Wyszukiwarka

Aktualności

2 grudnia 2014

Pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła pracę Stacja Dializ B/Braun Avitum Poland w Brodnicy.

Zakres świadczeń medycznych:

– Hemodializa

– Dializy gościnne i wakacyjne.

Telefon kontaktowy 506382056 oraz fax 056 6498663

B/Braun Avitum Poland Sp. z o.o.
Stacja Dializ w Brodnicy
87-300 Brodnica ul. Wiejska 9

Numery telefonów SD Brodnica:
506 381 895 – Technik
506 382 126 – Oddziałowa
506 382 123 – Sala B
506 382 094 – Kierownik
506 382 056 – Sala duża – główny numer
FAX: (056)649 86 63 – Oddziałowa

Posted in Aktualności
21 listopada 2014

UWAGA !!! Poradnia Chirurgi Ogólnej i Poradnia Urazowo – Ortopedyczna zostają czasowo przeniesione !!!

W związku z rozbudową Szpitala w Brodnicy

Poradnia Chirurgii Ogólnej
oraz
Poradnia Urazowo – Ortopedyczna

zostają czasowo przeniesione do budynku przy ul. Wyspiańskiego 6, 87-300 Brodnica
nr tel. 56 649 86 71
(parter Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego)

Posted in Aktualności
4 listopada 2014

Symbolicznym wbiciem łopat rozpoczęła się dziś – 4 listopada 2014 – ważna dla mieszkańców powiatu brodnickiego inwestycja. Brodnicki szpital, który w 2013 roku odłączył się od Grudziądza i stał się samodzielny, teraz zaczyna wielką rozbudowę i przebudowę.

24 września 2014 roku zapadła decyzja historyczna dla brodnickiej lecznicy – Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zdecydował o przekazaniu ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, prawie 18 milionów złotych dofinansowania, czyli prawie 58% kosztów kwalifikowanych inwestycji, która zakłada przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów ZOZ w Brodnicy.

 

23 października marszałek Piotr Całbecki i dyrektor szpitala Dariusz Szczepański podpisali umowę na dofinansowanie modernizacji szpitala, podpisano także umowy z wykonawcami prac – firmą DORBUD z kielc.

Symboliczne wbicie łopaty rozpoczyna tę wielką inwestycję.

“Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów ZOZ Brodnicy” – będzie kosztować ponad 38,7 milionów złotych brutto. Po jej zakończeniu szpital w Brodnicy spełniać będzie wymagane ustawowo normy sanitarne, powiększy swoją powierzchnię dwukrotnie i dysponować będzie nie tylko nowoczesną bazą ale także nowym sprzętem i aparaturą medyczną. Do istniejących budynków m.in. zostanie dobudowane skrzydło i łącznik, nabudowany zostanie segment przeznaczony na oddział dziecięcy.

W symbolicznym “wbiciu łopaty”, które rozpoczyna inwestycję uczestniczyli:

1. Zbigniew Sosnowski – Poseł na Sejm RP
2. Piotr Kryn – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
3. Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
4. Zbigniew Socha – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
5. Piotr Boiński – Starosta Brodnicki
6. Jędrzej Tomella – Wicestarosta
7. Roman Pytlasiński – Przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy
8. Dariusz Szczepański – Dyrektor ZOZ w Brodnicy
9. Dr Andrzej Jackiewicz – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy SAN
10. Mieczysław Stachowicz – Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Brodnicy
11. Jarosław Radacz – Burmistrz Brodnicy
12. Edward Łukaszewski – Wójt Gminy Brodnica
13. Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świedziebnia
14. Kazimierz Wolfram – Wójt Gminy Osiek
15. Paweł Klonowski – Wójt Gminy Bobrowo
16. Robert Stańko – Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
17. Mieczysław Jętczak – Wójt Gminy Brzozie
18. Lek. med. Piotr Urbański – Ordynator Oddziału Urazowo – Ortopedycznego ZOZ w Brodnicy
19. Maria Wilangowska – pielęgniarka oddziałowa ZOZ w Brodnicy
20. Ireneusz Boiński – Kierownik Sekcji Techniczno – Eksplotacyjnej ZOZ w Brodnicy
21. Waldemar Łucak – Członek Zarządu DORBUD S.A.
22. Henryk Zdunkowski – Pacjent ZOZ w Brodnicy
23. Józef Mitura – Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy
24. Lek. med. Robert Skowronek – Zastępca Dyrektora ds. medycznych ZOZ w Brodnicy
25. Wiesława Kędzierska – Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo – Budowlanego INSPEC Sp. z o.o.


Artykuł:
Początek rozbudowy brodnickiego szpitala

Film o Szpitalu

Posted in Aktualności
29 października 2014

28 października w starostwie powiatowym podpisano umowę z wykonawcą wielkiej inwestycji w brodnickim szpitalu. Firma DORBUD z Kielc niebawem rozpocznie prace.

“Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy” to inwestycja, która kosztować będzie ponad 38,7 milionów złotych brutto. Po rozbudowie i modernizacji szpital w Brodnicy spełniać będzie wymagane ustawowo normy sanitarne, powiększy swoją powierzchnię dwukrotnie i dysponować będzie nie tylko nowoczesną bazą, ale także nowym sprzętem i aparaturą medyczną.

Wykonawcą prac budowlanych będzie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma DORBUD z Kielc.

We wtorek podpisano także umowę na “Wykonanie usługi wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją robót do zadania przebudowy, rozbudowy i nadbudowy szpitala”. Nadzór budowlany prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INSPEC sp. z o.o.

Umowy podpisali w imieniu inwestorów i wykonawców:
Tomasz Tworek – Prezes Zarządu DORBUD S.A.
Wiesława Kędzierska – Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego INSPEC sp. z o.o.
Dariusz Szczepański – Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Podpisaniu tych historycznych dla szpitala brodnickiego umów towarzyszyli:
Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zbigniew Sosnowski – Poseł na Sejm RP
Piotr Boiński – Starosta Brodnicki
Jędrzej Tomella – Wicestarosta
Robert Skowronek – Zastępca Dyrektora ds. medycznych ZOZ w Brodnicy
Waldemar Łucak – Członek Zarządu DORBUD S.A.
Bogusław Wiśniewski – Dział Zamówień Publicznych ZOZ Brodnica

Artykuł:
Wykonawca ruszy z rozbudową szpitala

Posted in Aktualności
17 października 2014

W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego został przekazany nowoczesny sprzęt w terminie zawartym w umowie.

Firma B. Braun Avitum Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu należącego do koncernu B. Braun – światowego lidera w produkcji urządzeń, narzędzi i materiałów medycznych, stosowanych do diagnostyki i leczenia w wielu specjalnościach medycznych, również w dializoterapii. W czerwcu 2014 roku wygrała przetarg na stację dializ. Firma płaci szpitalowi prawie 18 tysięcy złotych miesięcznie za dzierżawiony gruntu. Dodatkowo zakupiła dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w pełni wyposażony ambulans, urządzenie do specjalistycznego znieczulania, ociepliła również budynek szpitalnego laboratorium.

Posted in Aktualności
24 września 2014

Informujemy, że Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, dysponuje wolnymi miejscami dla pacjentów.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Brodnicy jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób przewlekle chorych, które nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczną lub brak samodzielności wymagają kontynuacji leczenia oraz profesjonalnej całodobowej opieki i pielęgnacji.

W ramach pobytu Zakład zapewnia kompleksową opiekę sprawowaną przez wykwalifikowany personel medyczny, kontynuację leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitację, zaopatrzenie w wyroby medyczne, terapię indywidualną i grupową, edukację zdrowotną pacjentów oraz ich rodzin bądź opiekunów, opiekę duszpasterską.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Brodnicy wyposażony jest w nowoczesny sprzęt w zakresie, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów. Posiada zintegrowany system higieny, podnośniki elektryczne, hydrauliczne, łatwoślizgi. Dysponuje salą rehabilitacyjną wyposażoną w profesjonalny sprzęt do prowadzenia rehabilitacji pacjentów, łóżka z regulowanymi funkcjami ustawień, wyposażone w materace p/odleżynowe oraz barierki zapewniające bezpieczeństwo pacjentom.

Kontakt osobiście bądź telefonicznie

Adres:
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
ul. Stanisława Wyspiańskiego 6
87 – 300 Brodnica

Telefon:
56 64 980 40 – Kierownik (I-piętro)
56 49 823 25 – Pielęgniarka Oddziałowa (parter)

Posted in Aktualności
10 września 2014

Zespół ortopedów Oddziału Ortopedycznego i Traumatologii Narządów Ruchu w brodnickim szpitalu, kierowany przez lek. med. Piotra Urbańskiego, przeprowadził po raz pierwszy w Polsce Północnej , zabieg operacyjny stawu biodrowego, przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i technologii.

Zabieg operacyjny stawu biodrowego, wykonany wg najnowszych trendów we współczesnej medycynie, to sukces zespołu ortopedów Oddziału Ortopedycznego i Traumatologii Narządów Ruchu w brodnickim szpitalu. Operacja wykonana z powodzeniem przez zespół kierowany przez lek. med. Piotra Urbańskiego jest pierwszym tego typu zabiegiem w Polsce Północnej.

Zabieg operacyjny stawu biodrowego u młodego 23-letniego chorego, polegał na dekompresji martwicy kości, wypełnieniu ubytku biokomponentem z użyciem instrumentarium do techniki małoinwazyjnej – wyjaśnia lek. med. Piotr Urbański.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pacjent powraca do pełnego zdrowia. Wcześniej, nawet przy odpowiednio prowadzonym leczeniu tradycyjnymi metodami, schorzenie to kończyło się trwałym kalectwem.

Korzystając z okazji, dziękujemy Pani Annie Kunińskiej-Deroń Prezesowi Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w Brodnicy, która po raz kolejny wspiera nas najnowocześniejszym sprzętem medycznym. Do oddziału Ortopedycznego trafi niebawem nowoczesny zmotoryzowany aparat ortopedyczny CPM do ciągłej biernej mobilizacji stawu biodrowego i kolanowego (ARTROMOT-K1 Comfort CHIP), umożliwiający wczesną rehabilitację leczonych w Oddziale schorzeń kończyn dolnych – informuje Dariusz Szczepański, dyrektor szpitala.

Posted in Aktualności
21 sierpnia 2014

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy świadczy usługi w zakresie badań tomografem komputerowym w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wszelkiego rodzaju informacje nt. rejestracji pod numerem telefonu 56 66 89 240.

Posted in Aktualności
13 stycznia 2014

Dziękujemy Miastu Brodnica za przekazanie

tak potrzebnego nam sprzętu.

Zespół Oddziału Neonatologii

Szpitala w Brodnicy

Posted in Aktualności
13 stycznia 2014

Dziękujemy Fundacji TVN Nie Jesteś Sam

w imieniu Naszych Małych Pacjentów

za otrzymany sprzęt służący do ratowania

życia noworodków

Zespół Oddziału Neonatologii

Szpitala w Brodnicy

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar