Wyszukiwarka

Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej – Toruń 2023

8 grudnia 2023

Starzejąca się Europa poszukuje optymalnych rozwiązań w zakresie opieki nad ludźmi niesamodzielnymi. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej to odpowiedź na tę potrzebę. Od 1998 roku we wrześniowych spotkaniach w Toruniu bierze udział ponad 1000 uczestników z ponad 30 krajów świata. Organizatorem konferencji jest Fundacja TZMO “Razem zmieniamy Świat”

W tym roku, jak i w poprzednich latach, w konferencji wzięła udział delegacja z naszego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego ZOZ w Brodnicy: kierownik ZPO lek. med.  Hanna Rutkowska i pielęgniarka oddziałowa Iwona Piotrowska.

– zabierając głos podczas konferencji zwróciłam uwagę na to, że powinny być połączone działania Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Szpital bowiem wykona swoją procedurę leczenia, a co dalej? Opieka społeczna może dać opiekunkę dla chorego seniora zaledwie na kilka godzin, a jest to niewystarczające, bowiem rodzina chorego przeważnie pracuje i nie może podjąć całodziennej opieki – mówi lek. med. Hanna Rutkowska

– rodziny w większości nie są też przygotowane merytorycznie, jak opiekować się całodobowo chorym seniorem, bo ją się, że coś zrobią nie tak bo nie mają wiedzy na temat opieki. Często mamy telefony do naszego ZPO odnośnie: zmian pampersów, karmienia, odleżyn itp., odpowiadamy na nie jak i proponujemy różne specjalistyczne czasopisma – mówi pielęgniarka ZPO w Brodnicy Iwona Pawłowska.

W centrum zainteresowania tegorocznej konferencji znaleźli się ludzie – podopieczni, ich rodziny oraz profesjonaliści opieki. Sukcesy w opiece uzależnione są od ich partnerstwa, współpracy, wypracowanej kultury opieki. Celem jest dbałość o dobrostan podopiecznego, zdrowie fizyczne i psychiczne, ale również wypracowanie umiejętności radzenia sobie z obciążeniami i trudnościami. 

Stres, poczucie niepewności wobec zmian, oczekiwania oraz nowe wyzwania w opiece determinują nie tylko warunki życia mieszkańców i pacjentów, ale pracowników opieki długoterminowej. Istotnym elementem kształtującym warunki życia i pracy w opiece długoterminowej jest odpowiednie zarządzanie procesem opieki oraz kadrami, a także współpraca z innymi partnerami w skali lokalnej.

Wykłady do odsłuchania: https://mkod2023.syskonf.pl/video

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar