Wyszukiwarka

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator: lek. med. Barbara Grabska-Jastrzębska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Teresa Brodzińska – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Sekretarka medyczna:  Monika Słembarska

Kontakt tel.:  

Sekretariat – 56 66 89 255
Punkt Pielęgniarski – 56 66 89 135
Oddziałowa – 56 66 89 138
Koordynator -56 66 89 255
Gabinet Lekarski -56 66 89 137

Opiekę nad pacjentami sprawują:

  • 12 lekarzy
  • 23 pielęgniarki
  • 1 ratownik medyczny

ODDZIAŁ ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

1. ANESTEZJOLOGII – obejmuje 7 stanowisk do znieczulenia

Wykonujemy znieczulenia: ogólne złożone, znieczulenia dożylne, sedacje, znieczulenia podpajęczynówkowe, znieczulenia zewnątrzoponowe, blokady splotów nerwowych i regionalne dożylne. Wykonujemy czynności w zakresie: reanimacje, zakładanie cewników do żył centralnych, zakładanie elektrod do czasowej stymulacji serca, konsultacje chorych w oddziałach oraz przygotowanie chorych do planowych i nagłych operacji i cięć cesarskich. Posiadamy 2 stanowiska nadzoru poznieczuleniowego

2. INTENSYWNEJ TERAPII – obejmuje 5 stanowisk dla pacjentów

Sala czterołóżkowa i separatka. Oddział spełnia wszystkie kryteria do prowadzenia prawidłowej terapii chorych w bezpośrednim zagrożeniu życia, stanów po reanimacjach, stanów pooperacyjnych, urazów wielonarządowych, niewydolności oddechowej, nerek i wielonarządowej, we wstrząsie septycznym i posocznicy, stanów po próbach samobójczych.

ODDZIAŁ DYSPONUJE OBECNIE:

– 8 respiratorami,

– 2 aparatami do terapii nerkozastępczej,

– bronchofiberoskopem,

– aparatem RTG przyłóżkowym,

– aparatem USG,

– 4 aparatami do monitorowania hemodynamiki,

– aparatem do mierzenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego,

– pompami infuzyjnymi do podawania leków,

– pompami objętościowymi do żywienia enteralnego i paranteralnego,

– ogrzewaczami pacjenta,

– pełnym monitorowaniem wszystkich parametrów życiowych na każdym stanowisku oraz monitorowaniem tych parametrów na stanowisku centralnym w punkcie pielęgniarskim.

Odwiedziny sugeruje się w godzinach od 16:00 do 18:00

ojom

Accessibility Toolbar