Wyszukiwarka

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej – 2023

12 maja 2023

W maju obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki (8.05) oraz Krajowy Dzień Położnej (12.05). Z tej okazji dyrektor ZOZ w Brodnicy Dariusz Szczepański złożył następujące życzenia:

“8 i 12 maja to bardzo ważne daty w kalendarzu kadry medycznej. Wiążą się z refleksją o wykonywanych zawodach, które postrzegane są przez pryzmat fachowości medycznej, empatii, poświęcenia czy chociażby dobroci. Pielęgniarki i położne to zawody szczególne, zawody zaufania publicznego, wymagające wyjątkowych predyspozycji, cierpliwości, życzliwości, troski o ludzkie zdrowie i życie, które przeszły ogromną przemianę od standardów wyznaczonych przez Florence Nightingale, uważaną za pionierkę współczesnego pielęgniarstwa. W Polsce przez cały XIX wiek pielęgniarstwo miało charakter charytatywny i usłużny. Opiekę nad chorymi sprawowały siostry zakonne (1 października 1920r.  do Szpitala w Brodnicy przyjechały 3 siostry zakonne, aby przejąć szpital po ewangelickich diakonisach, ze względu na wielość pracy w szpitalu, została zwiększona liczba sióstr do 5. Szpital mógł wówczas pomieścić 100 chorych). W latach 30 XIX wieku, podjęto nieudaną próbę uruchomienia pierwszej na ziemiach Polskich szkoły dla pielęgniarek. Dopiero w latach 80 XIX wieku rozpoczęło się kształcenie pielęgniarek, w charakterze kursów i trwało kilka miesięcy. Jednak liczba pielęgniarek w porównaniu z potrzebami szpitali była drastycznie niska. Na jedną pielęgniarkę przypadało 50 pacjentów.

Pierwszą szkołę dla pielęgniarek na ziemiach Polskich uruchomiono w 1895r. we Lwowie. Odchodziła w przeszłość tradycja pielęgniarstwa o rodowodzie zakonnym.

Z końcem 1911r. otwarto szkołę pielęgniarską w Krakowie a do końca 1925r. w Polsce funkcjonowały już 4 (w Krakowie, Warszawie i dwie szkoły w Poznaniu).

O profesjonalizmie pielęgniarstwa w Polsce można mówić na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy to opieka pielęgniarska, utraciła charakter charytatywno – społeczny a pielęgniarstwo jako zawód odnosiło sukcesy, osiągając status samodzielnej profesji a w drugiej połowie XX wieku osiągnęło stopień, który umożliwił kształcenie pielęgniarek na poziomie wyższym.

Współczesna pielęgniarka to postać godna podziwu. To osoba mająca odwagę być człowiekiem bez strachu przed samym sobą, wyjątkowa, bezinteresowna w swej dobroci i obiektywna w działaniu.

Dzięki Waszej wiedzy i umiejętnościom osoby chore mogą czuć się bezpieczne.

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Szpitala dziękuję Wam to jest Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym za trudną pracę, rzetelne wykonywanie obowiązków, szacunek jakim darzycie w codziennej pracy wszystkich pacjentów i ich rodziny, za to że godnie pomagacie chorym i cierpiącym.

Życzę, aby praca była dla Was zawsze źródłem satysfakcji, zadowolenia z poczucia dobrze wypełnionych obowiązków a trud i wysiłek w nią włożony zaowocował dalszym rozwojem.

Wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym, życzę sił i zdrowia do dalszej realizacji zawodowych obowiązków oraz pomyślności w życiu osobistym.”

Również Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz wręczył wyróżnienia następującym pielęgniarkom i położnym z personelu medycznego ZOZ w Brodnicy:

  • Beacie Witkowskiej
  • Małgorzacie Pajęczkowskiej
  • Elżbiecie Laskowskiej
  • Iwonie Piotrowskiej
  • Teresie Brodzińskiej
  • Katarzynie Fudała
  • Mirosławie Rutkowskiej
Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar