Wyszukiwarka

Aktualności

20 marca 2023

Szpital Powiatowy w Brodnicy pilnie zatrudni LEKARZA RADIOLOGA. Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy.

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

Posted in Aktualności
16 marca 2023

Obecnie w naszym szpitalu funkcjonuje Poradnia Okulistyczna wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny niezbędny do kompleksowej diagnostyki chorób oczu. Aparatura została zakupiona przez szpital za kwotę ok. 150 tys. zł, w tym 30 tys. zł to dotacja z Gmin: Brodnica, Bobrowo i Jabłonowo Pomorskie.

Posted in Aktualności
22 lutego 2023

Ratownicy medyczni pogotowia nierzadko spotykają się w swojej pracy z nieuzasadnionymi wezwaniami, a nawet z agresją pacjentów i naruszeniem nietykalności cielesnej, za co grożą konsekwencje karne.

14 lutego b.r. do brodnickiego SORu trafił 27-latek po zażyciu substancji psychoaktywnych, podczas transportu karetką do kolejnego szpitala pacjent zaatakował pięściami brodnickiego ratownika medycznego.

Mężczyźnie, który zaatakował ratownika medycznego może grozić nawet kara pozbawienia wolności do lat 3, bowiem zgodnie z obowiązującym obecnie prawem ratownik medyczny podczas wykonywania czynności służbowych objęty jest ochroną prawną przewidzianą funkcjonariuszowi publicznemu.

Z konsekwencjami prawnymi muszą się także liczyć osoby, które wzywają karetkę do przypadków błahych lub chorób przewlekłych.

Za nieuzasadnione wezwanie karetki pogotowia, a także blokowanie numeru alarmowego 112 grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny do 1500 zł.

Szczegóły w materiale filmowym:

Posted in Aktualności
9 lutego 2023

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudni lekarzy (osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny) o następujących specjalnościach:

  • otolaryngologicznej,
  • rehabilitacji medycznej,
  • anestezjologii i intensywnej terapii,
  • ortopedii,
  • chirurgii ogólnej,
  • chorób wewnętrznych,
  • medycyny ratunkowej,
  • radiologii i diagnostyki obrazowej,
  • medycyny rodzinnej.

Zapraszamy do składania ofert. Warunki konkursu ofert i zatrudnienia dostępne dla zainteresowanych w dziale kadr ZOZ SPZOZ w Brodnicy.

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudni pielęgniarki ,ratowników medycznych (osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny)

Zapraszamy do składania ofert. Warunki konkursu ofert i zatrudnienia dostępne dla zainteresowanych w dziale kadr ZOZ SPZOZ w Brodnicy.

Kontakt: kadry@zozbronica.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

20 stycznia 2023

Pięć łóżek od Fundacji Ronalda McDonalda trafiło na oddział pediatryczny Szpitala Powiatowego w Brodnicy. Będą z nich korzystać rodzice, którzy w czasie hospitalizacji pozostają cały czas ze swoim dzieckiem. Przekazanie nastąpiło w obecności franczyzobiorczyni McDonald’s w Polsce Teresy Dróżdż, dyrektora zoz w Brodnicy Dariusza Szczepańskiego i pracowników szpitala.

Łóżko dla rodzica czuwającego przy dziecku w szpitalu wciąż jest na wielu oddziałach pediatrycznych tylko marzeniem. Brak miejsca dla rodzica to nie tylko problem z jakością snu, ale także wrażenie bycia nieproszonym gościem.

Fundacja Ronalda McDonalda zmienia rzeczywistość publicznych szpitali dziecięcych dzięki coraz większemu zaangażowaniu donatorów, przyjaciół Fundacji. Wiemy, że zmiana warunków pobytu rodzica z dzieckiem w szpitalu jest możliwa, zaczyna się od łóżka i nie można jej odkładać na przyszłość, jeśli nie chce się nagle być zaskoczonym wyborem: karimata lub krzesło. Przekazujemy łóżka dla rodziców sfinansowane z ubiegłorocznych wpłat 1% podatku. To bardzo konkretny przykład, jak publicznym szpitalom może pomóc każdy z nas – mówiKatarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

Pierwsze 423 łóżka dla mamy i taty trafiły do Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w 2015 roku. To była ogromna zmiana podejścia, ponieważ łóżko dla rodzica stanęło przy każdym łóżku dziecka,
a dzięki Fundacji powstał pierwszy szpital w Polsce, w którym żaden rodzic nigdy nie spał na podłodze.

W szpitalu WUM leczą się dzieci z całego kraju, współpracują z nim lekarze i szpitale z całej Polski, stąd przykład rozwiązań, które tu stały się standardem, szybko stał się znany. Łóżka świetnie się sprawdzały, bo chwalili je rodzice zarówno spędzający w szpitalu kilka dni jak i kilka tygodni i w efekcie inne szpitale wracały do Fundacji z prośbą o współpracę i pomoc.

Kolejne partie łóżek wysłaliśmy do szpitali w wielu miastach Polski. Aby docenić zmianę, warto posłuchać opinii rodziców i dzieci. Tak, także dzieci! One często mówią, że dla nich łóżka są super, bo mama może być cały czas obok i jest jej wygodnie! Do tej pory Fundacja przekazała 918 łóżek dla rodziców 44 szpitalom w Polsce – podsumowuje Katarzyna Rodziewicz.

Łóżka są rozkładane, wygodne, łatwe do czyszczenia i bardzo potrzebne w szpitalnej codzienności, co zgodnie podkreślają także pielęgniarki i lekarze. W ciągu dnia można je złożyć i jako fotel zajmują mniej miejsca, a wieczorem zamienić w wygodne miejsce do spania. Rodzice hospitalizowanych dzieci doceniają jakość snu.

Jak podkreślają lekarze, obecność rodzica przy dziecku to część terapii, której nie da się niczym zastąpić. Pięć łóżek w Brodnicy sfinansowała i przekazała w imieniu Fundacji jej przyjaciółka i donatorka – Teresa Dróżdż, licencjobiorczyni McDonald’s.

Chyba wszyscy z nas podzielają ten pogląd, że choroba dziecka – zwłaszcza gdy wiąże się
z hospitalizacją – jest wyjątkowo trudnym czasem dla całej rodziny. Zdarza się, że bywa ona wyzwaniem ponad siły. Choroba wiąże się bowiem z częstymi dojazdami do szpitala, sporą odległością od domu, wyborem środka transportu. Te wszystko pociąga za sobą zmęczenie, stres i napięcie.
W takich sytuacjach z pomocą przychodzi Fundacja Ronalda McDonalda, a jej misja „Aby rodzina mogła być razem” staje się szczególnie aktualna. Przekazujemy dziś łóżka, które w szczególny sposób pomogą zapewnić bliskość, a więc coś najważniejszego z punktu widzenia dziecka oraz mamy i taty.
Te łóżka pozwolą również zadbać o jakość snu rodziców podkreśla Teresa Dróżdż.

Skala programu „Łóżka dla rodziców” w wielu miastach zależy od sprawdzonych Przyjaciół Fundacji, rodziców, zaangażowanych społeczników. Każdy może stać się Ambasadorem misji „Aby rodzina mogła być razem”. Wystarczy zbadać potrzeby szpitala w danej miejscowości, połączyć siły np. z lokalnymi przedsiębiorcami i z pomocą Fundacji Ronalda McDonalda zrealizować zakup łóżek dla rodziców.

O Fundacji Ronalda McDonalda

„Aby rodzina mogła być razem”to misja powołanej w Polsce w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda. Jest częścią międzynarodowej organizacji Ronald McDonald House Charities, wspierającej medycynę pediatryczną w 65 krajach na świecie. W centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana na rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków, wiążącej się z ich pobytem w szpitalu. Skala tych działań obejmuje cały kraj, a organizacji pomagają firmy, osoby prywatne i wolontariusze.

Najważniejsze programy Fundacji to Domy Ronalda McDonalda komfortowe, bezpłatne miejsca dla rodzin długo leczonych dzieci oraz Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda w szpitalach pediatrycznych, gdzie rodziny i opiekunowie hospitalizowanych maluchów mogą korzystać z nowoczesnej przestrzeni socjalnej: kuchni, salonów rodzinnych, pralni i łazienek. Działania mające na celu poprawę warunków pobytu rodziny z dzieckiem w szpitalu dopełnia program „Łóżko dla Rodzica”. Wyglądem przypominające fotel, pełni funkcję siedzenia i wygodnego, rozkładanego spania. Od łóżka często zaczyna się długa lista zmian w szpitalu, które służą dzieciom i rodzinom.

W 2022 roku Fundacja wyposażyła w łóżko dla rodzica 43 szpitale dziecięce, wymieniła 303 materace i przekazała 410 łóżek.

Kolejnym kluczowym obszarem działań Fundacji jest profilaktyka onkologiczna. Służy temu między innymi ogólnopolski program bezpłatnych badań USG o nazwie „NIE nowotworom u dzieci”, realizowany na pokładzie mobilnych ambulansów medycznych. Powstał jako odpowiedź na potrzebę wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych wieku dziecięcego, łącząc wiedzę i doświadczenie wybitnych ekspertów w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz radiologii, którzy czuwają nad najwyższą jakością programu. Partnerami programu są ALAB laboratoria, MAN Polska i Fundacja Powszechnego Czytania. Partnerem medycznym programu w latach 2005-2021 był TOP Medical, a od 2022 r. jest nim Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Finansowane przez Fundację szkolenia lekarzy POZ i lekarzy rodzinnych we wczesnym wykrywaniu nowotworów, wykłady prowadzone wspólnie z IFMSA Poland i specjalistyczne wydawnictwa dla lekarzy
i rodziców
poświęcone profilaktyce onkologicznej uzupełniają listę działań Fundacji w obszarze wczesnej diagnostyki zmian onkologicznych u najmłodszych.

Fundacja wybudowała i prowadzi w Polsce 2 Domy Ronalda McDonalda. W Krakowie, przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Dom z dwudziestoma pokojami dla rodzin działa od października 2015 roku. Drugi, przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM w Warszawie, został oddany do użytku w czerwcu 2021 roku i jednocześnie może gościć 25 rodzin. Domy wspierają rodziny hospitalizowanych dzieci bezpłatnie zapewniając stałą bliskość rodziców i rodzeństwa z dzieckiem-pacjentem. Jak w każdym domu, oprócz komfortowych sypialni z łazienkami, jest tu duża wspólna kuchnia, jadalnia, miejsce spotkań, zieleń. Wspólne dbanie o Domy pozwala
rodzinom odzyskać poczucie normalności. Warszawski Dom, w pierwszym roku swojej działalności, przyjął ponad 140 rodzin, niektóre z nich wielokrotnie, natomiast najdłuższy pobyt rodzinny w Domu w Krakowie trwał 382 dni. Atmosfera Domów sprawia, że po kilku dniach wszyscy czują się domownikami. W najbliższych planach Fundacji jest budowa trzeciego Domu Ronalda McDonalda przy Centrum Zdrowia Dziecka w warszawskim Międzylesiu.

Każdy może pomóc w utrzymaniu programów Fundacji, przekazując 1,5% podatku, darowiznę finansową i rzeczową lub dołączając do wolontariatu. Zapraszamy na naszą stronę www, oraz na nasze profile na LinkedInie, Facebooku, Instagramie i Youtubie. Wszystkie programy Fundacji pomagają bezpłatnie.

Posted in Aktualności
23 grudnia 2022

Niech czas Bożego Narodzenia będzie pełen rodzinnego ciepła,

radości i wytchnienia od codziennych trosk.

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

 przyjaciołom i kontrahentom 

życzy Dyrekcja ZOZ w Brodnicy

Posted in Aktualności
23 grudnia 2022

Zarząd Powiatu Brodnickiego oraz przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego na wspólnym spotkaniu Wigilijnym z kadrą kierowniczą ZOZ w Brodnicy

21 grudnia 2022 roku odbyło się spotkanie Wigilijne, w którym wzięli udział kierownicy działów brodnickiego szpitala z dyrektorem ZOZ w Brodnicy Dariuszem Szczepańskim na czele z przedstawicielami Zarządu Powiatu Brodnickiego i samorządowcami. Obecni byli: starosta brodnicki Piotr Boiński, wicestarosta Stanisław Kosakowski, przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński, wicemarszałek kujawsko-pomorski Zbigniew Sosnowski, senator RP Ryszard Bober, przedstawicielka burmistrza Brodnicy Marta Szmidt oraz kapelan szpitala O. Nikodem Roman Smarz, którzy personelowi naszego szpitala złożyli życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Posted in Aktualności
20 grudnia 2022
Posted in Aktualności
15 grudnia 2022

Oficjalnie do użytku oddana została zmodernizowana pracownia TK- RTG w naszym szpitalu.

Zakupiony został nowy tomograf o znacznie wyższych parametrach niż poprzedni, który wyeksploatowany został w czasie funkcjonowania w naszym szpitalu Oddziału Covidowego. Nowy tomograf pozwala na szybszą i dokładniejszą diagnostykę przy mniejszej dawce promieniowania. Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy na dofinansowanie podpisanej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w ramach projektu
“Wysokiej klasy system tomografii komputerowej wyposażony w zaawansowane algorytmy rekonstrukcyjne i innowacyjne aplikacje do oceny obrazów radiologicznych wraz z infrastrukturą teleinformatyczną do archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymagań instalacyjnych”

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   3.988.452,00
środki własne ZOZ w Brodnicy :   10.725,00
Całkowity koszt realizacji zadania:  3.999.177,00

Zmodernizowana została także pracowania RTG, w której obecnie funkcjonuje nowoczesny zautomatyzowany aparat rentgenowski. Modernizacja była możliwa dzięki pozyskanym środkom finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1500 000 zł oraz wkładzie własnym szpitala w zakup w wysokości 91 730,04 zł. Nowy aparat charakteryzuje się mniejszym promieniowaniem, a przy tym dokładniejszym wykonywaniem zdjęć. Ustawianie aparatu odbywa się przy pomocy pilota, obsługująca urządzeni osoba nie musi więc wchodzić do pomieszczenia gdzie znajduje się aparat.

Posted in Aktualności
12 grudnia 2022

Bardzo dziękujemy młodym mikołajom – uczniom ze Szkoły Podstawowej w Jajkowie, którzy odwiedzili nasz Oddział Pediatryczny. Uczniowie zebrali pieniądze w swojej szkole i kupili prezenty dla dzieci hospitalizowanych w naszym szpitalu.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar