Wyszukiwarka

Aktualności

12 listopada 2021

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, że od dnia 14.11.2021 r., punkt pobrań “Drive Thru” będzie funkcjonować w następujące dni :

– poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela – testy RT-PCR  i Testy antygenowe

Godziny otwarcia zostają zmienione na  7:00 – 10:00.

Posted in Aktualności
5 listopada 2021

5 listopada b.r. wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau wręczył 29 pracownikom naszego szpitala nadane przez Ministra Zdrowia honorowe odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, za zaangażowanie i pracę w walce z pandemią Covid-19.

Odznaki otrzymali:

1.BuczkowskiJerzylekarz
2.FudałaKatarzynapielęgniarka oddziałowa
3.GabryelJoannapielęgniarka koordynująca
4.Grabska-JastrzębskaBarbaralekarz
5.GrąbczewskiJacekkierownik
6.IdczakHannapielęgniarka
7.JaworskaJolantapielęgniarka
8.KornowskaKlaudiaopiekun medyczny
9.KowalskaAdrianapielęgniarka koordynująca
10.KwiatkowskiArkadiuszbrygadzista-elektryk
11.KwiatkowskiFranciszekkonserwator-hydraulik
12.LindaAgnieszkapielęgniarka przełożona
13.LindaMaciejspecjalista
14.LipińskaGrażynapielęgniarka
15.MaćkiewiczAnnapielęgniarka
16.MielcusznaJoannalekarz
17.MituraKrzysztoflekarz
18.NiedośpiałBartoszratownik medyczny
19.OlszewskiSławomirlekarz
20.PawłowskaBarbarakierownik
21.PawłowskaMałgorzatapielęgniarka
22.PestaBeatagłówna księgowa
23.SkarżyńskiPawełratownik medyczny
24.SzczepańskiDariuszdyrektor ZOZ
25.ŚlażyńskaMałgorzatakierownik
26.TelejkoDorotapielęgniarka
27.WiśniewskaMałgorzataopiekun medyczny
28.ZalewskaSylwiakoordynator
29.ZielińskaBarbarasprzątaczka
Posted in Aktualności
1 listopada 2021

Od 2 do 5 listopada odbędą się kolejne szczepienia na terenie powyatu brodnickiego w ramach objazdowego punktu szczepień przeciw Covid-19

POWIAT BRODNICKI

Lp.DataGodzinaGminaMiejscowośćPołożenieKoordynator-gminakontakt
12.119:00-11:00BrzozieBrzozieplac przed UG w Brzozie
Grażyna Grzecznowska691 716 544
e-mail: grzecznowska@brzozie.pl
22.1112:00-14:00BrzozieJajkowoplac przy Szkole Podstawowej Samorządowym Żłobku „Brzozowy gaik”
32.1115:00-17:00BrzozieWielkie Leżnoplac przy Szkole Podstawowej

13.119:00-11:00ZbicznoNajmowoplac przy świetlicy wiejskiej w Najmowie 8Marosz Andrzejczak506 366 449 790 202 925 56 49 393 17 w.37
e-mail: oc@zbiczno.pl

23.1112:00-14:00ZbicznoCicheparking przed świetlicą wiejską – Ciche 26
33.1115:00-17:00ZbicznoZbicznoPlac przed świetlica wiejską w Zbicznie ul. Szosa Brodnicka 50.

15.119:00-11:00BobrowoBobrowoplac przed GOK W Bobrowie
Natalia Motylicka607 201 912 56 491 33 53
e-mail; natalia.motylicka@bobrowo.org
25.1112:00-14:00BobrowoNieżywięćplac przed remizą strażacką w Nieżywięciu
35.1115:00-17:00BobrowoKruszynyplac przed Szkołą Podstawową w Kruszynach
Posted in Aktualności
1 listopada 2021

Informujemy, że od dnia 01.11.2021 ulega zmianie funkcjonowanie punktu wymazowego Drive Thru oraz transport wymazów RT-PCR.

 Punkt Drive Thru od dnia 01.11.2021 r. będzie funkcjonować w następujące dni :
– wtorek, czwartek, sobota i niedziela – testy RT-PCR ((transport próbek do laboratorium w Toruniu) ) i Testy antygenowe

Godziny otwarcia pozostają bez zmian tj. 7:00 – 9:00.

Posted in Aktualności
25 października 2021

Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że nasz Szpital Powiatowy otrzymał w rankingu szpitali wspierających po porodzie kontakt dziecka z rodzicem skóra do skóry srebrną odznakę „Maluchy Na Brzuchy”.

Fundacja Rodzić po Ludzku przeprowadza jedyny taki ranking polskich porodówek pod kątem realizacji prawa do dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie, czyli faktycznie sprawdzający, czy dana placówka wspiera kontakt skóra do skóry po porodzie!

Link do rankingu: https://maluchynabrzuchy.pl/maluchy-na-brzuchy-2021/#page-content

Niezakłócony, wczesny kontakt mamy z dzieckiem zaraz po porodzie jest tak ważny, że jego respektowanie, bazując na licznych doniesieniach naukowych, zaleca Światowa Organizacja Zdrowia:

 • Rozpoczęcie kontaktu “skóra do skóry” natychmiast po narodzinach (w ciągu pierwszych 5 minut),
 • nieprzerwane jego trwanie przynajmniej jedną godzinę (optymalnie do zakończenia pierwszego karmienia piersią),
 • zachęcanie matki do rozpoznania u dziecka gotowości do ssania oraz zaoferowanie jej pomocy w przystawieniu dziecka do piersi, jeśli będzie tego potrzebowała (WHO, 2006).

Od kwietnia 2011 r. w Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia, regulujące zasady postępowania podczas porodu fizjologicznego i po porodzie. Rozporządzenie nakazuje m.in., że kontakt mamy z dzieckiem bezpośrednio po porodzie, o ile nie ma przeciwskazań medycznych wynikających ze stanu matki lub dziecka, powinien przebiegać w sposób niezakłócony aż do zakończenia pierwszego karmienia. Więcej o rozporządzeniu (tzw. standardzie opieki okołoporodowej)
Co to jest kontakt “skóra do skóry”?Kontakt “skóra do skóry” oznacza, że zaraz po porodzie nagi noworodek położony jest na nagich piersiach swojej mamy. Mama może go przytulić, a później przystawić do piersi. Jeśli dziecko urodziło się o czasie i jest w dobrym stanie, to dokładne badanie malucha przez pediatrę oraz takie czynności jak wykąpanie, zmierzenie i zważenie, powinny być wykonane po zakończeniu pierwszego karmienia. Powodem oddzielenia dziecka od mamy nie może być rodzenie łożyska, oględziny krocza i łożyska, szycie naciętego lub pękniętego krocza w znieczuleniu miejscowym.

Badania naukowe potwierdzają wiele korzyści, jakie daje niezakłócony pierwszy kontakt “skóra do skóry”:

 • bliskość dziecka ułatwia wyrzut hormonu zwanego oksytocyną, który powoduje obkurczenie się macicy i poród łożyska;
 • dziecko szybciej i lepiej adaptuje się do nowych warunków;
 • dziecko kolonizowane jest bezpieczną dla niego florą bakteryjną matki;
 • noworodek otrzymuje swoją pierwszą naturalną “szczepionkę”. Zawdzięcza to siarze – gęstemu, żółtemu płynowi, znajdującemu się w piersi, zanim pojawi się mleko właściwe. Siara zawiera przeciwciała, chroniące dziecko przed bakteriami chorobotwórczymi;
 • przebywanie na brzuchu mamy zapewnia dziecku optymalną temperaturę, zmniejsza się ryzyko wychłodzenia organizmu;
 • Dziecko uczy się efektywnego ssania, co w przyszłości pozwala na uniknięcie wielu problemów związanych z karmieniem piersią;
 • Wczesny kontakt zwiększa szansę na długie karmienie piersią;
 • Dzieci, które miały wczesny kontakt z matką krócej i rzadziej płaczą;
 • Rodzi się szczególna więź między matką i dzieckiem, wzmacnia się instynkt macierzyński

Więcej informacji u źródła: https://www.rodzicpoludzku.pl/porod/pierwsze-spotkanie-z-dzieckiem-najwazniejsza-godzina.html

Posted in Aktualności
25 października 2021

W Powiatowej Przychodni Rodzinnej znajdującej się na terenie szpitala w Brodnicy można bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie. Darmowe szczepienia przeznaczone są m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów oraz pensjonariuszy DPS-ów. Przychodnia wykonuje także szczepienia przeciw grypie płatne dla osób spoza tych grup. Rejestracja w Przychodni Rodzinnej pod nr. tel. 56 668 91 96 lub 56 668 91 97

Szczegółowe określenie grup nieodpłatnego szczepienia przeciw grypie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci:
  – zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  – zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  – hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  – oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r. – tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia?

Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. (Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.)

Przy zapisie nie działa system e-rejestracji wykorzystywany przy rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.

Na szczepienie należy się stawić zdrowym – bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki.

Do wykonania szczepienia nie jest potrzebna recepta na szczepionkę.

Szczegółowe informacje dotyczące realizatorów programu są dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 Dz.U. 2021 poz. 1581

Posted in Aktualności
19 października 2021

Informujemy, że ZOZ w Brodnicy przystąpił do realizacji rządowego programu Profilaktyka 40 Plus.

Głównym jego celem jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci  (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).

Trzy pakiety badań

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale
 9. PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

 1. pomiar ciśnienia tętniczego
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 3. ocena miarowości rytmu serca

Tryb zgłoszenia się do programu

Podstawą wykonania badań w programie jest e-skierowanie, które generują świadczeniobiorcy, po udzieleniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu oceny ryzyka, zwanego dalej „Ankieta 40 PLUS”, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub za pośrednictwem infolinii Domowa Opieka Medyczna (DOM https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/o-projekcie)

Posted in Aktualności
7 października 2021

Pracownicy Szpitala Powiatowego w Brodnicy będą obsługiwać szczepionkobus, który od 11 października wyruszy w trasę do 8 gmin w powiecie brodnickim ze szczepieniami przeciwko Covid -19.

Poniżej prezentujemy harmonogram szczepień. Do szczepienia nie trzeba wcześniejszej rejestracji.

p.
GodzinaGminaMiejscowośćPołożenieKoordynator-gminakontakt
111.109:00-11:30Brodnica Gmina wiejskaSzczuce 34plac przy boisku Orlika w Szczuce 34Wiesława Jaranowskatel. 509 271 088 lub 665 593 271 e-mail: kierownik@gopsbrodnica.pl

211.1012:00-14:30Brodnica Gmina wiejskaSzabdaplac przy Szkole Podstawowej w Szabdzie
311.1015:00-17:00Brodnica Gmina wiejskaKarbowoplac przy świetlicy wiejskiej w Karbowie ul. Klubowa 25
112.109:00-13:00BrodnicaBrodnicana parkingu przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa 1 w BrodnicyMarta Szmidt514 973 249

e-mail:
mszmidt@ brodnica.pl
212.1014:00-17:00BrodnicaBrodnicana parkingu przy sklepie Marek- Supersam Hildebrandt R.M ul. Ceglana 18 w Brodnicy
113.109:00-13:00OsiekOsiekplac przy Urzędzie Gminy w OsiekuJola Staszewska503 441 003
e-mail:
j.staszewska@ gminaosiek.pl
213.1014:00-17:00OsiekStrzygiplac przy świetlicy wiejskiej w Strzygach
114.109:00-17:00ŚwiedziebniaŚwiedziebniaplac przy Urzędzie Gminy w ŚwiedziebniTeresa Fabiańska509 387 493 56 49 384 60
e-mail:
gmina@swiedziebnia.pl
115.109:00-12:00BartniczkaRadoszkiparking przy kościele w RadoszkachElżbieta Motylińska509 848 027 56 49 368 10
e-mail:
sekretariat@ugbartniczka.pl
Posted in Aktualności
30 września 2021

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, że od dnia 01.10.2021 r., punkt pobrań “Drive Thru” będzie funkcjonować w następujące dni :
– poniedziałek, środa, piątek – testy RT-PCR i Testy antygenowe
– sobota, niedziela – tylko testy antygenowe

Godziny otwarcia pozostają bez zmian tj. 7:00 – 9:00.

Posted in Aktualności
22 września 2021

Na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach
szpitalnych w okresie  epidemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy obowiązują następujące zasady:

Zasady dla odwiedzających

pacjentów zaszczepionych przeciw COVID-19 bądź po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2*

Umożliwia się odwiedziny osobom które:

a) posiadają pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (min. dwa tygodnie od pełnego szczepienia)potwierdzone przez Unijny Certyfikat COVID.

b) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19 ale dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (wykonanym nie wcześniej niż 48 godz. przed odwiedzinami),bądź przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i posiadają Unijny Certyfikat COVID.

c) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19, nie dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, nie przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (reżim sanitarny wzmożony),

na poniższych zasadach:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 1400 – 1700, bądź w innych godzinach,

wyłącznie za pozwoleniem lekarza dyżurnego oddziału.

2. Przy wejściu do Szpitala pracownik Głównej Rejestracji przeprowadza wywiad i triaż osoby

odwiedzającej, mierzy i odnotowuje temperaturę ciała.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do założenia czystej maseczki, zasłaniającej usta i nos.

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek każdorazowej dezynfekcji dłoni, przy wejściu do

Szpitala i oddziału oraz po opuszczeniu oddziału i Szpitala.

5. Wchodząc w oddział, odwiedzający zakłada fartuch ochronny.

6. Czas odwiedzin – 15 minut.

7. Pacjenta może odwiedzać w jednym czasie, wyłącznie jedna osoba.

8. W sali pacjentów, w tym samym czasie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

9. Podczas wizyty należy unikać bliskich kontaktów z pacjentem, np. uścisków, pocałunków,

dotykania rękoma twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu.

10. W Oddziale Intensywnej Terapii, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość odwiedzin

za zgodą lekarza dyżurnego.

11. Koordynator Oddziału za zgodą Dyrektora, ma prawo ograniczyć odwiedziny w

oddziale, w uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta i personelu.

12. Zabrania się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź

innych środków odurzających.

13. Osoba odwiedzająca, nie stosująca się do zaleceń oraz wskazówek personelu, zostanie

wyproszona.

14. Po każdej wizycie osoby odwiedzającej należy przewietrzyć pomieszczenie.

15. Uniemożliwia się wizyty osób z objawami infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, ból gardła).

Prosimy o wyrozumiałość ale stosowanie się do powyższych reguł, znacznie uchroni

naszych pacjentów przed zagrożeniem utraty zdrowia, z tytułu COVID.

Zasady dla odwiedzających

pacjentów niezaszczepionych przeciw COVID-19, którzy nie przebyli zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie posiadają negatywnego wyniku testu*

Umożliwia się odwiedziny osobom które:

a) posiadają pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (min. dwa tygodnie od pełnego szczepienia)potwierdzone przez Unijny Certyfikat COVID (reżim sanitarny wzmożony),

b) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19, ale dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (reżim sanitarny wzmożony),

na poniższych zasadach:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 1400 – 1700, bądź w innych godzinach,

wyłącznie za pozwoleniem lekarza dyżurnego oddziału.

2. Przy wejściu do Szpitala pracownik Głównej Rejestracji przeprowadza wywiad i triaż osoby

odwiedzającej, mierzy i odnotowuje temperaturę ciała.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do założenia czystej maseczki, zasłaniającej usta i nos.

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek każdorazowej dezynfekcji dłoni, przy wejściu do

Szpitala i oddziału oraz po opuszczeniu oddziału i Szpitala.

5. Wchodząc w oddział, odwiedzający dezynfekuje ręce, zakłada fartuch ochronny i kieruje

się do odwiedzanego pacjenta.

6. Czas odwiedzin – 15 minut.

7. Pacjenta może odwiedzać w jednym czasie, wyłącznie jedna osoba.

8. W czasie wizyty odwiedzający zachowuje dystans min. 1,5 m.

9. W sali pacjentów, w tym samym czasie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

10. Podczas wizyty należy unikać bliskich kontaktów z pacjentem, np. uścisków, pocałunków,

dotykania rękoma twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu, kontaktów twarzą w twarz.

11. W Oddziale Intensywnej Terapii, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość odwiedzin

za zgodą lekarza dyżurnego.

12. Koordynator Oddziału za zgodą Dyrektora, ma prawo ograniczyć odwiedziny w oddziale,

w uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta i personelu.

13. Zabrania się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź

innych środków odurzających.

14. Osoba odwiedzająca, nie stosująca się do zaleceń oraz wskazówek personelu, zostanie

wyproszona.

15. Po każdej wizycie osoby odwiedzającej należy przewietrzyć pomieszczenie.

16. Uniemożliwia się wizyty osób z objawami infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, ból gardła).

Prosimy o wyrozumiałość ale stosowanie się do powyższych reguł, znacznie uchroni

naszych pacjentów przed zagrożeniem utraty zdrowia, z tytułu COVID.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar