Wyszukiwarka

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Koordynator: lek. med. Zbigniew Gliński

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Katarzyna Fudała

Sekretarka medyczna:  Monika Słembarska

Kontakt: 

Punkt Pielęgniarski –  56 66 89 280
Oddziałowa – 56 66 89 282
Ordynator/Gabinet Lekarski – 56 66 89 281
e-mail: rehabilitacja@zozbrodnica.pl

SPECYFIKA ODDZIAŁU

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy mieści się na I – piętrze budynku Szpitala.

Oddział liczy 29 łóżek rozmieszczonych w kilkuosobowych salach z łazienkami. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt wspomagający rehabilitację pacjentów. Posiada salę rehabilitacji . Pacjenci objęci są kompleksową rehabilitacją oraz całodobową opieką pielęgniarską i lekarską. Na oddział przyjmowani są pacjenci dorośli po:

– urazach,

– zabiegach operacyjnych,

– w zaostrzeniach chorób przewlekłych

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Rehabilitacja obejmuje usprawnianie pacjentów za pomocą:

– KINEZYTERAPII – różnorodne formy terapii w zakresie zajęć indywidualnych i grupowych. Stosowane są m.in. metoda PNF, NDT – Bobath, terapia manualna wg Typeldosa, relaksacja poizometryczna, Kinesio – Taping, ćwiczenia czynne, ćwiczenia w odciążeniu,

– FIZYKOTERAPII

– elektrolecznictwo (galwanizacje, jonofereza, diadynamik, prądy interferencyjne, prądy Tens, elektrostymulacje, toroliza),

– leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej i niskiej częstotliwości,

– ultradźwięki,

– światłolecznictwo (naświetlanie promieniami IR, laseroterapia),

– ciepłolecznictwo (okłady masą Fango),

– krioterapia (za pomocą ciekłego azotu),

– HYDROTERAPII

– masaż wirowy kkg i kkd,

– masaż wirowy całkowity,

– masaż klasyczny,

– masaż limfatyczny,

– PSYCHOTERAPII

Odwiedziny sugeruje się w godzinach od 13:00 do 18:00

re

Accessibility Toolbar