Wyszukiwarka

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

!!! Uwaga !!!

 

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem

 

Drodzy pacjenci ze względu na PANDEMIE KORONAWIRUSA mając na uwadze bezpieczeństwo Wasze i Waszych rodzin, wprowadzamy reorganizcję pracy Przychodni RODZINNEJ.

1. Rejestracja do przychodni jest wyłącznie telefoniczna pod numerem telefonu:
56 66 89 196
56 66 89 197

2. Zamawianie recept telefoniczne lub e-mail: poz@zozbrodnica.pl
Numery telefonu:
56 66 89 196
56 66 89 197

3. Zgłaszanie teleporady
56 66 89 196
56 66 89 197

Wszystkie pytania można również kierować na e-mail przychodni:
poz@zozbrodnica.pl

 

 

!!! KORONAWIRUS !!!

 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ

 

 !!! PAMIĘTAJ !!!

 

 

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie

zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań

w domu, unikaj kontaktu

z innymi osobami aby nie doszło

do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu

zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE z lekarzem.

 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony

w określonym terminie) ani nie udawaj się

do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia

gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być

źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób

w poczekalni!!!

—————————————-

 

 

Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.

 

# NIE WYCHODŹ Z DOMU – ZADZWOŃ

 

CERTYFIKAT  AKREDYTACYJNY 

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

 

Pielęgniarka koordynująca: mgr  Joanna Gabryel Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego

Powiatowa Przychodnia Rodzinna w Brodnicy zapewnia świadczenia lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, pediatrii udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00.

Świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane będą w nowych gabinetach lekarskich, punkcie pielęgniarskim, gabinecie zabiegowym, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, tj. elektrokardiograf, otoskopy, stetoskopy, laryngoskop, resuscytatory, pulsoksymetr, wagi medyczne, elektroniczne termometry bezdotykowe, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, tablice okulistyczne, tablice Snellena dla dzieci, stanowiska do pielęgnacji noworodka.

Pacjenci oczekując na wizytę lekarską spędzą miło czas w przestrzennej, przyjaznej kolorystyce poczekalni z bezpośrednim dostępem do punktu pielęgniarskiego, stanowisk sanitarnych, kącika dla dzieci.

Świadczenia w zakresie Przychodni Rodzinnej obejmują:
1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Świadczenia piel. lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania.
5. Szczepienia ochronne.
6. Bilanse zdrowia dziecka.
7. Wizyty patronażowe.
8. Wizyty realizowane w domu pacjenta.
9. Wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Świadczenia lekarza obejmują:
– porady lekarskie udzielane w  warunkach ambulatoryjnych,
– porady lekarskie udzielane w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia,
– świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
– porady patronażowe,
– świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
– badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
– szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Świadczenia pielęgniarki obejmują:
– wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych,
– wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy,
– wizyty patronażowe,
– świadczenia w ramach profilaktyki,
– testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej.

Świadczenia położnej obejmują:
– wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych,
– wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy,
– wizyty patronażowe,
– wizyty profilaktyczne.

Świadczenia  w wyżej wymienionym zakresie, udzielane będą pacjentom ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki bądź położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poprzez złożenie deklaracji.

Deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki bądź położnej można wypełnić i złożyć na miejscu u pielęgniarki w Powiatowej Przychodni Rodzinnej w Brodnicy bądź w dowolnej jednostce organizacyjnej Szpitala w Brodnicy.