Wyszukiwarka

Zapisy do szczepień przeciw Covid-19 (dla personelu medycznego)

15 grudnia 2020

Informacje dot. zgłoszenia personelu placówki medycznej do szczepień przeciwko COVID-19 wykonywanych w ZOZ Brodnica. AKTUALIZACJA 23.12.2020 !

Termin zgłaszania personelu medycznego do szczepień przeciwko SARS-CoV-2 został przedłużony do 14.01.2021

Koordynator szczepień: Joanna Gabryel , tel. 56 6689197, 56 6689196 , poz@zozbrodnica.pl

Administrator sys. IT związanych ze szczepieniami: Jacek Grąbczewski 56 6689125, j.grabczewski@zozbrodnica.pl

Komunikat NFZ z dnia 29.12.2020 dot. przedłużenia terminu zgłaszania personelu medycznego do szczepień.

Formularz ON-LINE na stromie Ministerstwa Zdrowia

Link na stronie NFZ z informacjami o szczepieniach dla personelu placówek medycznych:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/znamy-szpitale-w-ktorych-bedzie-szczepiony-personel-placowek-medycznych,7876.html

Zespół Opieki Zdrowotnej został wytypowany jako tzw. szpital węzłowy, który przeprowadzi szczepienia własnego personelu oraz personelu pracującego w placówkach wykonujących działalność medyczną, które nie zostały wymienione w wykazach, a także aptekach. Osoby takie powinny jak najszybciej zadeklarować, za pośrednictwem pracodawcy albo samodzielnie, chęć zaszczepienia w wybranym przez siebie szpitalu węzłowym.

ZOZ Brodnica przyjmuje zgłoszenia deklaracji zaszczepienia personelu medycznego i niemedycznego z innych placówek medycznych do dnia 27.12.2020

Zgłoszenia personelu należy przesyłać mailowo na adres: szczepienia.covid@zozbrodnica.pl

Wymagane dokumenty do zgłoszenia personelu placówki medycznej do szczepienia:

  1. Zgłoszenie listy personelu wg formularza Formularz_zgłoszenia_do_ZOZBrodnica.xlsm (podczas otwierania pliku należy włączyć makra)

  2. Osoba wyrażająca chęć szczepienia powinna wraz ze swoimi danymi osobowymi – przekazać zgodę na ich przetwarzanie przez podmioty uczestniczące w procesie organizacji i realizacji szczepień w celu realizacji tego procesu. Formularz zgody w pliku Zgoda_na_przetwarzanie_danych.docx
    Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać do ZOZ Brodnica w formie skanu na adres mailowy podany powyżej.

Informacje dodatkowe:

  1. Pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).

  2. Szczepienia będą realizowane na podstawie eSkierowania, które zostanie wystawione automatycznie przez system P1 dla osób posiadających nr PESEL na wniosek podmiotu realizującego szczepienie poprzez przesłanie przez ten podmiot zestawienia (numer PESEL oraz oznaczenie „pracownik medyczny/niemedyczny”) wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej informacji.

  3. Przed szczepieniem osoba szczepiona powinna udzielić pisemnej zgody na szczepienie.  

  4. Dokumenty do pobrania: Zgoda_na_przetwarzanie_danych

  5. Dokumenty do pobrania: Formularz_zgłoszenia_do_ZOZBrodnica
  6. Powyższe dokumenty do pobrania łącznie (formularz zgłoszenia i zgoda RODO): Pliki_do_pobrania

Napisano w kategorii Aktualności