Wyszukiwarka

Prawa i obowiązki pacjenta

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:

Aktualne informacje o prawach pacjenta: https://www.gov.pl/web/zdrowie/prawa-pacjenta

Accessibility Toolbar