Wyszukiwarka

Profilaktyka 40 Plus – zbadaj się za darmo!

2 czerwca 2023

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych dla wszystkich Polaków i Polek powyżej 40. roku życia. Celem programu jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania,  wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi.

Możesz to zrobić w Przychodni Rodzinnej i Laboratorium na terenie naszego szpitala!

Jak zgłosić się na badanie ?

Do programu kwalifikują się osoby, które m.in. odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53 (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 • aplikacji mojeIKP
 • lub u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o realizację programu pilotażowego

Na podstawie ankiety zostają ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Więcej informacji o rejestracji: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/profilaktyka-40-plus-0

Gdy otrzymasz skierowanie możesz zgłosić się w celu jego zrealizowania do naszego szpitala

Do Przychodni Rodzinnej pacjent na badanie zgłasza się na czczo, przeprowadzane są pomiary antropometryczne, a następnie przechodzi do laboratorium w celu pobrania krwi. Na badanie należy zabrać próbkę moczu lub kału – zgodnie z wystawionym przez NFZ skierowaniem.

Wyniki omawiane są z lekarzem rodzinnym.

Badania w ZOZ w Brodnicy odbywają się w godzinach 09.00 – 11.00 od poniedziałku do piątku w Przychodni Rodzinnej i Laboratorium.

Co zawiera pakiet badań

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla Ciebie, zależy od odpowiedzi, jakich udzielisz w ankiecie.

Sprawdź, co wchodzi w skład poszczególnych pakietów.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).
Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar