Wyszukiwarka

Odpowiedź dyrekcji szpitala na artykuł

16 czerwca 2016

W imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, w związku z artykułem opublikowanym w dniu 15 czerwca 2016 r. w „Tygodnik Regionu Brodnickiego – CBR” w Brodnicy, zawierającym szereg nieprawdziwych informacji i insynuacji nie mających żadnego potwierdzenia w faktach informujemy, że:

 1. Dyrekcja Szpitala nie odnotowała udokumentowanych informacji o tym, aby pracownicy skarżyli się na złą atmosferę w pracy, a w szczególności nie odnotowano skarg na rzekomy nepotyzm czy też mobbing wskazywany w artykule.

 2. Nie jest prawdą, aby w Szpitalu brakowało personelu medycznego niezbędnego do wykonywania zadań przewidzianych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. W szczególności obsada personelu medycznego na Oddziale Chirurgii Ogólnej jest zgodna z wymogami kontraktu z NFZ, a Szpital dysponuje wystarczającą obsadą personelu medycznego do obsługi wszystkich sal operacyjnych.

 3. Prawdą jest, że dyrekcja podejmuje czynności w celu nawiązania współpracy z lekarzami posiadającymi kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych. Celem jest zarówno zmniejszenie obciążenia lekarzy, już tych świadczeń udzielających, jak i rozszerzenie zakresu świadczeń wykonywanych przez Szpital na rzecz pacjentów. Czynności te spowodowane są bieżącą weryfikacją zapotrzebowania na pracę personelu medycznego, jednakże ich skuteczność zależy od dostępności lekarzy na rynku pracy e korelacji z możliwościami finansowymi Szpitala.

 4. Dyrekcja Szpitala nie posiada wiedzy o rzekomo toczącym się postępowaniu karnym. Nie otrzymała również żadnego dokumentu ani informacji o jego podjęciu w innej formie. W szczególności zaś żaden przedstawiciel prokuratury nie pojawił się w Szpitalu.

 5. Zarzut dotyczący transportu osoby poszkodowanej do szpitala we Włocławku świadczy jedynie o ignorancji osoby go stawiającej. Należy wskazać, że w wyniku wezwania do wypadku drogowego do jakiego doszło w miejscowości Michałki, wobec informacji o tym, że dwie osoby są poszkodowane dyspozytor jednostek Ratownictwa Medycznego wysłał zarówno zespół Szpitala Brodnickiego stacjonujący w Górznie (odległość od wypadku ok. 18 km) jak i zespół ze Szpitala w Rypinie (odległość ok. 9 km). Z uwagi na stan obrażeń pacjenta, który wymagał natychmiastowej pomocy szpitala o wyższym stopniu referencyjności niż szpital powiatowy, zespół rypiński podjał decyzję o przewiezieniu poszkodowanego do Włocławka. Poszkodowanemu transportowanemu przez zespół brodnicki udzielono niezwłocznie pomocy w Szpitalu w Brodnicy, dochowując standardów medycznych i organizacyjnych określonych przez NFZ.

 6. Wobec upublicznienia nieprawdziwych informacji na temat przyczyn rozwiązania umowy z panem dr. J. Byczkiewiczem wskazujemy, że bezpośrednią przyczyną było ciężkie naruszenie istotnych postanowień umowy polegające na tym, że w dniu 31 maja 2016 r. bez usprawiedliwienia i zapowiedzi nie stawił się do świadczenia usług, powodując dezorganizację pracy Oddziału oraz doprowadzając do narażenia jego pacjentów na niebezpieczeństwo narażenia życia lub zdrowia. Niebezpieczeństwo to zażegnano wyłącznie dzięki uprzejmości i odpowiedzialności lekarzy którzy stawili się na zastępstwo. Przy czym była to już kolejna taka sytuacja w ramach współpracy
  z p. dr. J. Byczkiewiczem.

 7. Wskazać należy, że harmonogram pracy i pełnionych dyżurów ustalany jest przez koordynatora Oddziału, którym był p. dr J. Byczkiewicz. Wskazać należy, że każdy z dyżurów jest odpłatny i do tej pory lekarze byli raczej zainteresowani ich odbywaniem, a zmiana ich nastawienia jest wskazywana wyłącznie przez byłego koordynatora.

 8. W związku z zarzutem nepotyzmu, wskazać należy, że opisana podległość służbowa pomiędzy osobami pozostającymi w związku małżeńskim w ramach podmiotu leczniczego nie jest prawnie zakazana. Co więcej stanowisko Ordynatora Oddziału Wewnętrznego zostało obsadzone w wyniku publicznego konkursu organizowanego przez Szpital który wygrała lek. med. Pani Beata Pawul – Skowronek. Natomiast na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Pan Robert Skowronek został powołany przez podmiot tworzący Szpitala (Starostwo Powiatowe w Brodnicy) po wygraniu konkursu publicznego organizowanego przez ten podmiot.

 9. Dyrekcja Szpitala nie odnotowała skarg na Panią Ordynator Oddziału Wewnętrznego. W przypadku ich wpłynięcia zostaną one zarejestrowane w dzienniku, podobnie jak każda inna korespondencja, a następnie rozpatrzone przez stosowną komisję bez udziału zastępcy dyrektora ds. medycznych. Nie jest możliwe więc ich „zamiecenie pod dywan”.

Dyrektor ZOZ SPZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar