Wyszukiwarka

Rok inwestycji

30 grudnia 2016

Po 16 miesiącach, w rekordowo krótkim czasie, udało się  w połowie roku 2016 zakończyć potężną inwestycję Powiatu Brodnickiego pod nazwą “Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”, która z wyposażeniem kosztowała ponad 50 milionów złotych.
Udało się, bo przecież była to operacja na żywym organizmie: przez cały czas remontu szpital funkcjonował normalnie: przyjmowano i leczono pacjentów, a budowniczy z każdym dniem odkrywali kolejne niespodziewane niedoskonałości starego, bo ponad stuletniego budynku.
W kwietniu 2016 roku zakończono budowę i rozpoczęły się przenosiny do nowego szpitala, który był prawie dwa razy większy od starego.

W niecałe półtora roku przebudowano 5 tys. metrów kwadratowych powierzchni, dobudowano ok.4,5 tysiąca, są też pomieszczenia nadbudowane na starych budynkach.
W 644 pomieszczeniach nowe są wszystkie instalacje. Szpital ma nowoczesne systemy wymiany powietrza, monitorowania, systemy bezpieczeństwa. Sale dla pacjentów są 2-3-osobowe, z łazienkami, odpowiednim oprzyrządowaniem przy łóżkach chorych, telewizorami. Ich konstrukcja ( m.in. sale typu akwarium) zmienia koncepcję opieki nad chorymi. Teraz personel przez cały czas może monitorować stan chorych – nie tylko przez oszklone szyby, ale także dzięki nowoczesnym urządzeniom.
Imponujące jest wyposażenie i urządzenia w trzech salach operacyjnych, salach nadzoru kardiologicznego i na OIOMI-e.
Szpital ma 170 łóżek. Poza istniejącymi dotąd, działa w nim oddział nowy- rehabilitacji łóżkowej.

Obiekt zbudowano z rozmachem, tak że nie tylko spełnia wszystkie wymogi sanitarne stawiane placówkom szpitalnym, ale daje też możliwości dalszego rozwoju.

I rozwój ten ruszył pełną parą już z początkiem roku.
W styczniu pierwszych pacjentów przyjmuje poradnia urologiczna, w marcu szpital wprowadza znieczulenia porodów, kupuje nową karetkę i laparoskop. W kolejnych miesiącach na oddziały trafia nowy videokolonoskop i wysokoenergetyczny laser.
30 maja goście z całego województwa biorą udział w uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu nowego szpitala.

– Kiedy wjechałem do miasta, pytałem jak dojechać do szpitala. Mieszkańcy Brodnicy z dumą informowali mnie, że ” mamy teraz nowy szpital”. Teraz, kiedy widzę piękny obiekt, wiem, że duma mieszkańców jest uzasadniona- relacjonował Mariusz Trojanowski, prezes powiatowego szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który pośród innych gości obecnych na uroczystości gratulował staroście Piotrowi Boińskiemu i gospodarzom Powiatu oraz dyrektorowi szpitala i wykonawcom wspaniałego obiektu.
– Dziękujemy posłowi Zbigniewowi Sosnowskiemu i Ryszardowi Boberowi, przewodniczący Sejmiku Województwa, bez pomocy których ta inwestycja nie miałaby szans. Dziękujemy gminom z powiatu, które wspierają zakupy sprzętu medycznego – mówił w czasie otwarcia starosta Piotr Boiński.

W ramach otwarcia w szpitalu organizuje się Białą Sobotę i Białą Niedzielę. 4 czerwca 1162 osoby skorzystały z bezpłatnych badań oraz porad medycznych, 5 czerwca rozpoczyna się akcja NEFROTEST z bezpłatnymi badaniami nerek.
Uroczyste otwarcie było impulsem do dalszego rozwoju szpitala, który finansowo wspiera Powiat i samorządy wszystkich miast i gmin z Powiatu. Przekazywane dla szpitala środki pozwalają na dalszą modernizację i zakupy nowego sprzętu medycznego.
W czasie wakacji rusza bezpłatna “Szkoła Rodzenia”, a do szpitala trafiają nowe kardiotokogramy, cyfrowy USG i echokardiograf. We wrześniu oddział pediatryczny zostaje doposażony w inkubator i dwa stanowiska do resuscytacji noworodka.

31 sierpnia 2016 przyjeżdża wielki TIR z pomocą od Owsiaka, a w nim – aparatura i sprzęt medyczny dla dzieci i osób starszych za ponad 400 tys. złotych. W grudniu oddany zostaje do użytku zbiornik zabezpieczający szpital w 12- godzinny zapas wody.
– Świadectwem naszego rozwoju w ostatnich latach jest dobra kondycja finansowa, ale także fakt, że rozszerzamy nasze usługi. W październiku podpisaliśmy umowę z burmistrzem Lidzbarka na udzielanie świadczeń medycznych w oparciu o POZN, w Lidzbarku. Cieszymy się też, że przyszli lekarze chcą u nas odbywać studenckie praktyki lekarskie- mówi dyrektor Dariusz Szczepański, dyrektor ZOZ w Brodnicy.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar