Wyszukiwarka

Nasza przychodnia rodzinna na najwyższym poziomie!

1 sierpnia 2019

Certyfikat akredytacyjny dla POZ ZOZ w Brodnicy.

Nasza przychodnia rodzinna poddała się dobrowolnemu procesowi akredytacyjnemu prowadzonemu przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i otrzymała CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY! Jest to potwierdzenie najwyższej jakości świadczonych usług medycznych.

POZ ZOZ Brodnica jest jedyną taką certyfikowaną placówką w Powiecie Brodnickim i nieliczną w województwie kujawsko-pomorskim.

Ocena dokonywana przez Wizytatorów opierała się na porównaniu faktycznie stwierdzanej praktyki postępowania i stanu jednostki z wzorcami jakie stanowią standardy akredytacyjne. Ośrodek Akredytacyjny dokonując oceny opierał się na:

– wynikach przeglądu jednostki prowadzonego przez wizytatorów akredytacyjnych w czasie ich pobytu w jednostce. Podczas przeglądu dokonuje się do oceny stopnia spełniania przez jednostkę standardów akredytacyjnych,

– wynikach ankietyzacji pacjentów jednostki, przeprowadzonej przez Ośrodek w zakresie określonym niektórymi, stosownymi standardami.

Potwierdzeniem przyznania statusu jednostki akredytowanej jest certyfikat akredytacyjny.

Certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia standardów i pozytywnego wyniku procesu oceny.

 

 

 

 

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar