Wyszukiwarka

Początek rozbudowy brodnickiego szpitala !

4 listopada 2014

Symbolicznym wbiciem łopat rozpoczęła się dziś – 4 listopada 2014 – ważna dla mieszkańców powiatu brodnickiego inwestycja. Brodnicki szpital, który w 2013 roku odłączył się od Grudziądza i stał się samodzielny, teraz zaczyna wielką rozbudowę i przebudowę.

24 września 2014 roku zapadła decyzja historyczna dla brodnickiej lecznicy – Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zdecydował o przekazaniu ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego, prawie 18 milionów złotych dofinansowania, czyli prawie 58% kosztów kwalifikowanych inwestycji, która zakłada przebudowę, rozbudowę istniejących obiektów ZOZ w Brodnicy.

 

23 października marszałek Piotr Całbecki i dyrektor szpitala Dariusz Szczepański podpisali umowę na dofinansowanie modernizacji szpitala, podpisano także umowy z wykonawcami prac – firmą DORBUD z kielc.

Symboliczne wbicie łopaty rozpoczyna tę wielką inwestycję.

“Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów ZOZ Brodnicy” – będzie kosztować ponad 38,7 milionów złotych brutto. Po jej zakończeniu szpital w Brodnicy spełniać będzie wymagane ustawowo normy sanitarne, powiększy swoją powierzchnię dwukrotnie i dysponować będzie nie tylko nowoczesną bazą ale także nowym sprzętem i aparaturą medyczną. Do istniejących budynków m.in. zostanie dobudowane skrzydło i łącznik, nabudowany zostanie segment przeznaczony na oddział dziecięcy.

W symbolicznym “wbiciu łopaty”, które rozpoczyna inwestycję uczestniczyli:

1. Zbigniew Sosnowski – Poseł na Sejm RP
2. Piotr Kryn – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
3. Ryszard Bober – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
4. Zbigniew Socha – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego
5. Piotr Boiński – Starosta Brodnicki
6. Jędrzej Tomella – Wicestarosta
7. Roman Pytlasiński – Przewodniczący Rady Powiatu w Brodnicy
8. Dariusz Szczepański – Dyrektor ZOZ w Brodnicy
9. Dr Andrzej Jackiewicz – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Brodnicy SAN
10. Mieczysław Stachowicz – Przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu w Brodnicy
11. Jarosław Radacz – Burmistrz Brodnicy
12. Edward Łukaszewski – Wójt Gminy Brodnica
13. Szymon Zalewski – Wójt Gminy Świedziebnia
14. Kazimierz Wolfram – Wójt Gminy Osiek
15. Paweł Klonowski – Wójt Gminy Bobrowo
16. Robert Stańko – Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
17. Mieczysław Jętczak – Wójt Gminy Brzozie
18. Lek. med. Piotr Urbański – Ordynator Oddziału Urazowo – Ortopedycznego ZOZ w Brodnicy
19. Maria Wilangowska – pielęgniarka oddziałowa ZOZ w Brodnicy
20. Ireneusz Boiński – Kierownik Sekcji Techniczno – Eksplotacyjnej ZOZ w Brodnicy
21. Waldemar Łucak – Członek Zarządu DORBUD S.A.
22. Henryk Zdunkowski – Pacjent ZOZ w Brodnicy
23. Józef Mitura – Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy
24. Lek. med. Robert Skowronek – Zastępca Dyrektora ds. medycznych ZOZ w Brodnicy
25. Wiesława Kędzierska – Dyrektor Przedsiębiorstwa Usługowo – Budowlanego INSPEC Sp. z o.o.


Artykuł:
Początek rozbudowy brodnickiego szpitala

Film o Szpitalu

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar