Wyszukiwarka

25.06 – dniem wolnym w ZOZ w Brodnicy

24 czerwca 2021

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, iż w związku z koniecznością udzielenia pracownikom wg art. 129 §1 i art. 130 §2 Kodeksu Pracy dnia wolnego za dzień świąteczny przypadający w sobotę, ZOZ Brodnica ustalił dzień 25.06.2021 dniem wolnym za dzień 01.05.2021. Świadczenia zdrowotne udzielane w ZOZ Brodnica w zakresie świadczeń w poradniach specjalistycznych w tym dniu będą udzielane tak jak w dniu wolnym od pracy z wyjątkiem świadczeń POZ, ambulatoryjnych badań TK oraz świadczeń w Poradni Okulistycznej.”

Posted in Aktualności