Wyszukiwarka

Odwołanie wizyty – obowiązkiem pacjenta

18 maja 2016


Kujawsko – Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż pacjent, który nie może stawić się na umówioną wizytę lub zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (


t. j. Dz. U. 2015 poz. 581 z późn. zm


.),
 
jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną.

K-P OW NFZ przypomina, że nieodwołanie wizyty lekarskiej to jedna z przyczyn ograniczonej dostępności do lekarzy. Z przeprowadzonych ze świadczeniodawcami rozmów wynika, że w niektórych poradniach, szczególnie tych, gdzie czas oczekiwania na przyjęcie jest dłuższy nawet co trzeci pacjent nie zgłasza się na umówioną wizytę.

Wizytę można odwołać na różne sposoby, w tym telefonicznie lub osobiście.

Pamiętajmy, że odwołanie wizyty, której z różnych przyczyn nie potrzebujemy lub z której nie możemy skorzystać, nawet na godzinę przed jej zaplanowanym terminem, może umożliwić innym pacjentom skorzystanie z pomocy.

Być może i Ty kiedyś będziesz w takiej sytuacji.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar