Wyszukiwarka

Koronawirus

ZASADY ODWIEDZIN W ZOZ W BRODNICY

Na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach
szpitalnych w okresie  epidemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy obowiązują następujące zasady:

Zasady dla odwiedzających

pacjentów zaszczepionych przeciw COVID-19 bądź po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2*

Umożliwia się odwiedziny osobom które:

a) posiadają pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (min. dwa tygodnie od pełnego szczepienia)potwierdzone przez Unijny Certyfikat COVID.

b) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19 ale dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (wykonanym nie wcześniej niż 48 godz. przed odwiedzinami),bądź przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i posiadają Unijny Certyfikat COVID.

c) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19, nie dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, nie przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (reżim sanitarny wzmożony),

na poniższych zasadach:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 1400 – 1700, bądź w innych godzinach,

wyłącznie za pozwoleniem lekarza dyżurnego oddziału.

2. Przy wejściu do Szpitala pracownik Głównej Rejestracji przeprowadza wywiad i triaż osoby

odwiedzającej, mierzy i odnotowuje temperaturę ciała.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do założenia czystej maseczki, zasłaniającej usta i nos.

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek każdorazowej dezynfekcji dłoni, przy wejściu do

Szpitala i oddziału oraz po opuszczeniu oddziału i Szpitala.

5. Wchodząc w oddział, odwiedzający zakłada fartuch ochronny.

6. Czas odwiedzin – 15 minut.

7. Pacjenta może odwiedzać w jednym czasie, wyłącznie jedna osoba.

8. W sali pacjentów, w tym samym czasie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

9. Podczas wizyty należy unikać bliskich kontaktów z pacjentem, np. uścisków, pocałunków,

dotykania rękoma twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu.

10. W Oddziale Intensywnej Terapii, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość odwiedzin

za zgodą lekarza dyżurnego.

11. Koordynator Oddziału za zgodą Dyrektora, ma prawo ograniczyć odwiedziny w

oddziale, w uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta i personelu.

12. Zabrania się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź

innych środków odurzających.

13. Osoba odwiedzająca, nie stosująca się do zaleceń oraz wskazówek personelu, zostanie

wyproszona.

14. Po każdej wizycie osoby odwiedzającej należy przewietrzyć pomieszczenie.

15. Uniemożliwia się wizyty osób z objawami infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, ból gardła).

Prosimy o wyrozumiałość ale stosowanie się do powyższych reguł, znacznie uchroni

naszych pacjentów przed zagrożeniem utraty zdrowia, z tytułu COVID.

Zasady dla odwiedzających

pacjentów niezaszczepionych przeciw COVID-19, którzy nie przebyli zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie posiadają negatywnego wyniku testu*

Umożliwia się odwiedziny osobom które:

a) posiadają pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (min. dwa tygodnie od pełnego szczepienia)potwierdzone przez Unijny Certyfikat COVID (reżim sanitarny wzmożony),

b) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19, ale dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (reżim sanitarny wzmożony),

na poniższych zasadach:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 1400 – 1700, bądź w innych godzinach,

wyłącznie za pozwoleniem lekarza dyżurnego oddziału.

2. Przy wejściu do Szpitala pracownik Głównej Rejestracji przeprowadza wywiad i triaż osoby

odwiedzającej, mierzy i odnotowuje temperaturę ciała.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do założenia czystej maseczki, zasłaniającej usta i nos.

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek każdorazowej dezynfekcji dłoni, przy wejściu do

Szpitala i oddziału oraz po opuszczeniu oddziału i Szpitala.

5. Wchodząc w oddział, odwiedzający dezynfekuje ręce, zakłada fartuch ochronny i kieruje

się do odwiedzanego pacjenta.

6. Czas odwiedzin – 15 minut.

7. Pacjenta może odwiedzać w jednym czasie, wyłącznie jedna osoba.

8. W czasie wizyty odwiedzający zachowuje dystans min. 1,5 m.

9. W sali pacjentów, w tym samym czasie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

10. Podczas wizyty należy unikać bliskich kontaktów z pacjentem, np. uścisków, pocałunków,

dotykania rękoma twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu, kontaktów twarzą w twarz.

11. W Oddziale Intensywnej Terapii, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość odwiedzin

za zgodą lekarza dyżurnego.

12. Koordynator Oddziału za zgodą Dyrektora, ma prawo ograniczyć odwiedziny w oddziale,

w uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta i personelu.

13. Zabrania się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź

innych środków odurzających.

14. Osoba odwiedzająca, nie stosująca się do zaleceń oraz wskazówek personelu, zostanie

wyproszona.

15. Po każdej wizycie osoby odwiedzającej należy przewietrzyć pomieszczenie.

16. Uniemożliwia się wizyty osób z objawami infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, ból gardła).

Prosimy o wyrozumiałość ale stosowanie się do powyższych reguł, znacznie uchroni

naszych pacjentów przed zagrożeniem utraty zdrowia, z tytułu COVID.

—————————————————————————————————

Wykonywanie testów (aktualizacja 30.09.2021)

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, że od dnia 01.10.2021 r., punkt pobrań “Drive Thru” będzie funkcjonować w następujące dni :
– poniedziałek, środa, piątek – testy RT-PCR i Testy antygenowe
– sobota, niedziela – tylko testy antygenowe

Godziny otwarcia pozostają bez zmian tj. 7:00 – 9:00.

—————————————————————————————————

Testy Covid-19 (płatne i bezpłatne na skierowanie)

TESTY COVID-19

ZOZ w Brodnicy wykonuje antygenowe testy ilościowe SARS-CoVG-2 z wynikiem w języku polskimi i angielskim. Cena 150zł. Pobieranie na terenie szpitala w godz. 9.00 – 10.00. Obiór wyników w laboratorium w godz. 15.00 – 19.00.

W naszym szpitalu wykonujemy testy covid-19 bezpłatne, w przypadkach zgłaszania się osób ze skierowaniami oraz testy płatne (test PCR i test na przeciwciała) bez skierowania 

Koszt testu PCR bez skierowania to 430 zł.

Osoba chcąca wykonać sobie taki test uiszcza opłatę w Głównej Rejestracji ( płatność GOTÓWKĄ  lub KARTĄ PŁATNICZĄ ) i zgłasza się do Laboratorium na terenie szpitala, a następnie udaje się do punktu pobrań wymazów znajdującego się również na terenie szpitala. Wynik testu, w zależności od godziny pobrania wymazu jest dostępny jeszcze tego samego dnia, lub dnia następnego. Wynik jest w języku polskim i angielskim, co jest istotne dla osób udających się w podróż zagraniczną.

Koszt testu na przeciwciała to:

jakościowy 40 zł. potwierdzający lub wykluczający wykrycie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 bez podawania ich miana.

ilościowy 100 zł.  służący do oznaczania poziomu przciwciał w osoczu ozdrowieńców. Badanie nie tylko potwierdza lub wyklucza obecność przeciwciał we krwi, ale również pozwala ocenić ich ilość w wartościach względnych.

Badania przeciwciał nie są przeznaczone dla osób, u których występują objawy choroby ani do diagnozowania lub wykluczania aktywnej choroby COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19. Innowacyjne technologie i efektywność.

Zachęcamy do pobrania i zapoznanie się z poniższym dokumentem o medycznym uzasadnieniu stosowania szczepionek. 

Nauka-przeciw-pandemii_Biala-Ksiega_2020_12_21

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU
KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga
hospitalizacji ze względu na stan zdrowia. Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają
dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują
łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie).
Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą
kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów.
W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując
o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie
mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia
z nosa, wybroczyny na skórze.
PODCZAS IZOLACJI DOMOWEJ OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZALECENIA:
1. Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, przyjmuj co najmniej 1,5 litra płynów dziennie, przyjmuj
3-4 lekkostrawne posiłki.
2. Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/ nie przebywają inni domownicy.
3. Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, komputer, jak najmniej narażając inne osoby
na kontakt.
4. Inni domownicy NIE powinni zbliżać się do Ciebie bliżej niż na 2 metry.
5. NIE powinieneś mieć kontaktu ze zwierzętami domowymi – mogą przenieść wirusa na osoby zdrowe,
na sierści, której dotykasz.
6. Jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przebywasz, powinna założyć maseczkę na usta
i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik).
7. NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz.
8. NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich przebywa.
9. Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna toaleta/łazienka, korzystaj z niej oddzielnie, najlepiej jako ostatni
z domowników, myj po sobie urządzenia z których korzystasz, zdezynfekuj WC dostępnymi dla gospodarstw
domowych środkami, przed wyjściem umyj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w
innym miejscu niż ręczniki pozostałych domowników. Trzymaj przybory toaletowe np. szczoteczkę do zębów
w pokoju, w którym odbywasz izolację.
10. Często otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz wyjść z pokoju, np. do łazienki, załóż maskę na usta
i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik).
11. NIE korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji, ani oczyszczaczy powietrza.
12. Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni, a ręczniki codziennie.
22.03.2020
13. Zużytą pościel, ręczniki i brudne ubrania wkładaj do worka plastikowego w pokoju, a kiedy się zapełni, wystaw
go za drzwi, tak aby inna osoba mogła zrobić pranie.
14. Śmieci wrzucaj do plastikowego worka (poproś o zawieszenia pustego worka na klamce), a kiedy się zapełni,
wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wyrzucić do śmietnika.
15. Używaj oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Powinny być oddzielne tylko dla ciebie.
16. Przygotowane posiłki, wodę, leki spożywaj w warunkach izolacji, poproś, aby podano ci je pod drzwi.
17. Brudne naczynia wystawiaj za drzwi pokoju, aby inna osoba umyła je w zmywarce w temp. minimum 60⁰C
z użyciem detergentu lub ręcznie środkiem myjącym do naczyń i pod gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba
myjąca naczynia musi umyć ręce wodą z mydłem.
JAK SPRZĄTAĆ W MIESZKANIU, W KTÓRYM IZOLOWANY JEST JEDEN (DWOJE CHORYCH),
A RESZTA JEST ZDROWA?
• Kilka razy dziennie dezynfekuj poprzez przecieranie chusteczkami nasączonymi środkiem
dezynfekcyjnym:
– klamki do drzwi, blaty stołów, uchwyt lodówki, szafek, rączka czajnika, armatura łazienkowa, toalety
i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, stoliki nocne, włączniki światła,
– dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE wycieraj nadmiaru środka dezynfekcyjnego
z powierzchni.
• Pranie ubrań, pościeli:
– pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie, bez ubrań innych domowników,
– wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez ich dotykania,
– ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, ale nie niższej
niż 60 stopni C, z użyciem detergentu, przez co najmniej 40 min.
– używaj ubrań, które można prać w temperaturze 60⁰C,
– po załadunku pralki umyj lub zdezynfekuj ręce.
NIE wysyłaj rzeczy do pralni.
• Wyrzucanie śmieci
– osoba wyrzucająca śmieci z twojego domu/ mieszkania odbiera worek spod drzwi pokoju
w gumowych rękawiczkach, pakuje je w drugi worek, wyrzuca do śmietnika. Po zdjęciu rękawic wyrzuca je,
myje lub dezynfekuje ręce.
WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ CAŁY OKRES IZOLACJI ORAZ 14 DNI
OD DNIA UZNANIA OSOBY ZAKAŻONEJ ZA ZDROWĄ. OSOBY TE:
1. NIE mogą opuszczać domu, robić zakupów.
2. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie
bez kontaktu z chorym ani sąsiadami.
3. Należy poprosić telefonicznie/ mailowo (rodzinę, przyjaciół, lub MOPS) o pomoc, osoba dostarczającą
potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony
sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio.

Powyższy tekst do pobrania:

03-zalecenia_dla_pacjenta_z_dodatnim_wynikiem

Koronawirus – co powinieneś wiedzieć

Uwaga! Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, i powróciłeś niedawno z Chin,  Włoch lub innego kraju, w którym stwierdzono już koronawirusa, zgłoś się do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brodnicy  ul. Żwirki i Wigury 1,
tel.  56 697 48 74,   56 498 44 47 

lub zadzwoń na infolinię NFZ tel. 800 190 590.  lub na telefon alarmowy 112

UWAGA! Z powodu odmiennej specyfiki reżimu epidemiologicznego nie należy zgłaszać się do Szpitala Powiatowego oraz do Przychodni Rodzinnych. Można natomiast zgłosić się bezpośrednio do Oddziału Zakaźnego lub Oddziału Obserwacyjno-zakaźnego, np. w Toruniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 4/4a gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 

Czym jest koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

ZALECENIA

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

ilustracja przedstawiająca jak skutecznie myć ręce

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Wideo

Accessibility Toolbar