Wyszukiwarka

Kategoria: Aktualności

27 lipca 2023

Podczas XVI Jarmarku Ekologicznego, który odbył się w Brodnicy 23 lipca 2023 roku, powstało Miasteczko Zdrowia ze stoiskami prozdrowotnymi. Nie mogło w nim zabraknąć również naszego personelu medycznego, który odwiedzającym jarmark wykonywał m.in: analizę składu ciała, pomiar glikemii i ciśnienia oraz udzielał porad w zakresie żywienia i diety stosowanych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Udzielaliśmy także instruktażu z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Z naszej diagnostyki skorzystało ok. 150 osób.

Posted in Aktualności
21 lipca 2023

W lipcu b.r. w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy odbywali praktyki studenci kierunku lekarskiego Koła Naukowego przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia prowadzone były w ramach obozu naukowego pod kierunkiem pochodzącego z Brodnicy kardiologa – prof. Pawła Balsama.

Przyszli lekarze brali udział w wykładach naukowych i zdobywali wiedzę praktyczną w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.

Posted in Aktualności
20 lipca 2023

Dziś (20.07.2023 r.) w godzinach porannych zespół ratownictwa medycznego naszego szpitala niósł pomoc kobiecie, która została poważnie poparzona w wyniku pożaru do jakiego doszło w restauracji Zacisze w Gorczenicy. Kobiecie z poparzeniami I i II stopnia twarzy, oraz górnych i dolnych kończyn, w pierwszych działaniach zostały nałożone hydrożelowe opatrunki stosowane przy oparzeniach. Zabezpieczona medycznie kobieta została następnie przekazana zespołowi śmigłowca LPR i przetransportowana do kliniki oparzeniowej w Gliwicach.

Więcej informacji oraz wypowiedź ratownika medycznego ZOZ w Brodnicy w materiale filmowym:

Posted in Aktualności
14 lipca 2023

W naszej placówce medycznej dbamy nie tylko o czystość i higienę w pomieszczeniach szpitalnych, ale także o wygląd zewnętrzny. Po modernizacji i rozbudowie szpitala, elewacja budynku w dużej części wykonana została ze szkła oraz tworzyw sztucznych co nadało architekturze placówki nowoczesnego wyglądu. Po kilku latach przyszedł czas na kompleksowe odświeżenie tych części elewacji oraz części północnej elewacji betonowej. Prace wykonuje specjalistyczna firma Gorilla Clean przy użyciu myjek na kijach teleskopowych zasilanych środkami czyszczącymi i wodą demineralizowaną.

Posted in Aktualności
7 lipca 2023

W związku z rozpoczęciem kolejnej tury obozu studenckiego koła naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszamy wszystkich pracowników szpitala oraz miejscowych placówek ochrony zdrowia w Brodnicy i okolicy do uczestnictwa w wykładach naukowych.

Osoby wygłaszające wykłady są ekspertami prowadzącymi szkolenia na konferencjach europejskich i międzynarodowych.

W trakcie obozu będzie z nami również Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Prof. Marcin Grabowski.

Plan wykładów na pierwszy tydzień:

 • Poniedziałek 10.07.2023 godzina 12:00:  Przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka – wskazania i możliwości zabiegowe. Doc. Tomasz Mazurek
 • Wtorek 11.07.2023 godzina 12:00 wykład „Nowości w kardiologii inwazyjnej: czy nowe stenty pozwolą uniknąć leczenia przeciwpłytkowego, czy nowe leki przeciwpłytkowe pozwalą unikąć implantacji stentów?” doc. Aleksandra Gąsecka 
 • Środa 12.07.2023 godzina 12:00 wykład „Diagnostyka i leczenie INOCA – Ischemia and no obstructive coronary arteries. doc. Łukasz Kołtowski 
 • Czwartek 13.07.2023 godzina 12:00 wykład: “Przeskórne leczenia stenozy aortalnej (TAVI) – wskazania i możliwości zabiegowe –  Prof. Janusz Kochman.

Miejsce wykładów: Sala wykładowa w budynku Zespołu Ratownictwa Medycznego na terenie Szpitala w Brodnicy.

