Wyszukiwarka

Praca, staże, praktyki

18 września 2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudni pielęgniarki do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (POZNiŚ) Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

 

15 września 2020

ZOZ w Brodnicy pilnie zatrudnieni lekarza ze specjalnością ginekolog położnik. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

9 września 2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy pilnie zatrudni lekarza chorób wewnętrznych. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

28 sierpnia 2020

ZOZ w Brodnicy pilnie zatrudni lekarza : – internistę do POZ dziennej – pediatrę do POZ dziennej – lekarza do POZ dziennej – lekarza na dyżury do POZNiŚ. oraz pielęgniarki KONTAKT:  kadry@zozbrodnica.pl, tel. 56 66 891 10, 56 66 891 11

25 sierpnia 2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudni ratownika medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Kontakt : kadry@zozbrodnica.pl, tel. 56 668 91 10 lub 56 668 91 11.

29 lipca 2020

ZOZ w Brodnicy zatrudni lekarzy do SOR i POZNiŚ. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

8 lipca 2020

W ramach planowanej strategii rozwoju, Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy rozważa utworzenie Poradni Stomatologicznej.  W związku z tym brodnicki szpital prosi o kontakt lekarzy stomatologów zainteresowanych współpracą. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

24 czerwca 2020

Warunkiem dopuszczenia do realizacji praktyk w ZOZ SP ZOZ w Brodnicy jest dostarczenie dokumentacji:

1. Porozumienie bądź umowa z uczelni bądź szkoły, w sprawie realizacji praktyk studenckich.

2. Orzeczenie bądź zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyk, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia bądź choroby zakaźnej, wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (kopia). 3. Orzeczenie bądź zaświadczenie o zdolności do wykonywania czynności praktycznych na stanowisku, wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych PILNE: zatrudnimy lekarza RADIOLOGII I I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

18 czerwca 2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy PILNIE zatrudni LEKARZA SPECJALISTĘ RADIOLOGII I I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. KONTAKT: kadry@zozbrodnica.pl, tel. 56 668 91 10, 56 668 91 11

17 czerwca 2020

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudni  lekarza specjalistę ginekologii i położnictwa . Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl