Wyszukiwarka

Sprzedaż sprzętu

15 lipca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGARNICZONEGO NA SPRZEDAŻ

AKTYWÓW TRWAŁYCH MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY. – nr sprawy SZP.252.6.21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica – ogłasza – na podstawie art.701 i n ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1145 t.j.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz uchwały nr 10/2021 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 09.06.2021r.w sprawie wrażenia opinii dotyczącej sprzedaży pojazdów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

przetargu nieograniczonego

na sprzedaż aktywów wchodzących w skład majątku własnego zgodnie z poniższym wykazem:

Nazwa pakietuMarka i modelPodstawowe dane samochoduCena wywoławcza jednostkowa bruttoOferowana cena brutto w zł

ABCD
Pakiet nr 1Volkswagen/ Crafter T/B02079VIN: WV1ZZZ2EZ86011838 Rok produkcji: 2007r. Pojemność skokowa: 2498,00 cm3 Silnik wysokoprężny, Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 120 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 364000 km Nr rejestracyjny :CBR 9F9211 450,00 zł………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………
Pakiet nr 2Mercedes Benz (Sprinter) T/B00025VIN: WDB9036621R596947 Typ: 313 CDI Rok produkcji: 2003r. Pojemność skokowa: 2148 cm3 Silnik wysokoprężny Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 95 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 600000 km Nr rejestracyjny :CBR 9F9311 800,00 zł………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………
Pakiet nr 3Mercedes Benz (Sprinter) T/B02080VIN: WDB9066331S132725 Typ: 315 Rok produkcji: 2006r. Pojemność skokowa: 2148 cm3 Silnik wysokoprężny Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 110 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 492900 km Nr rejestracyjny :CBR 9G0510 000,00 zł………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………

1. Kupujący może złożyć ofertę na wszystkie pakiety lub wybrany pakiet.

2. Oferty złożone w terminie wskazanym nie mogą zawierać cen niższych niż cena wywoławcza brutto wskazana w kolumnie nr „C” powyższej tabeli.
3. Aktywa stanowiące przedmiot przetargu znajduję się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.
4. W celu ustalenia terminu dokonania oględzin aktywa należy kontaktować się ze Specjalistą ds. zarządzania majątkiem (Pan Maciej Linda) tel. 606 875 534
5. Pisemne oferty na zakup aktywa należy składać do dnia 17.08.2021r. do godz 12:00 We Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica (sekretariat Dyrektora) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na zakup aktywa Szpitala w Brodnicy – nie otwierać przed dniem 17.08.2021r. godz 12:00)”
6. Otwarcie ofert nastąpi 17.08,2021r. o godz 12:10 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.
7. Pisemna oferta – podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta – powinna zawierać
1) formularz oferty wg załącznika nr 2,
2) kopię dokumentu tożsamości oferenta będącego osobą fizyczną lub wypis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do występowania w imieniu oferenta – osoby prawnej, a w przypadku pełnomocników – również pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu oferenta.
8. Sprzedający zawiadomi nabywcę wyłonionego w przetargu o terminie i miejscu wystawienia dokumentu sprzedaży. Wszelkie podatki i opłaty z nabyciem przedmiotu przetargu i transportu nabywanego aktywa obciążają w całości nabywcę. Nabywca ruchomego aktywa powinien stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy aby dokonać zapłaty za zakupione aktywo (przelewem na rachunek bankowy), a następnie odebrać zakupione aktywo.
9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz prawo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
22 czerwca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGARNICZONEGO NA SPRZEDAŻ

AKTYWA TRWAŁEGO MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY. – nr sprawy SZP.252.5.21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica – ogłasza – na podstawie art.701 i n ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1145 t.j.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz uchwały nr 10/2021 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 09.06.2021r.w sprawie wrażenia opinii dotyczącej sprzedaży pojazdu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

przetargu nieograniczonego

na sprzedaż aktywów wchodzących w skład majątku własnego zgodnie z poniższym wykazem:

Lp.Marka i modelPodstawowe dane samochoduCena wywoławcza jednostkowa bruttoOferowana cena brutto w zł
Kol.ABCD
1Mercedes Benz (Sprinter)VIN: WDB90663315417021 Typ: 316 Rok produkcji: 2009r. Pojemność skokowa: 2143 cm3 Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 120 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 373 465 km Nr rejestracyjny :CBR 50V918 499,66 zł………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………

1. Oferty złożone w terminie wskazanym w pkt 4 nie mogą zawierać cen niższych niż cena wywoławcza brutto wskazana w kolumnie nr „C” powyższej tabeli.

2. Aktywo stanowiące przedmiot przetargu znajduję się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.

3. W celu ustalenia terminu dokonania oględzin aktywa należy kontaktować się ze Specjalistą ds. zarządzania majątkiem (Pan Maciej Linda) tel. 606 875 534

4. Pisemne oferty na zakup aktywa należy składać do dnia 09.07.2021r. do godz 12:00 We Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica (sekretariat Dyrektora) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na zakup aktywa Szpitala w Brodnicy – nie otwierać przed dniem 09.07.2021r. godz 12:00)”

5. Otwarcie ofert nastąpi 09.07,2021r. o godz 12:10 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.

6. Pisemna oferta – podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta – powinna zawierać

1) formularz oferty wg załącznika nr 2,

2) kopię dokumentu tożsamości oferenta będącego osobą fizyczną lub wypis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do występowania w imieniu oferenta – osoby prawnej, a w przypadku pełnomocników – również pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu oferenta.

7. Sprzedający zawiadomi nabywcę wyłonionego w przetargu o terminie i miejscu wystawienia dokumentu sprzedaży. Wszelkie podatki i opłaty z nabyciem przedmiotu przetargu i transportu nabywanego aktywa obciążają w całości nabywcę. Nabywca ruchomego aktywa powinien stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy aby dokonać zapłaty za zakupione aktywo (przelewem na rachunek bankowy), a następnie odebrać zakupione aktywo.

8. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz prawo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.

23 stycznia 2018
 Oferta w przygotowaniu