Posted in Aktualności
30 czerwca 2023

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego od wielu lat utrzymuje się wysoki poziom zachorowań na boreliozę z Lyme. W ubiegłym roku w całym województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 528 przypadków boreliozy. Na terenie powiatu brodnickiego w 2022 r. liczba zachorowań na boreliozę z Lyme była porównywalna z rokiem 2021, zarejestrowano 7 potwierdzonych przypadków zachorowań na boreliozę, 2 przypadki hospitalizowano, chorzy leczeni byli ambulatoryjnie na podstawie objawów klinicznych (rumień wędrujący).

Powyższe dane epidemiologiczne są wielce niedoszacowane z uwagi na fakt, iż nie każdy przypadek ukąszenia przez kleszcza jest konsultowany przez lekarza. Placówki opieki zdrowotnej zgłaszają do PSSE w Brodnicy tylko przypadki zachorowań rozpoznanych na podstawie objawów klinicznych lub badań laboratoryjnych. Natomiast PSSE w Brodnicy rejestruje tylko przypadki spełniające definicję choroby zakaźnej.

Kleszcze występują powszechnie na terenie całego kraju. Żyją w miejscach lekko wilgotnych i obfitujących w roślinność (w lasach i na ich obrzeżach, na obszarach porośniętych wysoką trawą, na łąkach, pastwiskach, nad brzegami rzek i jezior, w parkach i na działkach). Dawniej miejscem ich występowania był przede wszystkim las, ale ostatnio coraz częściej można je spotkać także w miejscach wypoczynku rekreacyjnego (na działkach, w ogródkach przydomowych, parkach miejskich, na placach zabaw). Z analizy danych epidemiologicznych dot. ww. jednostki chorobowej pochodzących z WSSE w Bydgoszczy wynika, iż do narażenia na kontakt z kleszczem najczęściej dochodziło na terenach zurbanizowanych – działki rekreacyjne, przydomowe ogródki, miejskie parki i inne tereny zielone (szczególnie dużą grupę narażenia stanowili działkowcy).

Kleszcze żywią się krwią zwierząt i ludzi. Podczas wkłuwania wydzielają substancje znieczulające, dlatego ukłucie jest bezbolesne. Kleszcze mogą zawierać wiele patogenów oraz przenosić wiele chorób w tym – boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu.

Borelioza to wieloukładowa choroba zakaźna, będąca skutkiem ukłucia kleszcza i zarażenia bakteriami z grupy krętków Borrelia burgdorferi. Bywa trudną do rozpoznania chorobą, ponieważ może przebiegać bezobjawowo. Do tego niektóre z symptomów łatwo przeoczyć lub nie skojarzyć ich wystąpienia z ukąszeniem przez kleszcza. Boreliozęcharakteryzuje występowanie objawów skórnych, stawowych, kardiologicznych i neurologicznych. Objawy kliniczne są różne w zależności od czasu trwania choroby.

W przebiegu boreliozy można wyróżnić 3 fazy kliniczne:

 • I faza – faza wczesna miejscowa – trwa od 3 do ok. 40 dni od momentu ukąszenia przez kleszcza, najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący – ma postać czerwonej lub sinoczerwonej zmiany skórnej, zwykle plamki z przejaśnieniem w centralnej części, czasem występują też naprzemienne czerwone i jasne obręcze; rumień może się rozszerzać i przekraczać średnicą 5 cm. Każda osoba z objawami rumienia wędrującego powinna zasięgnąć porady lekarza. Lekarz wdraża wtedy kurację antybiotykową. Leczenie trwa kilka tygodni. Inne objawy w tej fazie to chłoniak limfocytowy (występuję dość rzadko, zwykle u dzieci) oraz objawy grypopodobne – zwykle trwają kilka dni i ustępują samoistnie; mają postać gorszego samopoczucia, któremu towarzyszą bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe oraz podwyższona temperatura
 • II faza – faza wczesna rozsiana – rozpoczyna się po kilku tygodniach lub miesiącach od ugryzienia kleszcza. Bakterie Borrelia mogą przedostać się do stawów, serca lub układu nerwowego. Zależnie od miejsca namnażania się krętków, może dojść do zaburzeń kardiologicznych, neurologicznych lub do zapalenia stawów. Część chorych doświadcza objawów, mylonych z zakażeniem wirusowym – pojawia się przewlekłe zmęczenie, przewlekły ból mięśni, bóle stawów lub karku. Na tym etapie mogą pojawić się także wstępne objawy neuroboreliozy. Do rzadkich objawów fazy rozsianej zalicza się m.in.: zaburzenia psychiczne, problemy z ostrością wzroku, światłowstręt, mnogie zmiany skórne (rumienie).
 • III faza – faza późna przewlekła – może rozwijać się od roku do kilku lat od momentu zakażenia. Jest to faza, w której uwidaczniają się poważne powikłania kardiologiczne, neurologiczne lub przewlekłe dolegliwości stawów, będące skutkiem nieleczonej lub błędnie zdiagnozowanej boreliozy. W tym okresie może pojawić się przewlekłe zapalenie stawów (przypominające często objawy RZS – reumatoidalnego zapalenia stawów), przewlekłe zapalenie mózgu i dolegliwości neurologiczne (encefalopatie), zanikowe zapalenie skóry kończyn. Zdarza się, że objawy fazy późnej nie są poprzedzone żadnymi, wcześniej występującymi dolegliwościami. Często obecna jest przewlekła męczliwość i ogólne osłabienie organizmu.

Przy odpowiednio wczesnym zastosowaniu antybiotykoterapii udaje się wyleczyć ponad 90% chorych. Jednak najlepszą ochroną przed boreliozą jest unikanie pokłucia przez kleszcze tam, gdzie to możliwe. Dobrze jest także, gdy kleszcze są znajdowane i usuwane natychmiast. W związku z tym, iż ukłucie przez kleszcza nie powoduje bólu, po pobycie wśród natury należy dokładnie obejrzeć całe ciało.

Drugą niezwykle niebezpieczną chorobą, również przenoszoną przez kleszcze, jest kleszczowe zapalenie mózgu. To choroba typowa dla obszarów Europy Centralnej oraz Wschodniej i Północnej Azji. Występuje znacznie rzadziej niż borelioza. Na terenie powiatu brodnickiego w latach 2020 – 2021 nie zarejestrowano zachorowań.

Kleszczowe zapalenie mózgu najczęściej występuje na Podlasiu, w Puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, Mazurach, Suwalszczyźnie. Ale to nie znaczy, że my jesteśmy bezpieczni. Zwiększeniu liczby przypadków zachorowań sprzyjają zmiany klimatyczne a wiadomo, że wirus krąży w przyrodzie. W naturalnych warunkach gospodarzami wirusa są drobne ssaki, a kleszcze są wektorem (przenosicielem), w którym również ma miejsce namnażanie się wirusa. Tu przyczyną zachorowań jest wirus. Kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą powodowaną przez wirus KZM. Wirus ten atakuje komórki nerwowe w mózgu oraz otaczające go struktury. Nawet szybkie usunięcie kleszcza nie zapewnia ochrony, ponieważ wirus KZM, w odróżnieniu od bakterii wywołujących boreliozę, znajduje się w ślinie kleszcza i od momentu pokłucia potrzebuje niedużo czasu, aby wniknąć do organizmu człowieka. Na wirusa nie działają także antybiotyki i jak dotąd medycyna nie zna leku, który skutecznie może zniszczyć wirusa namnażającego się w naszym organizmie.

Choroba ta ma najczęściej dwufazowy przebieg:

 • I faza objawia się gorączką, bólem mięśni oraz innymi objawami przypominającymi grypę.
 • II faza określana jest mianem neurologicznej, ponieważ dochodzi do zajęcia struktur w centralnym układzie nerwowym – najczęściej opon mózgowo-rdzeniowych, a w cięższych przypadkach mózgu oraz rdzenia kręgowego. Pojawia się gorączka (często wysoka), silny ból głowy oraz objawy związane z zajęciem powyższych struktur – sztywność karku, napady padaczkowe, porażenia, zaburzenia równowagi i świadomości. Wszyscy pacjenci w tej fazie wymagają pobytu w szpitalu. W najcięższych przypadkach dochodzi do zaburzeń oddychania, co może wymagać wspomagania oddechu za pomocą respiratora.

Leczenie KZM jest ograniczone do łagodzenia jego objawów, czyli uśmierzania bólu i obniżania gorączki. Jedynym pewnym zabezpieczeniem przeciw KZM, na którym można polegać, jest szczepienie. Do zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu może również dojść podczas spożycia niepasteryzowanych produktów mlecznych od zainfekowanych zwierząt. Najbardziej narażeni na zakażenie KZM są pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji lasów, stacjonujące w lasach wojsko, uczniowie szkół zawiązanych z gospodarką leśną, myśliwi, rolnicy, uczestnicy obozów, kolonii, turyści, zbieracze grzybów i jagód oraz ci wszyscy, którzy chodzą do lasu, parków, na działki rekreacyjne. Dostępne są inaktywowane szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Aby skutecznie ochronić się przed zakażeniem konieczne jest przyjęcie 3 dawek szczepienia pierwotnego oraz dawek przypominających co 3-5 lat.

Jak się zabezpieczyć przed ukłuciem przez kleszcza?

 • Przed udaniem się do lasu, czy miejsc wypoczynku rekreacyjnego (na działkę, do ogródka przydomowego, parku miejskiego) należy zakryć jak największą powierzchnię ciała. A zatem założyć ubranie z długimi rękawami, długie spodnie, zakryte obuwie, nakrycie głowy, najlepiej ubranie w jasnych kolorach, bo na takim kleszcze najłatwiej zauważyć.
 • Odzież po powrocie do domu należy porządnie wytrzepać na powietrzu lub nad wanną, a samemu korzystając z pomocy drugiej osoby – uważnie się obejrzeć (zwłaszcza za uszami, pod kolanami, pachami, w okolicach intymnych, w pachwinach, pod biustem). Dobrze też po spacerze wziąć intensywny prysznic i umyć ciało szorstką gąbką, dzięki czemu mamy szansę pozbyć się kleszczy zanim opiją się naszą krwią.
 • Warto używać preparatów odstraszających kleszcze – repelentów – zawierających dietylotoluamid (DEET), które rozpyla się na ubranie i odsłoniętą skórę z wyjątkiem twarzy, skutecznie odstraszających kleszcze na kilka godzin. Substancja DEET blokuje receptory insektów i pajęczaków zniechęcając do lądowania na powierzchni skóry.
 • Aby ograniczyć występowanie kleszczy w ogrodzie należy: prześwietlać lub wycinać zbędne krzewy i zarośla, regularnie kosić trawę, usuwać zarośla i chwasty rosnące wokół ogrodzeń działek i domów, ograniczać aktywność gryzoni.

Dzieci przez swoją ruchliwość są znacznie bardziej narażone na pokłucie przez kleszcze. Jednak mimo łagodniejszego przebiegu choroby u dzieci, skutki mogą być długotrwałe ze względu na rozwijający się jeszcze układ nerwowy. Latem dzieci lubią biegać i bawić się na polach oraz w lasach, a także budować domki na drzewie w ogrodzie. Nawet place zabaw nie są wolne od kleszczy, szczególnie w pobliżu natury.

Jak prawidłowo usunąć kleszcza?

Kleszcza usuwamy pęsetą lub specjalnym przyrządem dostępnym w aptece. Chwytamy go tuż przy skórze i zdecydowanym ruchem pociągamy ku górze. Miejsce wkłucia dezynfekujemy i dokładnie myjemy ręce. Obserwujemy miejsce po wkłuciu. W przypadku zaczerwienia bądź wystąpienie niepokojących objawów konsultujemy się z lekarzem. Kleszcze zawsze usuwa osoba dorosła.

Pomimo faktu, że pokłucie przez kleszcza zwykle jest całkowicie bezbolesne, a sprawca wyjątkowo mały, konsekwencje przenoszonych przez niego chorób mogą długotrwale wpłynąć na nasze życie. Otoczenie, pogoda i rodzaj aktywności, to tylko kilka z czynników wpływających na zagrożenie ze strony kleszczy, a co za tym idzie – ryzyko zarażenia chorobami odkleszczowymi. To ryzyko możemy zmniejszyć, jeżeli na co dzień będziemy pamiętać i przestrzegać wyżej wymienionych podstawowych zasad. Mimo wszelkich środków ostrożności, nigdy nie jesteśmy w 100% pewni, że unikniemy pokłucia przez kleszcze. Pamiętajmy, że szczepienia to kolejna możliwa metoda zapobiegania ciężkiej chorobie, jaką jest kleszczowe zapalenie mózgu.

(Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy)

Posted in Aktualności
21 czerwca 2023

Masz zarejestrowaną wizytę w poradni, ale “coś ci wypadło” i nie możesz się na nią stawić? Pamiętaj, że jesteś obowiązany do odwołania tej wizyty np. telefonicznie. Odwołanie wizyty, której z różnych przyczyn nie potrzebujemy lub z której nie możemy skorzystać, pozwoli lekarzowi pomóc innemu pacjentowi.

Obowiązek odwołania wizyty określa Art. 20 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej: „W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się u świadczeniodawcy w terminie określonym w trybie ust. 2, 7 lub 8 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę”.

Dlaczego warto odwołać wizytę

 • lekarz zamiast czekać na Ciebie, przyjmie w tym czasie innego pacjenta
 • placówka będzie mogła płynniej i efektywniej działać
 • ogólny czas oczekiwania na wizyty przez wszystkich pacjentów skróci się, a system opieki zdrowotnej zaoszczędzi wiele kosztów – nieodwoływanie wizyt lekarskich jest globalnym problemem nie tylko publicznej, ale i prywatnej opieki zdrowotnej
 • placówka nie wykreśli Cię z listy oczekujących – jeśli nie zgłosisz się na wizytę i nie odwołasz jej bez istotnych powodów, będziesz musiał ponownie zapisać się na listę oczekujących
 • spełnisz obowiązek, który jest zapisany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

INFOLINIA / REJESTRACJA ZOZ BRODNICA tel. 459 595 575

Posted in Aktualności
2 czerwca 2023

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Możesz to zrobić w Przychodni Rodzinnej i Laboratorium na terenie naszego szpitala!

Jak zgłosić się na badanie ?

Do programu kwalifikują się osoby, które m.in. odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 • aplikacji mojeIKP
 • lub u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o realizację programu pilotażowego

Na podstawie ankiety zostają ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Więcej informacji o rejestracji: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/profilaktyka-40-plus-0

Gdy otrzymasz skierowanie możesz zgłosić się w celu jego zrealizowania do naszego szpitala

Do Przychodni Rodzinnej pacjent na badanie zgłasza się na czczo, przeprowadzane są pomiary antropometryczne, a następnie przechodzi do laboratorium w celu pobrania krwi. Na badanie należy zabrać próbkę moczu lub kału – zgodnie z wystawionym przez NFZ skierowaniem.

Wyniki omawiane są z lekarzem rodzinnym.

Badania w ZOZ w Brodnicy odbywają się w godzinach 09.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku w Przychodni Rodzinnej i Laboratorium.

Co zawiera pakiet badań

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Sprawdź, co wchodzi w skład poszczególnych pakietów.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
Posted in Aktualności
26 maja 2023

27 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego, Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić rolę przedstawicieli tego zawodu w opiece nad pacjentem. Z tej okazji do dyrekcji ZOZ w Brodnicy zostały nadesłane życzenia od Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych:

Szanowny Panie Dyrektorze,

na ręce Pana Dyrektora pragniemy złożyć Diagnostom Laboratoryjnym pracującym w reprezentowanym przez Pana szpitalu wyrazy uznania i serdeczne życzenia z okazji dzisiejszego Święta – Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego.

W tym szczególnym Dniu prosimy o przekazanie Diagnostom Laboratoryjnym podziękowań za oddanie, z jakim angażują się w opiekę nad pacjentem i rozwój medycyny laboratoryjnej.

Życzymy wszystkim Diagnostom Laboratoryjnym radości i satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych, wytrwałości w codziennych obowiązkach, szacunku i uznania od pacjentów, pracodawców i współpracowników oraz pomyślności w życiu prywatnym.

Wszystkim pozostałym członkom zespołów medycznych laboratoriów diagnostycznych składamy serdeczne podziękowania za nieocenione wsparcie w realizacji zadań związanych z udzielaniem najwyższej jakości świadczeń medycznych życząc zadowolenia i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Z wyrazami szacunku,

Anna Meyer-Stachowska i Marzenna Gruszka

Członkinie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Przedstawiciele Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Posted in Aktualności
12 maja 2023

W maju obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki (8.05) oraz Krajowy Dzień Położnej (12.05). Z tej okazji dyrektor ZOZ w Brodnicy Dariusz Szczepański złożył następujące życzenia:

“8 i 12 maja to bardzo ważne daty w kalendarzu kadry medycznej. Wiążą się z refleksją o wykonywanych zawodach, które postrzegane są przez pryzmat fachowości medycznej, empatii, poświęcenia czy chociażby dobroci. Pielęgniarki i położne to zawody szczególne, zawody zaufania publicznego, wymagające wyjątkowych predyspozycji, cierpliwości, życzliwości, troski o ludzkie zdrowie i życie, które przeszły ogromną przemianę od standardów wyznaczonych przez Florence Nightingale, uważaną za pionierkę współczesnego pielęgniarstwa. W Polsce przez cały XIX wiek pielęgniarstwo miało charakter charytatywny i usłużny. Opiekę nad chorymi sprawowały siostry zakonne (1 października 1920r.  do Szpitala w Brodnicy przyjechały 3 siostry zakonne, aby przejąć szpital po ewangelickich diakonisach, ze względu na wielość pracy w szpitalu, została zwiększona liczba sióstr do 5. Szpital mógł wówczas pomieścić 100 chorych). W latach 30 XIX wieku, podjęto nieudaną próbę uruchomienia pierwszej na ziemiach Polskich szkoły dla pielęgniarek. Dopiero w latach 80 XIX wieku rozpoczęło się kształcenie pielęgniarek, w charakterze kursów i trwało kilka miesięcy. Jednak liczba pielęgniarek w porównaniu z potrzebami szpitali była drastycznie niska. Na jedną pielęgniarkę przypadało 50 pacjentów.

Pierwszą szkołę dla pielęgniarek na ziemiach Polskich uruchomiono w 1895r. we Lwowie. Odchodziła w przeszłość tradycja pielęgniarstwa o rodowodzie zakonnym.

Z końcem 1911r. otwarto szkołę pielęgniarską w Krakowie a do końca 1925r. w Polsce funkcjonowały już 4 (w Krakowie, Warszawie i dwie szkoły w Poznaniu).

O profesjonalizmie pielęgniarstwa w Polsce można mówić na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy to opieka pielęgniarska, utraciła charakter charytatywno – społeczny a pielęgniarstwo jako zawód odnosiło sukcesy, osiągając status samodzielnej profesji a w drugiej połowie XX wieku osiągnęło stopień, który umożliwił kształcenie pielęgniarek na poziomie wyższym.

Współczesna pielęgniarka to postać godna podziwu. To osoba mająca odwagę być człowiekiem bez strachu przed samym sobą, wyjątkowa, bezinteresowna w swej dobroci i obiektywna w działaniu.

Dzięki Waszej wiedzy i umiejętnościom osoby chore mogą czuć się bezpieczne.

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Szpitala dziękuję Wam to jest Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym za trudną pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków, szacunek jakim darzycie w codziennej pracy wszystkich pacjentów i ich rodziny, za to że godnie pomagacie chorym i cierpiącym.

Życzę, aby praca była dla Was zawsze źródłem satysfakcji, zadowolenia z poczucia dobrze wypełnionych obowiązków a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował dalszym rozwojem.

Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym, życzę sił i zdrowia do dalszej realizacji zawodowych obowiązków oraz pomyślności w życiu osobistym.”

Również Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz wręczył wyróżnienia następującym pielęgniarkom i położnym z personelu medycznego ZOZ w Brodnicy:

 • Beacie Witkowskiej
 • Małgorzacie Pajęczkowskiej
 • Elżbiecie Laskowskiej
 • Iwonie Piotrowskiej
 • Teresie Brodzińskiej
 • Katarzynie Fudała
 • Mirosławie Rutkowskiej
Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar