Wyszukiwarka

Aktualności

Zasady korzystania z porad lekarskich w POZ

Świadczenia udzielana w formie bezpośredniej wizyty:

 • pacjenci z chorobami przewlekłymi i pogorszeniem stanu pacjenta lub zmianą objawów,

 • pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej.

 • dzieci do 6 lat

 • pacjenci na pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, których wskazano w deklaracji wyboru.

Teleporady udzielane są z wykorzystaniem połączeń telefonicznych na numery 56 6689196, 56 6689197

Z teleporady należy korzystać w przypadkach, gdy:

 • istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

 • potrzebna jest recepta na leki niezbędne do kontynuacji leczenia,

 • potrzebne jest zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia,

 • potrzebne jest zaświadczenie o stanie zdrowia,

 • dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Teleporada jest udzielana w jednym z dwóch terminów:

 • najczęściej w dniu zgłoszenia się pacjenta, jednakże nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki,

 • na prośbę pacjenta w późniejszym terminie ustalonym z pacjentem.

W przypadku umówionej teleporady lekarz, pielęgniarka lub położna oddzwania do pacjenta w umówionych godzinach.
Osoba udzielająca teleporady podejmuje trzy próby dodzwonienia się do pacjenta
w odstępach co najmniej 5 minutowych. W przypadku braku kontaktu z pacjentem fakt ten jest odnotowywany w dokumentacji medycznej dotyczącej zaplanowanej teleporady.

Przebieg teleporady

 1. Lekarz, pielęgniarka lub położna oddzwania do pacjenta na numer telefonu wskazany przez pacjenta.

 2. Potwierdzenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem teleporady.

 3. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.

 4. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej, oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.

 5. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.

 6. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Podczas teleporady pacjent może otrzymać informacje o:

 • wystawionych e-receptach – przekazany kod e-recepty,

 • wystawionych e-skierowaniach – przekazany kod e-skierowania,

 • wystawionych e-zleceniach na wyroby medyczne – przekazany kod e-zlecenia,

 • wystawionych skierowaniach na badania laboratoryjne lub diagnostyki obrazowej – przekazana informacja gdzie i kiedy ma się zgłosić na badanie,

 • możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta


Profilaktyka CHUK

Powiatowa Przychodnia Rodzinna realizuje program

PROFILAKTYKI

CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

(CHUK)

Program skierowany jest do pacjentów, którzy w danym roku kończą 35, 40, 45, 50, 55 lat i nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia lub cukrzycy.

Zapraszamy Państwa do rejestracji lub kontaktu telefonicznego

w celu umówienia dogodnego terminu przeprowadzenia badań.


Misja

Misja Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. ZOZ Brodnica

TWOJE ZDROWIE – NASZĄ MISJĄ


Accessibility Toolbar