Wyszukiwarka

PROJEKTY UNIJNE

grafika

 

———————————————————————–

„Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Brodnica w celu dostosowania do obowiązujących wymogów, realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”

W grudniu 2017 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Brodnica w celu dostosowania do obowiązujących wymogów, realizowanych w ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”. Celem projektu jest poprawa stanu wyposażenia placówki pozwalające na podniesienie jakości świadczonych usług medycznych na rzecz mieszkańców powiatu brodnickiego oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego.

Planowane efekty: zwiększenie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w ZOZ w Brodnicy, poprawa jakość i tym samym podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego.
Wartość projektu: 5 191 355,19 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 4 412 651,91 PLN