Wyszukiwarka

Praca, staże, praktyki

30 kwietnia 2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudni lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl

Prosimy, aby osoby zainteresowane ofertą przesłały dokumenty aplikacyjne z treścią poniższej klauzuli: “Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica; 2. Administrator wyznacz

16 kwietnia 2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy zatrudnieni pielęgniarki anestezjologiczne. Kontakt: kadry@zozbrodnica.pl Prosimy, aby osoby zainteresowane ofertą przesłały dokumenty aplikacyjne z treścią poniższej klauzuli: “Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. w zw. z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”   Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, adres: ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica; 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarza

24 czerwca 2020

Warunkiem dopuszczenia do realizacji praktyk w ZOZ SP ZOZ w Brodnicy jest dostarczenie dokumentacji:

1. Porozumienie bądź umowa z uczelni bądź szkoły, w sprawie realizacji praktyk studenckich.

2. Orzeczenie bądź zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyk, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia bądź choroby zakaźnej, wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych (kopia). 3. Orzeczenie bądź zaświadczenie o zdolności do wykonywania czynności praktycznych na stanowisku, wystawione przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych