

SPECYFIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Oddział posiada 6 łóżek dla pacjentów. Opiekę nad pacjentami sprawują: 5 – Lekarzy, 10 – Pielęgniarek, 13- Ratowników Medycznych. Szpitalny Oddział Ratunkowy  (SOR) udziela świadczenia zdrowotne całodobowo.  Oferuje świadczenia w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonywane są procedury medyczne obejmujące diagnozowanie i leczenie chorych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Udzielane świadczenia polegają na segregacji medycznej (potwierdzenie lub wykluczenie stanu nagłego zagrożenia zdrowia), diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjenta.

Szpitalny Oddział Ratunkowy  obejmuje swoją opieką pacjentów przywiezionych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego , skierowanych przez lekarzy Podstawowej Opieki  Zdrowotnej oraz  z  nagłymi dolegliwościami i urazami bez skierowania.

Świadczenia medyczne realizowane w SOR to  głównie diagnostyka i leczenie niezbędne  do ustabilizowania funkcji życiowych pacjenta, zagrożonych na skutek ostrych stanów internistycznych , zatruć, wypadków czy różnego typu urazów.

Wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo – ortopedycznej. Pacjenci  po wstępnej diagnostyce, leczeniu i założeniu dokumentacji medycznej są kierowani do oddziałów szpitalnych lub przekazywani do innych placówek specjalistycznych. W przypadku gdy nie jest konieczne dalsze leczenie, po uzyskaniu pomocy w SOR wypisani są do domu.

Czas oczekiwania na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zależy od stanu zdrowia pacjenta a nie od kolejności zgłoszenia. O kolejności udzielania świadczeń decyduje lekarz.

SOR wyposażony jest w profesjonalny, wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny, reanimacyjny i ratunkowy, obsługiwany przez zespół lekarzy specjalistów, pielęgniarki i ratowników medycznych. Szpital dysponuje lądowiskiem dla śmigłowca ratunkowego co umożliwia szybkie i sprawne przekazanie osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

WYMAGANY DOKUMENT

Pacjent zgłaszając się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinien przedstawić dowód potwierdzający jego tożsamość, np.: dowód osobisty, paszport.

Accessibility Toolbar