Wyszukiwarka

Poradnia alergologiczna, profilaktyka raka jelita grubego, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

29 stycznia 2022

Od 10 lutego b.r. na terenie naszego szpitala rozpocznie działalność Poradnia alergologiczna. Pacjenci będą przyjmowani raz w tygodniu (czwartek) w budynku F (zdjęcie) Rejestracja tel. 56 66 89 226.

Przypominamy także, że w brodnickim szpitalu prowadzony jest projekt profilaktyki raka jelita grubego z darmową kolonoskopią.

Przypominamy także, że w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki przyjmowani są pacjenci z nagłymi zachorowaniami. Poniżej szczegółowe informacje nt. realizacji świadczeń:
– ambulatoryjne porady lekarskie – pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej,
– porady lekarskie telefoniczne – udzielane przez lekarza dyżurującego,
– wizyty domowe – w sytuacji, w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka, a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego (o wykonaniu wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący, po rozmowie z pacjentem),
– zastrzyki w gabinecie zabiegowym – wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do którego jesteśmy zapisani.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
– wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
– recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
– rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
– skierowania do specjalisty,
Powyższe świadczenia można uzyskać u lekarza rodzinnego POZ od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar