Wyszukiwarka

25 marca dniem wolnym w ZOZ w Brodnicy

24 marca 2022

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, iż w związku z koniecznością udzielenia pracownikom wg art. 129 § 1 i art. 130 § 2 Kodeksu Pracy dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, ZOZ Brodnica ustalił dzień 25.03.2022 r. dniem wolnym za dzień 01.01.2022 r. Świadczenia zdrowotne udzielane w ZOZ Brodnica w tym dniu będą udzielane tak jak w dniu wolnym od pracy z wyjątkiem świadczeń POZ i poradni specjalistycznych(zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń).

Posted in Aktualności

Accessibility Toolbar