Wyszukiwarka

Maj miesiącem profilaktyki w Brodnicy

11 maja 2023

Nasz szpital włączył się w akcję „Maj miesiącem profilaktyki w Brodnicy” organizowaną przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodnicy.

Wydarzenia w ramach akcji obejmowały liczne bezpłatne badania, porady, instruktaże, pokazy o charakterze prozdrowotnym i profilaktycznym, w tym z zakresu profilaktyki uzależnień. Zorganizowano konferencję edukacyjną w BDK oraz miasteczko zdrowia na brodnickim rynku.

Personel naszego szpitala w specjalnym namiocie na brodnickim rynku udzielił ponad 200 osobom:

– pomiaru ciśnienia tętniczego,

– pomiaru poziomu glikemii,

– porad pielęgniarskich

– porad dietetycznych dotyczących diety i żywienia w różnych jednostkach chorobowych,

Ratownik medyczny z naszego szpitala przeprowadził również instruktarz udzielania pierwszej pomocy w ramach akcji „Misie życia ratownisie”,

która ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej głównym celem jest:

– umiejętność rozpoznania i reagowania w sytuacji zagrażającej zdrowiu dziecka jak również osoby bliskiej dziecku np. rodzicowi, rodzeństwu, dziadkom;

– zapoznanie dziecka z wizerunkiem ratownika, umiejętność współpracy z ratownikiem

– umiejętność udzielenia informacji – jak się nazywa, co się stało, jakie są objawy

– zapoznanie dziecka ze sprzętem i materiałami opatrunkowymi

– nauka numeru ratunkowego i wezwania pogotowia, umiejętność udzielenia właściwych informacji dyspozytorowi

Materiał filmowy z wydarzenia:

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar