Wyszukiwarka

Projekty unijne

logo_unia1

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, iż w dn. 23.10.2014r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu nr RPKP.03.02.00-04-004/14 pn.

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.