Wyszukiwarka

Potrzebne osocze ozdrowieńców

23 października 2020

Osocze ozdrowieńców z COVID-19 jest obecnie jedną z podstaw terapii
chorych zakażonych SARS-CoV-2 w stadium pełnoobjawowym, z cechami
śródmiąższowego zapalenia płuc i obniżoną saturacją i znajduje
się w aktualnych rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i
Lekarzy Chorób Zakaźnych. Niestety z uwagi na dynamiczny rozwój
epidemii i znaczący wzrost nowych przypadków zakażeń, w tym
wymagających hospitalizacji, osocza ozdrowieńców zaczyna brakować.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar