Wyszukiwarka

SOR – główne wejście do szpitala

16 września 2020

Przypominamy, że w związku z COVID-19 wejście na SOR możliwe jest wyłącznie przez wejście główne do szpitala. Więcej informacji w materiale filmowym:

Przypominamy także, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2020 roku o SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie NAGŁEGO zagrożenia zdrowotnego.

Celem działań podejmowanych w SOR jest:

–  podjęcie czynności ratujących życie
–  prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego
–  zaopatrzenie rozległych urazów
–  udzielenie świadczeń medycznych pacjentom w stanie nagłego zachorowania (nagłe duszność, nagłe ostre bóle brzucha, ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, oparzenia, zatrucia, zaburzenia świadomości, drgawki, ostre i nagłe reakcje uczuleniowe, uporczywe wymioty) 
jak również pacjentom, którzy ulegli wypadkom i wymagających natychmiastowej pomocy medycznej
–  podjęcie decyzji co do konieczności natychmiastowej hospitalizacji

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej pacjent SOR przydzielany jest do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:

  1. kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
  2. kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
  3. kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
  4. kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
  5. kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Na SOR przyjmowane są osoby przywiezione przez szpitalne zespoły ratownictwa medycznego (karetkę) i osoby zgłaszające się samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że wizyta w SOR nie może zastąpić świadczenia udzielanego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę.

 

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar