Wyszukiwarka

Laboratorium Analityczne

Laboratorium Analityczne


Koordynator:         mgr Anna Bach-Nowakowska – specjalista analityki klinicznej
Zastępca:               mgr Barbara Pawłowska – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej

Kontakt tel. :         56 668 92 62

Adres jednostki:     ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica

Pracownicy:
4 asystentów
10 techników analityki medycznej

Pracownie:

Pracownia hematologii i koagulologii

Pracownia biochemii klinicznej
Pracownia analityki ogólne
Pracownia serologii grup krwi
Pracownia bakteriologiczna

Informacje dla pacjentów:

Pobieranie materiału do badań od poniedziałku do soboty w godzinach: 7:15 – 9:15

Odbiór wyników badań osobiście lub z upoważnieniem w godzinach: 11:00 – 16:00

Przypominamy, że wyników zleconych przez poradnie specjalistyczne nie odbieramy osobiście. Wyniki przesyłane są drogą elektroniczną do gabinetu lekarskiego.
W trosce o ochronę danych osobowych wyników badań laboratoryjnych nie podajemy telefonicznie.

CERTYFIKATY

 LABORATORIUM