Wyszukiwarka

Biletomat na SOR

15 lipca 2021

Informujemy, iż w związku z wymogiem ustawowym Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Brodnicy od lipca funkcjonuje system kwalifikowania medycznego pacjentów z wykorzystaniem rejestracji za pomocą biletomatu i głosowego wywoływania pacjentów. System ten został wdrożony na wszystkich SOR-ach w Polsce.

Każdy pacjent przybywający do SOR  powinien pobrać bilet z biletomatu znajdującego się w korytarzu przed SOR-em.
Pobranie biletu następuje po wciśnięciu klawisza “Rejestracja” w środkowej części ekranu.
Bilet z numerkiem zostanie wydrukowany i wydany pod ekranem dotykowym.

Następnie należy oczekiwać na wywołanie głosowe danego numerka z prośbą o podejście do rejestracji.

Na ekranie zbiorczym zainstalowanym nad drzwiami prowadzącymi do SOR znajdują się bieżące informacje o ilości pacjentów oczekujących i średnich czasach oczekiwania.

Posted in Aktualności