Wyszukiwarka

Zakres działalności SOR oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

8 września 2020

W związku z utrzymywaniem reżimu epidemicznego COVID-19 przypominamy zakres działalności SOR oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

SOR – znajduje się w głównym budynku szpitala

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2020 roku o SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie NAGŁEGO zagrożenia zdrowotnego.


Celem działań podejmowanych w SOR jest:

–  podjęcie czynności ratujących życie
–  prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego
–  zaopatrzenie rozległych urazów
–  udzielenie świadczeń medycznych pacjentom w stanie nagłego zachorowania (nagłe duszność, nagłe ostre bóle brzucha, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, oparzenia, zatrucia, zaburzenia świadomości, drgawki, ostre i nagłe reakcje uczuleniowe, uporczywe wymioty) 
jak również pacjentom, którzy ulegli wypadkom i wymagających natychmiastowej pomocy medycznej
–  podjęcie decyzji co do konieczności natychmiastowej hospitalizacji

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej pacjent SOR przydzielany jest do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:

 1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
 2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
 3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
 4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
 5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Na SOR przyjmowane są osoby przywiezione przez szpitalne zespoły ratownictwa medycznego (karetkę) i osoby zgłaszające się samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że wizyta w SOR nie może zastąpić świadczenia udzielanego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna  – znajduje się na terenie szpitala przy Powiatowej Przychodni Rodzinnej (zdjęcie)

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

– nagłego zachorowania;
– nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
– gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Możesz skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdy:

 1. Zaostrzyły się lub nasiliły objawy znanej choroby przewlekłej,
 2. Cierpisz na infekcję dróg oddechowych i towarzyszy jej wysoka gorączka (powyżej 39 stopni Celsjusza), szczególnie u małych dzieci i osób w podeszłym wieku,
 3. Pojawiły się bóle brzucha, które nie ustępują pomimo zażytych leków rozkurczowych,
 4. Występują silne bóle głowy, które nie ustępują pomimo stosowania leków przeciwbólowych,
 5. Wystąpiły wymioty lub nasilona biegunka, zwłaszcza u małych dzieci i osób starszych,
 6. Doszło do zatrzymania moczu, stolca lub wiatrów,
 7. Pojawiły się nagłe bóle, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.,
 8. Wystąpiły zaburzenia psychiczne

Kiedy nie uzyskasz pomocy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej?

 1. Jeśli chcesz odbyć wizytę kontrolną w związku z rozpoczętym wcześniej leczeniem,
 2. Potrzebujesz recepty na przyjmowane na stałe leki w związku z chorobą przewlekłą oraz standardowego zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia,
 3. Potrzebujesz skierowania do lekarza specjalisty. 

Te świadczenia otrzymasz w dziennej przychodni rodzinnej.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar