Wyszukiwarka

Powiatowa Przychodnia Rodzinna w Brodnicy, przy ul. Wiejskiej 9

8 grudnia 2014

W dniu 1 grudnia 2014r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, rozszerzył swoją działalność uruchamiając Powiatową Przychodnię Rodzinną w Brodnicy, przy ul. Wiejskiej 9. O godzinie 13.00 odbyło się uroczyste otwarcie Przychodni Rodzinnej, z udziałem przedstawicieli dyrekcji, zarządu oraz gości i pracowników Szpitala.

Powiatowa Przychodnia Rodzinna w Brodnicy zapewnia świadczenia lecznicze, diagnostyczne, profilaktyczne z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, pediatrii udzielane w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 18.00.

Świadczenia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane będą w nowych gabinetach lekarskich, punkcie pielęgniarskim, gabinecie zabiegowym, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, tj. elektrokardiograf, otoskopy, stetoskopy, laryngoskop, resuscytatory, pulsoksymetr, wagi medyczne, elektroniczne termometry bezdotykowe, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, tablice okulistyczne, tablice Snellena dla dzieci, stanowiska do pielęgnacji noworodka.

Pacjenci oczekując na wizytę lekarską spędzą miło czas w przestrzennej, przyjaznej kolorystyce poczekalni z bezpośrednim dostępem do punktu pielęgniarskiego, stanowisk sanitarnych, kącika dla dzieci.

Świadczenia w zakresie Przychodni Rodzinnej obejmują:
1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
4. Świadczenia piel. lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania.
5. Szczepienia ochronne.
6. Bilanse zdrowia dziecka.
7. Wizyty patronażowe.
8. Wizyty realizowane w domu pacjenta.
9. Wyjazdową opiekę lekarską i pielęgniarską.

Świadczenia lekarza obejmują:
– porady lekarskie udzielane w warunkach ambulatoryjnych,
– porady lekarskie udzielane w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia,
– świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
– porady patronażowe,
– świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
– badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
– szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Świadczenia pielęgniarki obejmują:
– wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych,
– wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy,
– wizyty patronażowe,
– świadczenia w ramach profilaktyki,
– testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej.

Świadczenia położnej obejmują:
– wizyty realizowane w warunkach ambulatoryjnych,
– wizyty realizowane w domu świadczeniobiorcy,
– wizyty patronażowe,
– wizyty profilaktyczne.

Świadczenia w wyżej wymienionym zakresie, udzielane będą pacjentom ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki bądź położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poprzez złożenie deklaracji.

Deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki bądź położnej można wypełnić i złożyć na miejscu u pielęgniarki w Powiatowej Przychodni Rodzinnej w Brodnicy bądź w dowolnej jednostce organizacyjnej Szpitala w Brodnicy.
Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar