Wyszukiwarka

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy


Kierownik :  lek.med.  Hanna Rutkowska,
Pielęgniarka Oddziałowa :
  p.o. Iwona Piotrowska

Uwaga! Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Brodnicy, jako jedyna jednostka szpitala znajduje się pod adresem: ul. Wyspiańskiego 6

Kontakt:
Sekretariat/Oddziałowa – Tel./Fax 56 49 82 325
Punkt Pielęgniarski – Tel. 56 64 98 041
Kierownik – 56 64 98 040
 

SPECYFIKACJA ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Brodnicy jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych, które nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczną lub brak samodzielności wymagają kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej całodobowej opieki i pielęgnacji.

W naszym zakładzie nie mogą przebywać pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową , chorobą psychiczną i z uzależnieniem.

W ramach pobytu zapewniamy:
– kompleksową opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel medyczny, pielęgniarski, rehabilitacyjny,
– zapewniamy, również kontynuację leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitację,
– zaopatrzenie w wyroby medyczne,
– terapię indywidualną, grupową,
– terapię psychologiczną,
– edukację zdrowotną pacjentów oraz ich rodzin,
– opiekę duszpasterską.

Budynek wyposażony jest w windę. Jednorazowo może przebywać 42 pacjentów.

Współpracujemy z Poradniami Specjalistycznymi w celu zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych.

Wyposażeni jesteśmy w nowoczesny sprzęt do opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Posiadamy zintegrowany system higieny, podnośniki elektryczne i hydrauliczne, łatwoślizgi, sprzęt do przemieszczania się. Odpowiednio wyposażoną salę rehabilitacyjną oraz sprzęt do prowadzenia rehabilitacji przyłóżkowej. Łóżka elektryczne, z regulowanymi funkcjami ustawień i zabezpieczone w odpowiednie barierki, wyposażone w materace p/odleżynowe.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do ZPOpobierzDOKUMENTY ZPO Brodnica (1)

Pozostałe załączniki dodostarczenia: 

  • KSERO OSTATNIEJ DECYZJI RENTY/EMERYTURY
  • KSERO OSTATNIEGO ODCINKA RENTY/EMERYTURY
  • DOWÓD OSOBISTY I LEGITYMACJA EMERYTA/RENCISTY – DO WGLĄDU

Accessibility Toolbar