Wyszukiwarka

Sprzedaż sprzętu

11 stycznia 2016

Magiel – Prasowalnica Nieckowa Elektryczna, TYP PE-3, Firmy „PRALFA”, Rok produkcji 1991. Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)

11 stycznia 2016

Magiel – Prasowalnica Elektryczna Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)

7 listopada 2014

Suszarka pralnicza firma PRALFA, typ SU8E, nr seryjny 4322 rok produkcji 1973 Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)

7 listopada 2014

Suszarka bębnowa model SBE16-2, Rok produkcji 1998 Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)

7 listopada 2014

Suszarka bębnowa model SBE16-2,Rok produkcji 1998 Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)

7 listopada 2014

Suszarka producent DEMET, model sbe – 8,2E rok produkcji 1991, nr seryjny 184 Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)

7 listopada 2014

Suszarka kofama nr seryjny 2328, rok produkcji 1980 Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)

7 listopada 2014

Pralnica firma PRAMA ze sterownikiem mikroprocesorowym, model PWE – 2230N, rok produkcji 1998 Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)

7 listopada 2014

Pralnica firma PRAMA ze sterownikiem mikroprocesorowym,model PWE – 2230N, rok produkcji 1998 Wymienione urządzenia można oglądać w dni robocze od poniedzialku do piątku w godzinach od 7;30 do 14;30 po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Panem Maciejem Lindą nr tel. 606 875 534. Propozycje cenowe na poszczególne urzadzenia z nazwą oferenta, adresem i telefonem, należy skladać w zamkniętych kopertach, opisanych „Propozycja cenowa na zakup urządzeń” w terminie do dnia 31.03.2015, w sekretariacie Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przy ul. Wiejskiej 9 lub pocztą na adres: Zespól Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Osoby lub firmy oferujące najwyższe ceny zostaną powiadomione o miejscu i terminie odbioru poszczególnych urządzeń (koszty załadunku i transportu odbieranych urządzeń ponosi oferent)