Wyszukiwarka

Zasady odwiedzin pacjentów

22 września 2021

Na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach
szpitalnych w okresie  epidemii COVID-19 w Szpitalu Powiatowym w Brodnicy obowiązują następujące zasady:

Zasady dla odwiedzających

pacjentów zaszczepionych przeciw COVID-19 bądź po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2*

Umożliwia się odwiedziny osobom które:

a) posiadają pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (min. dwa tygodnie od pełnego szczepienia)potwierdzone przez Unijny Certyfikat COVID.

b) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19 ale dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (wykonanym nie wcześniej niż 48 godz. przed odwiedzinami),bądź przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i posiadają Unijny Certyfikat COVID.

c) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19, nie dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, nie przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (reżim sanitarny wzmożony),

na poniższych zasadach:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 1400 – 1700, bądź w innych godzinach,

wyłącznie za pozwoleniem lekarza dyżurnego oddziału.

2. Przy wejściu do Szpitala pracownik Głównej Rejestracji przeprowadza wywiad i triaż osoby

odwiedzającej, mierzy i odnotowuje temperaturę ciała.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do założenia czystej maseczki, zasłaniającej usta i nos.

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek każdorazowej dezynfekcji dłoni, przy wejściu do

Szpitala i oddziału oraz po opuszczeniu oddziału i Szpitala.

5. Wchodząc w oddział, odwiedzający zakłada fartuch ochronny.

6. Czas odwiedzin – 15 minut.

7. Pacjenta może odwiedzać w jednym czasie, wyłącznie jedna osoba.

8. W sali pacjentów, w tym samym czasie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

9. Podczas wizyty należy unikać bliskich kontaktów z pacjentem, np. uścisków, pocałunków,

dotykania rękoma twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu.

10. W Oddziale Intensywnej Terapii, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość odwiedzin

za zgodą lekarza dyżurnego.

11. Koordynator Oddziału za zgodą Dyrektora, ma prawo ograniczyć odwiedziny w

oddziale, w uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta i personelu.

12. Zabrania się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź

innych środków odurzających.

13. Osoba odwiedzająca, nie stosująca się do zaleceń oraz wskazówek personelu, zostanie

wyproszona.

14. Po każdej wizycie osoby odwiedzającej należy przewietrzyć pomieszczenie.

15. Uniemożliwia się wizyty osób z objawami infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, ból gardła).

Prosimy o wyrozumiałość ale stosowanie się do powyższych reguł, znacznie uchroni

naszych pacjentów przed zagrożeniem utraty zdrowia, z tytułu COVID.

Zasady dla odwiedzających

pacjentów niezaszczepionych przeciw COVID-19, którzy nie przebyli zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie posiadają negatywnego wyniku testu*

Umożliwia się odwiedziny osobom które:

a) posiadają pełne szczepienie przeciwko COVID-19 (min. dwa tygodnie od pełnego szczepienia)potwierdzone przez Unijny Certyfikat COVID (reżim sanitarny wzmożony),

b) nie posiadają szczepienia przeciw COVID-19, ale dysponują negatywnym wynikiem testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (reżim sanitarny wzmożony),

na poniższych zasadach:

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się w godzinach: 1400 – 1700, bądź w innych godzinach,

wyłącznie za pozwoleniem lekarza dyżurnego oddziału.

2. Przy wejściu do Szpitala pracownik Głównej Rejestracji przeprowadza wywiad i triaż osoby

odwiedzającej, mierzy i odnotowuje temperaturę ciała.

3. Odwiedzający jest zobowiązany do założenia czystej maseczki, zasłaniającej usta i nos.

4. Osoba odwiedzająca ma obowiązek każdorazowej dezynfekcji dłoni, przy wejściu do

Szpitala i oddziału oraz po opuszczeniu oddziału i Szpitala.

5. Wchodząc w oddział, odwiedzający dezynfekuje ręce, zakłada fartuch ochronny i kieruje

się do odwiedzanego pacjenta.

6. Czas odwiedzin – 15 minut.

7. Pacjenta może odwiedzać w jednym czasie, wyłącznie jedna osoba.

8. W czasie wizyty odwiedzający zachowuje dystans min. 1,5 m.

9. W sali pacjentów, w tym samym czasie może przebywać wyłącznie jedna osoba odwiedzająca.

10. Podczas wizyty należy unikać bliskich kontaktów z pacjentem, np. uścisków, pocałunków,

dotykania rękoma twarzy, w szczególności ust, nosa i oczu, kontaktów twarzą w twarz.

11. W Oddziale Intensywnej Terapii, w uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość odwiedzin

za zgodą lekarza dyżurnego.

12. Koordynator Oddziału za zgodą Dyrektora, ma prawo ograniczyć odwiedziny w oddziale,

w uzasadnionych przypadkach, dla dobra pacjenta i personelu.

13. Zabrania się odwiedzin osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź

innych środków odurzających.

14. Osoba odwiedzająca, nie stosująca się do zaleceń oraz wskazówek personelu, zostanie

wyproszona.

15. Po każdej wizycie osoby odwiedzającej należy przewietrzyć pomieszczenie.

16. Uniemożliwia się wizyty osób z objawami infekcji (m.in. katar, kaszel, gorączka, ból gardła).

Prosimy o wyrozumiałość ale stosowanie się do powyższych reguł, znacznie uchroni

naszych pacjentów przed zagrożeniem utraty zdrowia, z tytułu COVID.

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar