Wyszukiwarka

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (POZN)

UWAGA!

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego zawiązanego z zagrożeniem epidemicznym koronawirusa, ZOZ w Brodnicy uruchomił porady i konsultacje Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Zanim zgłosisz się do naszej placówki medycznej skorzystaj z TELEPORADY nr telefonów: 56 66 89 193

 

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (POZN)

Koordynator: mgr  Joanna Gabryel Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego

Kontakt tel. :  56 66 89 193

Adres jednostki :   ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica

INIEKCJE planowane, wykonywane są w godz. 9.00 – 11.00 oraz 18.00 – 20.00.

SPECYFIKACJA POZN

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna jest świadczona:
dni powszednie w godzinach od 18:00 do 08:00 rano
dni wolne od pracy od 08:00 do 08:00 dnia następnego.

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki przyjmowani są pacjenci z nagłymi zachorowaniami. Poniżej szczegółowe informacje nt. realizacji świadczeń:
– ambulatoryjne porady lekarskie – pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej,
– porady lekarskie telefoniczne – udzielane przez lekarza dyżurującego,
– wizyty domowe – w sytuacji, w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka, a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego (o wykonaniu wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący, po rozmowie z pacjentem),
– zastrzyki w gabinecie zabiegowym – wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego jesteśmy zapisani.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
– recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
– skierowania do specjalisty,
Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są bezpłatne ( dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania

Podczas bezpośredniej wizyty pacjent powinien okazać dokument tożsamości lub paszport.

Należy pamiętać:

– Podczas pracy nocnej i świątecznej opieki medycznej nie prowadzi się leczenia chorób przewlekłych, których leczeniem zajmują się lekarze w ramach pracy ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie od 8:00 do 18:00. Z tego powodu pacjent nie może domagać się wypisywania recept nie związanych z nagłym zachorowaniem lub zaostrzeniem choroby, oraz z tego powodu pacjent nie może zamawiać wizyt domowych.

Pacjent może skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej w przypadku:
nagłego zachorowania,
nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:
zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (wyższą niż 39°C.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych,
bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych,
biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Accessibility Toolbar