Wyszukiwarka

Kontakt

Telefony należą do zakresu numeracyjnego 56 66 89 XXX, gdzie XXX – nr wewnętrzny

Jednostki organizacyjne (rozwiń aby wyświetlić)
Administracja szpitala

INFOLINIA / REJESTRACJA 459 595 575

Sekretariat

Asystent dyrektora: Katarzyna Szczepańska
e-mail: sekretariat@zozbrodnica.pl
Sekretariat Dyrektora – 56 66 89 100
Fax – 101

Pion Ekonomiczno – Finansowy
e-mail: ksiegowosc@zozbrodnica.pl
Zastępca dyrektora ds. finansowych:  Beata Pesta – 108

Zastępca głównego księgowego: Regina Pokojska – 113

e-mail: rozrachunki@zozbrodnica.pl

Dział Księgowości – 116

Dział Kadr i Płac, rozliczenia umów cywilno-prawnych

Kierownik: Małgorzata Ślażyńska
e-mail: kadry@zozbrodnica.pl
Kadry – 110
Płace – 111

Sekcja Zamówień Publicznych – zakupów i konkursów

Kierownik: Lucyna Gruszkowska – 120

e-mail: zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

Pion Techniczno – Eksploatacyjny

Kierownik: Ireneusz Boiński
e-mail: i.boinski@zozbrodnica.pl
Tel.  – 130, – 132

Dział Farmacji

Kierownik: Monika Kuchnicka-Rochna
e-mail: apteka@zozbrodnica.pl
Tel. – 122

Sekcja IT,  Kontraktowania i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych

Kierownik: Jacek Grąbczewski
e-mail: it@zozbrodnica.pl rozliczenia@zozbrodnica.pl
Tel.: – 125 , – 128

Pielęgniarka Przełożona – Agnieszka Linda

e-mail:  agnieszka.linda@zozbrodnica.pl
Tel. – 109

Pielęgniarka Epidemiologiczna – Agnieszka Antoszewska

e-mail: a.antoszewska@zozbrodnica.pl

Sekcja ds. statystyki i obsługi Rady Społecznej, składnica akt.

Emilia Plechowska
e-mail: statystyka@zozbrodnica.pl
Tel. – 115

Inspektor ds. Obronności, BHP i PPOŻ

Piotr Boniecki
Tel. – 118

Stanowisko ds. optymalizacji majątku

Maciej Linda

Tel. – 215

Dział żywienia

Kierownik: Barbara Ostrowska

Tel. – 278

Ekipa Sprzątająca 

Kierownik: Bogusława Zeep

Tel. – 279

Prosektorium

Henryk Miłoszewski

Tel. – 260

Oddziały szpitalne
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Punkty przyjęć 1 – 198
Punkt przyjęć 2  – 199

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sekretariat – 255
Punkt Pielęgniarski – 135
Oddziałowa – 138
Ordynator -255
Gabinet Lekarski – 137

Oddział Chirurgii Ogólnej
Sekretariat – 141
Punkt Pielęgniarski – 140
Oddziałowa – 139
Ordynator – 142
Gabinet Lekarski – 144

Oddział Urazowo-Ortopedyczny
Sekretariat – 184
Punkt Pielęgniarski – 180
Oddziałowa – 143
Ordynator – 183
Gabinet Lekarski – 183

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Punkt Pielęgniarski – 280
Oddziałowa – 282
Ordynator/Gabinet Lekarski – 281

Oddział Położniczo-Ginekologiczny
Sekretariat – 170
Punkt Położnych (Położniczy) – 174
Punkt Położnych (Ginekologia) – 175
Ordynator – 171
Gabinet Lekarski – 173
Oddziałowa – 172, Sala Porodowa – 117

Oddział Neonatologiczny
Ordynator/Gabinet Lekarski – 162
Punkt Pielęgniarski – 160
Oddziałowa – 154

Oddział Pediatryczny
Sekretariat – 155
Punkt Pielęgniarski – 150
Oddziałowa – 155
Ordynator/Gabinet Lekarski – 153

Oddział Wewnętrzny z Salą intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Sekretariat – 201
Punkt Pielęgniarski – 200
Oddziałowa – 203
Ordynator – 202
Sala”R” – 206
Gabinet Lekarski – 204

Blok Operacyjny
Dyżurka Pielęgniarek na Bloku – 250
Dyżurka Pielęgniarek poza Blokiem – 256
Oddziałowa – 251
Sala Wybudzeń i Sale Operacyjne – 254
Dyżurny Lekarz poza Blokiem – 281

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Brodnicy, ul. Wyspiańskiego 6
Sekretariat/Oddziałowa
INFOLINIA – po połączeniu proszę wybrać 4 a następnie 1
Punkt Pielęgniarski

INFOLINIA – po połączeniu proszę wybrać 4 a następnie 2

Ratownictwo Medyczne
Dyspozytor Pogotowia – (CPR Toruń)  999

Przychodnia Rodzinna (POZ)
INFOLINIA – po połączeniu proszę wybrać 1

Szkoła Rodzenia – 196

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (POZN)
INFOLINIA – po połączeniu proszę wybrać 5

Transport medyczny
INFOLINIA – po połączeniu proszę wybrać 6

Poradnie
Diagnostyka
Pracownia Endoskopowa
INFOLINIA – po połączeniu proszę wybrać 2 a następnie 21
Laboratorium Analityczne
INFOLINIA – po połączeniu proszę wybrać 2 a następnie 25
 Zakład Diagnostyki Obrazowej, RTG, TK, USG, MAMOGRAFIA
Rejestracja – 240
Pracownia RTG , technicy – 241
Gabinet Lekarski, opisownia – 243
Pracownia USG – 244
Pracownia  TK, technicy – 242
Pracownia MAMOGRAFIA – 246
Pion usługowy

Warsztat – 131
Prosektorium – 260
Apteka Szpitalna – 122
Sklep Medyczny – 270

Administrator strony www
Lokalizacja szpitala
Formularz kontaktowy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
  że:
  1. Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się jest Zespół Opieki
  Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się
  kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za
  pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
  3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie:
  a) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za
  pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na
  przetwarzanie danych osobowych, b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń i
  obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes prawny, gdy
  Państwa zgłoszenie może uzasadniać przetwarzanie danych w tym celu.
  4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
  podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator
  zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią
  prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa/ Państwa dziecka danych
  osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich/ Państwa dziecka danych osobowych w
  siedzibie Administratora.
  Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na
  pytanie/zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/rozmów związanych ze
  zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na
  przetwarzanie danych osobowych lub przez okres przedawnienia roszczeń
  określony w przepisach prawa.
  2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
  usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia
  skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane
  pytanie i prowadzenia z Państwem korespondencji mailowej w tym przedmiocie.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesłania
  pytania/zgłoszenia.
  5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o
  Państwa/ Państwa dziecka dane osobowe

  Accessibility Toolbar