Wyszukiwarka

Oddział Pediatryczny

Oddział Pediatryczny

Koordynator: lek. med. Ilona Horszczaruk

Pielęgniarka Oddziałowa : mgr Beata Szymczak

Sekretarka medyczna : Zyta Witkowska

Kontakt tel. : 

Sekretariat –  56 66 89 155
Punkt Pielęgniarski – 56 66 89 150
Oddziałowa – 56 66 89 155
Ordynator/Gabinet Lekarski – 56 66 89 153

Specyfika Oddziału Pediatryczny

Oddział Pediatryczny jest oddziałem ogólnopediatrycznym I stopnia referencyjności. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Rocznie w oddziale hospitalizowanych jest około 1000 dzieci do 18 r.ż.

Oddział Pediatryczny dysponuje 14 łóżkami dla pacjentów (12 sal chorych, 4 sale z łazienkami). Rodzicom, opiekunom zapewniamy możliwość korzystania z stanowiska wypoczynkowego przy łóżku pacjenta.

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie schorzeń:

– układu oddechowego,

– moczowego,

– nerwowego,

– przewodu pokarmowego,

– układu krążenia,

– diagnostykę stanów gorączkowych,

– niedoboru masy ciała i wzrostu,

– zatruć.

Diagnozujemy i leczymy dzieci mając całodobowy dostęp do laboratorium analitycznego, pracowni bakteriologicznej, działu diagnostyki obrazowej.

W trakcie hospitalizacji w oddziale istnieje możliwość wykonania u dzieci badań obrazowych (tomografia komputerowa, RTG, CUM, urografia, USG). Współpracujemy z pracownią endoskopową, gdzie starszym dzieciom wykonuje się badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Nasi pacjenci podczas pobytu są konsultowani przez specjalistów (neurolog, okulista, psycholog). W razie potrzeby korzystamy spoza szpitalnych pracowni diagnostycznych ( rezonans magnetyczny, EEG).

Współpracujemy ze szpitalami II poziomu referencyjnego – Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu oraz Klinika Pediatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy, w których istnieje możliwość dalszego leczenia specjalistycznego naszych pacjentów.

Oddział posiada niezbędny do diagnostyki i leczenia schorzeń ogólnopediatrycznych sprzęt: inhalatory, nebulizatory, aparat EKG, kardiomonitor, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, lampa do fototerapii, inkubator, aparaty do pomiaru RR.

W oddziale pracuje 11 pielęgniarek, które doskonalą swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz kursach.

Staramy się otoczyć małych pacjentów jak najlepszą opieką, aby zminimalizować stres związany z pobytem w szpitalu i skrócić pobyt do niezbędnego minimum.

Accessibility Toolbar