Wyszukiwarka

Aktualności

5 sierpnia 2021

ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarza internistę. Atrakcyjne warunki pracy.

Kontakt: kadry@zozbrodncia.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

30 lipca 2021


Informujemy, że funkcjonowanie punkt szczepień masowych w CKZiU przy ul. Karbowskiej w Brodnicy od 1 sierpnia do 15 sierpnia b.r. zostaje zawieszone. Szczepienia zaplanowane jak i dla nowych chętnych osób będą w tym czasie wykonywane w Powiatowej Przychodni Rodzinnej znajdującej się na terenie szpitala przy ul. Wiejskiej 9 w Brodnicy. Na szczepienie można się zarejestrować pod nr tel. 56 668 91 96 lub 56 668 91 97 od pon. do pt. w godzinach 7.00 – 17.30 lub osobiście.

Posted in Aktualności
28 lipca 2021

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, że od dnia 01.08.2021 r., punkt pobrań “Drive Thru” będzie funkcjonować w następujące dni :
– poniedziałek, środa, piątek – testy RT-PCR i Testy antygenowe
– sobota, niedziela – tylko testy antygenowe

Godziny otwarcia pozostają bez zmian tj. 7:00 – 9:00.

Posted in Aktualności
28 lipca 2021

 ZOZ w Brodnicy zatrudni opiekunów medycznych. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

26 lipca 2021

Informujemy, że obecnie w naszej pracowni tomografii komputerowej są krótkie terminy rejestracji i wykonania badania.

Osoby ze skierowaniami chcące skorzystać z rejestracji na tomograf prosimy o kontakt telefoniczny tel. 56 668 92 42

ZOZ w Brodnicy, ul. Wiejska 9

Posted in Aktualności
21 lipca 2021

Zapraszamy na kampanię profilaktyczno-edukacyjno-promocyjnej #SZCZEPIMY SIĘ – BRODNICA NA 100%, która odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Karbowskiej 29 w Brodnicy, w godzinach 10:00 – 16:00. Celem wydarzenia jest zwiększenie liczby osób poddających się szczepieniu przeciw COVID-19, jak również zwiększenie dostępu do specjalistycznej profilaktyki.

W ramach kampanii odbędą się:

 • BEZPŁATNE BADANIA

W tym dniu w godzinach 10.00-16.00 w mobilnych punktach usytuowanych na parkingu przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, przy ulicy Karbowskiej 29 w Brodnicy, będzie można skorzystać z bezpłatnych badań:

-SPIROMETRYCZNYCH pod kątem chorób układu oddechowego. Spirometria pozwala na szybką diagnozę schorzeń płuc i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Wykrywa takie choroby, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy astma oskrzelowa. W profilaktyce spirometria stosowana jest często u osób palących papierosy czy narażonych na wpływ czynników szkodliwych dla układu oddechowego. Z uwagi na fakt, że korona wirus SARS-CoV-2 atakuje głównie układ oddechowy chorego, spirometria zalecana jest także po przebyciu COVID-19.

-DERMATOSKOPOWYCH w kierunku czerniaka skóry przy pomocy wideodermatoskopu. Wideodermatoskopia polega na komputerowym badaniu znamion za pomocą urządzenia wyposażonego w specjalną kamerę, które umożliwia oglądanie znamion w bardzo dużym powiększeniu oraz dokładną ich analizę. Jest to badanie przesiewowe w profilaktyce raków skóry, w tym czerniaka. Badanie pozwala zróżnicować rodzaje zmian skórnych i sprawdzić, czy nie ma podejrzenia przemiany w nowotwór skóry. Badaniu podlegają także wszelkie inne zmiany skórne. Pamiętajmy, że zmiany nowotworowe wykryte na wczesnym etapie często są całkowicie uleczalne. Ważne jednak, aby jak najszybciej podjąć decyzję o leczeniu, a do tego niezbędna jest prawidłowa diagnostyka.

Badanie zawsze należy wykonać jeżeli:

 • Na skórze pojawiła się nagle nowa zmiana
 • Istniejące znamiona powiększają się, stają się asymetryczne i maja nierówne brzegi
 • Zmienia się kolor znamienia lub staje się niejednolity
 • Zmiana skórna jest opuchnięta, zaczerwieniona, boli, swędzi, łuszczy się
 • Ze znamienia zaczyna się sączyć krew

NA BADANIA OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA TELEFONICZNA POD NUMEREM TELEFONU 56 49 30 315.

 1. SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

W Punkcie Szczepień Masowych w godzinach 10:00-16:00 będzie możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 szczepionką mRNA firmy Pfizer.

Na szczepienie nie trzeba się rejestrować, wystarczy przyjść i okazać dowód osobisty. Szczepienia będą wykonywały wyłącznie osoby uprawnione oraz przeszkolone, a przed dokonaniem iniekcji pacjent przejdzie standardową kwalifikację.

Dla osób które zdecydują się zaszczepić w tym dniu Urząd Miejski w Brodnicy, przygotował atrakcyjne gadżety, które będzie można odebrać po szczepieniu (ilość ograniczona).

 1. PUNKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

W punkcie Biura Zdrowia i Pomocy Społecznej UM w Brodnicy, będzie można uzyskać informacje na temat realizowanych programów zdrowotnych oraz kampanii profilaktycznych, m.in. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia”, „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” oraz wiele innych.

 1. PUNKT INFORMACYJNY

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BRODNICY

Na stoisku tematycznym przygotowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

 1. zapobieganie chorobom odkleszczowym;
 2. zapobieganie chorobom zakaźnym m.in. COVID-19, salmonelloza;
 3. fakty o szczepieniu: co to jest szczepionka, ogólne zasady stosowania szczepień, plusy i minusy szczepienia, rodzaje szczepionek, szczepienia zalecane kobietom w ciąży, szczepienia nastolatków, szczepienia ochronne w czasie pandemii COVID-19, odporność zbiorowiskowa, niepożądany odczyn poszczepienny;
 4. program szczepień ochronnych (na czym polega kalendarz szczepień i szczepienia zalecane);
 5. zaopatrzenie społeczności powiatu brodnickiego w wodę przeznaczoną do spożycia,
 6. informacje o bezpiecznych miejscach kąpieli na terenie powiatu brodnickiego w sezonie letnim 2021 r. (kąpieliska i miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli),
 7. sinice – zagrożenie dla zdrowia w kąpieliskach,
 8. zagrożenie obecnością bakterii Legionella sp. w instalacji wody ciepłej w budynkach użyteczności publicznej,
 9. suplementy diety – jedzenie to nie leczenie;
 10. pięć kroków do bezpiecznej żywności;
 11. informacja dla producentów pierwotnych owoców i warzyw;
 12. piramida żywieniowa;
 13. treści promujące zdrowy styl życia;
 14. bezpieczne wakacje;
 15. ochrona przed komarami;
 16. środki biobójcze;
 17. chemia w domu.
 1. DEBATA MEDYCZNA

Częścią edukacyjną będzie debata medyczna pn. „Uwierz prawdzie” – wszystko o chorobie COVID-19 i szczepieniach, podczas której lekarze pracujący na oddziale leczenia pacjentów z COVID-19 w brodnickim szpitalu, psycholodzy i epidemiolodzy odpowiedzą na kluczowe pytania dotyczące choroby oraz roli szczepień w oparciu o własne doświadczenia, naukowe ekspertyzy i dostępną wiedzę.

Prelegentami będą:

– Lek. med. Krzysztof Mitura – Działalność oddziału leczenia COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy.

– Lek. med. Jerzy Buczkowski – Konsekwencje pandemii – aktualna sytuacja.

– Mgr Danuta Kowalkowska-Szramka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy – Rola szczepień w zwalczaniu pandemii COVID-19.

– Mgr Hanna Królikowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy – Skutki psychiczne, emocjonalne i społeczne pandemii.

Organizatorami są Urząd Miejski w Brodnicy, Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brodnicy

Posted in Aktualności
19 lipca 2021

ZOZ w Brodnicy zatrudni pielęgniarki na Oddział Urazowo-Ortopedyczny i SOR

Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

—————————————————————————————————

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki
Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@zozbrodnica.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit.
a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.
22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do
pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy
zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę
w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne
stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90 dni liczonych od dnia zakończenia
procesu naboru, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. .
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w
naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe

15 lipca 2021

Informujemy, iż w związku z wymogiem ustawowym Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Brodnicy od lipca funkcjonuje system kwalifikowania medycznego pacjentów z wykorzystaniem rejestracji za pomocą biletomatu i głosowego wywoływania pacjentów. System ten został wdrożony na wszystkich SOR-ach w Polsce.

Każdy pacjent przybywający do SOR  powinien pobrać bilet z biletomatu znajdującego się w korytarzu przed SOR-em.
Pobranie biletu następuje po wciśnięciu klawisza “Rejestracja” w środkowej części ekranu.
Bilet z numerkiem zostanie wydrukowany i wydany pod ekranem dotykowym.

Następnie należy oczekiwać na wywołanie głosowe danego numerka z prośbą o podejście do rejestracji.

Na ekranie zbiorczym zainstalowanym nad drzwiami prowadzącymi do SOR znajdują się bieżące informacje o ilości pacjentów oczekujących i średnich czasach oczekiwania.

Posted in Aktualności
15 lipca 2021

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGARNICZONEGO NA SPRZEDAŻ

AKTYWÓW TRWAŁYCH MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY. – nr sprawy SZP.252.6.21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica – ogłasza – na podstawie art.701 i n ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1145 t.j.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz uchwały nr 10/2021 Rady Powiatu Brodnickiego z dnia 09.06.2021r.w sprawie wrażenia opinii dotyczącej sprzedaży pojazdów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

przetargu nieograniczonego

na sprzedaż aktywów wchodzących w skład majątku własnego zgodnie z poniższym wykazem:

Nazwa pakietuMarka i modelPodstawowe dane samochoduCena wywoławcza jednostkowa bruttoOferowana cena brutto w zł

ABCD
Pakiet nr 1Volkswagen/ Crafter T/B02079VIN: WV1ZZZ2EZ86011838 Rok produkcji: 2007r. Pojemność skokowa: 2498,00 cm3 Silnik wysokoprężny, Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 120 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 364000 km Nr rejestracyjny :CBR 9F9211 450,00 zł………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………
Pakiet nr 2Mercedes Benz (Sprinter) T/B00025VIN: WDB9036621R596947 Typ: 313 CDI Rok produkcji: 2003r. Pojemność skokowa: 2148 cm3 Silnik wysokoprężny Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 95 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 600000 km Nr rejestracyjny :CBR 9F9311 800,00 zł………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………
Pakiet nr 3Mercedes Benz (Sprinter) T/B02080VIN: WDB9066331S132725 Typ: 315 Rok produkcji: 2006r. Pojemność skokowa: 2148 cm3 Silnik wysokoprężny Rodzaj paliwa: Diesel Moc: 110 KW Rodzaj: Specjalny sanitarny Przebieg: 492900 km Nr rejestracyjny :CBR 9G0510 000,00 zł………… zł słownie: ………………………………………………………………………………………………………

1. Kupujący może złożyć ofertę na wszystkie pakiety lub wybrany pakiet.

2. Oferty złożone w terminie wskazanym nie mogą zawierać cen niższych niż cena wywoławcza brutto wskazana w kolumnie nr „C” powyższej tabeli.
3. Aktywa stanowiące przedmiot przetargu znajduję się w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.
4. W celu ustalenia terminu dokonania oględzin aktywa należy kontaktować się ze Specjalistą ds. zarządzania majątkiem (Pan Maciej Linda) tel. 606 875 534
5. Pisemne oferty na zakup aktywa należy składać do dnia 17.08.2021r. do godz 12:00 We Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica (sekretariat Dyrektora) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na zakup aktywa Szpitala w Brodnicy – nie otwierać przed dniem 17.08.2021r. godz 12:00)”
6. Otwarcie ofert nastąpi 17.08,2021r. o godz 12:10 w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9, 87-300 Brodnica.
7. Pisemna oferta – podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta – powinna zawierać
1) formularz oferty wg załącznika nr 2,
2) kopię dokumentu tożsamości oferenta będącego osobą fizyczną lub wypis z właściwego rejestru potwierdzający prawo do występowania w imieniu oferenta – osoby prawnej, a w przypadku pełnomocników – również pełnomocnictwo do wystąpienia w imieniu oferenta.
8. Sprzedający zawiadomi nabywcę wyłonionego w przetargu o terminie i miejscu wystawienia dokumentu sprzedaży. Wszelkie podatki i opłaty z nabyciem przedmiotu przetargu i transportu nabywanego aktywa obciążają w całości nabywcę. Nabywca ruchomego aktywa powinien stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy aby dokonać zapłaty za zakupione aktywo (przelewem na rachunek bankowy), a następnie odebrać zakupione aktywo.
9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz prawo jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
3 lipca 2021

Od 1 lipca 2021 r. ruszył program bezpłatnych szczepień, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Brodnicy, w wieku powyżej 65 lat, którzy nie byli szczepieni szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej.

Szczepienia odbywają się w budynku Powiatowej  Przychodni Rodzinnej, na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, który jest realizatorem programu. Rejestracji można dokonywać osobiście lub dzwoniąc pod numery tel. 56 66 89 196  lub  56 66 89 197. 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu zakażeń wywołanych przez pneumokoki umiera corocznie ponad półtora miliona osób. U osób dorosłych wraz z wiekiem wzrasta zapadalność i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej.

Celem programu jest zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród osób po 65 r. ż., w szczególności u osób chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową.

Program sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i budżetu Gminy Miasta Brodnicy w proporcjach 50:50.

Więcej informacji: http://www.programy.wsoz.pl/wsrod-osob-doroslych-w-oparciu-o-szczepienia-przeciwko-pneumokokom/o-pneumokokach

Posted in Aktualności