Wyszukiwarka

Inauguracja Międzynarodowego Roku Pielęgniarki i Położnej w Polsce

21 lutego 2020

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych
uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia
uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now”
Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego
pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa
Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem
Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest PRZEDE WSZYSTKIM
PODNIESIENIE PRESTIŻU ZAWODU PIELĘGNIARKI, POŁOŻNEJ ORAZ POKAZANIE
ROLI I ZNACZENIA TYCH ZAWODÓW W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA A TAKŻE
UHONOROWANIE WKŁADU TYCH GRUP ZAWODOWYCH W ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA W
POLSCE I NA ŚWIECIE. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to
zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto
wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii,
Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem
Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi
organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego
pielęgniarek i położnych.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar