Wyszukiwarka

Aktualności

17 października 2017

Brodnicki szpital po wielu staraniach uzyskał możliwość wykonania większej ilości badań diagnostycznych i wykonywania endoplastyki.
Kontrakt z NFZ obejmuje możliwość przyjęcia większej ilości pacjentów na badania tomografem komputerowym. Szpital może także obecnie wykonać więcej wszczepień endoprotez stawu biodrowego i kolanowego. Pacjenci mogą być kierowani przez lekarzy przychodni rodzinnych i poradni ortopedycznych z każdego regionu.

Posted in Aktualności
9 października 2017

Co to jest badanie kolonoskopii i gastroskopii? Jak się je wykonuje? Czy należy się obawiać tych badań? Zapraszamy na materiał filmowy z brodnickiego szpitala, który odpowiada na te pytania.

Posted in Aktualności
29 września 2017

Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnia dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00. Dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 22.00 w dniu wskazanym w harmonogramie a kończy dnia następnego o godz. 8.00.

Data/
dzień tygodnia
Nazwa aptekiAdres
1 października 2017r.

niedziela

Apteka “Pod Kasztanami” Świedziebnia 93
87-335 Świedziebnia
2 października 2017r.
poniedziałek
Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
3 października 2017r.
wtorek
Apteka “Avena na Cichej”ul. Cicha 12
87-300 Brodnica
4 października 2017r.

środa

Apteka “Dla Ciebie”Świedziebnia 91A,

87-335 Świedziebnia

5 października 2017r.

czwartek

Apteka “Gemini”ul. Duży Rynek 30

87-300 Brodnica

6 października 2017r.

piątek

Apteka “Dbam o zdrowie”ul. Sienkiewicza 6

87-300 Brodnica

7 października 2017r.
sobota
Apteka “Strzelecka” ul. Kilińskiego 25

87-300 Brodnica

8 października 2017r.

niedziela

Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
9 października 2017r.

poniedziałek

Apteka “Avena na Cichej”ul. Cicha 12
87-300 Brodnica
10 października 2017r.

wtorek

Apteka “Na zdrowie” ul. Kamionka 14
87-300 Brodnica
11 października 2017r.

środa

Apteka “Avena na Cichej”ul. Cicha 12
87-300 Brodnica
12 października 2017r.

czwartek

Apteka “Dbam o zdrowie” Bobrowo 21
87-321 Bobrowo
13 października 2017r.

piątek

Apteka “Wracam do zdrowia” ul. Mazurska 7
87-300 Brodnica
14 października 2017r.

sobota

Apteka “Pharma -Land” ul. Kamionka 2
87-300 Brodnica
15 października 2017r.

niedziela

Apteka “Lena” ul. Główna 29b
87-330 Jabłonowo Pomorskie
16 października 2017r.

poniedziałek

Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
17 października 2017r.
wtorek
Apteka “Avena na Cichej”ul. Cicha 12
87-300 Brodnica
18 października 2017r.

środa

Apteka ”Pod Kłosami”ul. Główna 9
87-330 Jabłonowo Pomorskie
19 października 2017r.

czwartek

Apteka “Alba” ul. Zamkowa 19
87-300 Brodnica
20 października 2017r.
piątek
Apteka Urszula Twarogowska ul. Piwna 5
87-300 Brodnica
21 października 2017r.
sobota
Apteka “Pod Kasztanami” Świedziebnia 93
87-335 Świedziebnia
22 października 2017r.

niedziela

Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
23 października 2017r.
poniedziałek
Apteka “Avena na Cichej”ul. Cicha 12
87-300 Brodnica
24 października 2017r.

wtorek

Apteka “Dla Ciebie”Świedziebnia 91A,

87-335 Świedziebnia

25 października 2017r.

środa

Apteka “Gemini”ul. Duży Rynek 30

87-300 Brodnica

26 października 2017r.
czwartek
Apteka “Dbam o zdrowie”ul. Sienkiewicza 6

87-300 Brodnica

27 października 2017r.
piątek
Apteka “Strzelecka” ul. Kilińskiego 25

87-300 Brodnica

28 października 2017r.
sobota
Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
29 października 2017r.
niedziela
Apteka “Avena na Cichej”ul. Cicha 12
87-300 Brodnica
30 października 2017r.
poniedziałek
Apteka “Na zdrowie” ul. Kamionka 14
87-300 Brodnica
31 października 2017r.
wtorek
Apteka “Avena na Cichej”ul. Cicha 12
87-300 Brodnica
Posted in Aktualności
21 września 2017

Pielęgniarki z brodnickiego szpitala po raz kolejny przeprowadziły podstawowe badania podczas festynu ekologicznego, który odbył się 16 września 2017 r na terenie starostwa. Darmowym badaniom poziomu cukru we krwi poddało się 50 osób, ciśnienia tętniczego krwi 70 osób, oraz wagi i wzrostu, BMI – 50 osób.

Posted in Aktualności
16 września 2017

Jakie utrudnienia mogą spotkać pacjentów, ile przyjęto pacjentów na oddziały i do poradni specjalistycznych, ile przyjęto porodów, co czeka brodnicki szpital w najbliższej przyszłości? Na te i inne pytania odpowiada starosta brodnicki Piotr Boiński i dyrektor szpitala Dariusz Szczepański podczas specjalnej konferencji prasowej, która odbyła się 15 września 2-17 r w ZOZ Brodnica.

 

Posted in Aktualności
7 września 2017

Brodnicki szpital przystąpił do Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

W świetle polskiego prawa zarówno wręczający, jak i przyjmujący łapówkę popełnia przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Dla odpowiedzialności karnej nie ma znaczenia:

 • na jakim etapie procesu leczenia łapówka jest wręczana, w szczególności to, że jest ona wręczana po zakończonym leczeniu;

 • wartość materialna łapówki.

Łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np.: butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

Osoba, która wręczyła łapówkę może jednak uniknąć odpowiedzialności karnej jeśli zawiadomi o okolicznościach zdarzenia organa ścigania (Policję, Prokuraturę lub Centralne Biuro Antykorupcyjne). Zawiadomienie o przestępstwie korupcji jest społecznym obowiązkiem każdego z nas. W interesie każdego uczestnika systemu opieki zdrowotnej jest, by korupcja zniknęła z naszego życia, dlatego powinniśmy podejmować działania zmierzające do jej ograniczenia.

Korupcja jest przestępstwem, które ma społecznie wysoką szkodliwość, gdyż uderza w cały system ochrony zdrowia. Uderza w dobro pacjentów, a tym samym szkodzi zdrowiu.

Korupcja

 • ogranicza dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej,

 • powoduje zakłócenia w systemie kolejkowym, gdyż wręczenie łapówki często prowadzi do przyśpieszenia uzyskania porady lekarskiej bądź zabiegu medycznego,

 • naraża cały system na straty finansowe,

 • powoduje, że pacjent płaci podwójnie za świadczenia, które przysługują mu bezpłatnie z tytułu opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego,

 • podważa zaufanie do uczciwych członków personelu medycznego.

W rezultacie to my wszyscy płacimy za oszustwa i korupcję w ochronie zdrowia. Jej skutki dotykają każdego z nas, każdego uczciwego pacjenta i każdego uczciwego pracownika służby zdrowia. Dlatego wszyscy musimy powiedzieć korupcji stanowcze nie! Niech korupcja przestanie być rakiem systemu ochrony zdrowia.

Jeśli masz informacje o korupcji nie wahaj się zawiadomić o niej jak najszybciej właściwe organa ścigania. Zawiadomienie o przestępstwie możesz złożyć w dowolnej jednostce Policji, Prokuratury bądź do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Pacjencie, nie wręczaj jakichkolwiek „dowodów wdzięczności” pracownikom służby zdrowia za udzielone przez nich świadczenia medyczne. Pamiętaj, że otrzymują oni za swoją pracę wynagrodzenie od pracodawcy, zaś każdy z nas ma prawo do dostępu do leczenia na równych i jednakowych zasadach. Bądź uczciwy wobec siebie i innych pacjentów, którzy tak samo jak Ty potrzebują opieki zdrowotnej.

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Program jest strategią antykorupcyjną. Jego celem jest ograniczenie poziomu korupcji przez:

 • wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej,

 • zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

 

Jak realizowany jest Program


Program jest realizowany na czterech poziomach:

 1. koordynatorów (osoby w ministerstwach i urzędach centralnych, które są zaangażowane w jego realizację),

 2. grup roboczych (powoływane do realizacji zadań, które przewiduje Program),

 3. Międzyresortowego Zespołu ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania Programu (Zespołu),

 4. Rady Ministrów.


Zespół odpowiada za wdrożenie Programu, a jego przewodniczącym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jakie zadania są realizowane w ramach Programu


W ramach Programu realizowanych jest 19 zadań.

16 zadań dotyczy działań zapobiegawczych i edukacyjnych:

 • legislacyjnych,

 • zarządczych, w tym organizacyjnych oraz

 • edukacyjnych,


3 zadania odnoszą się do wzmocnienia zwalczania korupcji.

Dodatkowo Program zakłada podjęcie ponad 60 działań przez administrację rządową.

szczegóły: www.antykorupcja.gov.pl

Posted in Aktualności
6 września 2017

Po raz kolejny na Dożynkach Powiatowych, tym razem w Bobrowie,  brodnicki szpital w specjalnym namiocie prowadził bezpłatne badania. 

Pielęgniarki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy  przeprowadziły kontrolę ciśnienia tętniczego krwi u 110 osób, kontrolę poziomu cukru we krwi u 90 osób oraz udzieliły porad dietetycznych 40 osobom. Warto poddawać się takim badaniom, bowiem jak wynika z obserwacji pielęgniarek niejednokrotnie ich wynik jest pierwszym sygnałem, aby zadbać o swoje zdrowie i udać się do lekarza na bardziej już szczegółowe badania.

Posted in Aktualności
1 września 2017

Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnia dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00. Dyżur apteki rozpoczyna się o godzinie 22.00 w dniu wskazanym w harmonogramie a kończy dnia następnego o godz. 8.00.


Data/
dzień tygodnia
Nazwa aptekiAdres
1 września 2017r.

piątek

Apteka “Avena- Bis” ul. Wyspiańskiego 2A
87-300 Brodnica
2 września 2017r.
sobota
Apteka “Dbam o zdrowie” Bobrowo 21
87-321 Bobrowo
3 września 2017r.
niedziela
Apteka “Wracam do zdrowia” ul. Mazurska 7
87-300 Brodnica
4 września 2017r.

poniedziałek

Apteka “Pharma -Land” ul. Kamionka 2
87-300 Brodnica
5 września 2017r.

wtorek

Apteka “Lena” ul. Główna 29b
87-330 Jabłonowo Pomorskie
6 września 2017r.

środa

Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
7 września 2017r.
czwartek
Apteka “Avena- Bis” ul. Wyspiańskiego 2A
87-300 Brodnica
8 września 2017r.

piątek

Apteka ”Pod Kłosami”ul. Główna 9
87-330 Jabłonowo Pomorskie
9 września 2017r.

sobota

Apteka “Alba” ul. Zamkowa 19
87-300 Brodnica
10 września 2017r.

niedziela

Apteka Urszula Twarogowska ul. Piwna 5
87-300 Brodnica
11 września 2017r.

poniedziałek

Apteka “Pod Kasztanami” Świedziebnia 93
87-335 Świedziebnia
12 września 2017r.

wtorek

Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
13 września 2017r.

środa

Apteka “Avena- Bis” ul. Wyspiańskiego 2A
87-300 Brodnica
14 września 2017r.

czwartek

Apteka “Dla Ciebie”Świedziebnia 91A,

87-335 Świedziebnia

15 września 2017r.

piątek

Apteka “Gemini”ul. Duży Rynek 30

87-300 Brodnica

16 września 2017r.

sobota

Apteka “Dbam o zdrowie”ul. Sienkiewicza 6

87-300 Brodnica

17 września 2017r.
niedziela
Apteka “Strzelecka” ul. Kilińskiego 25

87-300 Brodnica

18 września 2017r.

poniedziałek

Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
19 września 2017r.

wtorek

Apteka “Avena- Bis” ul. Wyspiańskiego 2A
87-300 Brodnica
20 września 2017r.
środa
Apteka “Na zdrowie” ul. Kamionka 14
87-300 Brodnica
21 września 2017r.
czwartek
Apteka “Avena- Bis” ul. Wyspiańskiego 2A
87-300 Brodnica
22 września 2017r.

piątek

Apteka “Dbam o zdrowie” Bobrowo 21
87-321 Bobrowo
23 września 2017r.
sobota
Apteka “Wracam do zdrowia” ul. Mazurska 7
87-300 Brodnica
24 września 2017r.

niedziela

Apteka “Pharma -Land” ul. Kamionka 2
87-300 Brodnica
25 września 2017r.

poniedziałek

Apteka “Lena” ul. Główna 29b
87-330 Jabłonowo Pomorskie
26 września 2017r.
wtorek
Apteka “Pod Orłem” ul. Duży Rynek 32
87-300 Brodnica
27 września 2017r.
środa
Apteka “Avena- Bis” ul. Wyspiańskiego 2A
87-300 Brodnica
28 września 2017r.
czwartek
Apteka ”Pod Kłosami”ul. Główna 9
87-330 Jabłonowo Pomorskie
29 września 2017r.
piątek
Apteka “Alba” ul. Zamkowa 19
87-300 Brodnica
30 września 2017r.
sobota
Apteka Urszula Twarogowska ul. Piwna 5
87-300 Brodnica
Posted in Aktualności
1 września 2017

Od 1 września nastąpiła zamiana lokalizacji Nocnej i świątecznej pomocy.

Posted in Aktualności
28 sierpnia 2017

Informujemy, że z dniem 1 września 2017 r. “Nocna i świąteczna opieka zdrowotna” przeniesiona zostanie do budynku głównego brodnickiego szpitala i będzie prowadziło do niej “WEJŚCIE SZPITAL” od ulicy Wiejskiej. Pacjenci chcący skorzystać z “Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej” będą zobowiązani rejestrować się w głównej rejestracji, skąd będą dalej kierowani do lekarza. “Nocna i świąteczna opieka zdrowotna” rozpoczyna swój dyżur codziennie od godziny 18.00 do 8.00 następnego dnia i całodobowo w soboty i niedziele oraz w dni świąteczne.

21222362_1880284911985083_563315423_o

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar