Wyszukiwarka

Pracownia Mamograficzna

Pracownia Mamograficzna

Rejestracja na badania odbywa się w Poradni Profilaktyki Onkologicznej od wtorku do piątku w godzinach od  11:00-13:00 – osobiście lub pod numerem telefonu: 56-66-89-267.

Na badanie wymagane jest skierowanie od uprawnionego lekarza – który posiada umowę z ZOZ Brodnica na wykonywanie badań mammograficznych.

UWAGA! – w tym momencie nie wykonujemy badań objętych Populacyjnym Programem Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Accessibility Toolbar